Kolesterolilääkkeet huonontavat veren rasvahappojen tasapainoa

Ranskalaisen Grenoblen yliopiston tutkijat vahvistavat aikaisemmat Pittsburghin yliopiston havainnot, joiden mukaan kolesterolilääkitys vaikuttaa epäedullisesti veren omega-6- ja omega-3-rasvahappojen tasapainoon. Turun yliopiston raportti vahvistaa tätä käsitystä ja paljastaa muitakin statiinien "uusia" haittoja, mm. insuliiniherkyyden heikkenemisen. Uusi suomalainen metabolominen tutkimus vahvistaa näitä havaintoja. Sydänpotilaat ovat muita alttiimpia sairastumaan masennukseen, jonka syntyyn kolesterolilääkitys voi myötävaikuttaa estämällä ubikinonia, testosteronia ja omega-3-rasvahappoja. Statiinit lisäävät diabeteksen riskiä ja saattavat aiheuttaa Parkinsonin tautia, varoittaa amerikkalainen neurologian apulaisprofessori (Statiineista Parkinsonin tautia).

Sydänlääkärit ovat alkaneet kiinnostua entistä enemmän omega-3-rasvahapoista, koska niiden on havaittu suojaavan sydänkuolemilta jopa tehokkaammin kuin kolesterolia alentavat lääkkeet. Grenoblen yliopiston kolmen kuukauden tutkimukseen osallistui sepelvaltimotautia sairastavia potilaita, joiden veren kokonaiskolesteroli oli koholla (yli 6,2 mmol/l). Heidät jaetiin kahteen ryhmään, joista toinen sai päivittäin simvastatiinia 20 mg (S) ja puolet fenofibraattia 200 mg daily (F). Ryhmien ruokatavat ja plasman rasvahapot eivät eronneet toisistaan seurannan alkaessa.

Hoitojakson päätyttyä havaittiin, että kummankin ryhmän tärkeimmissä omega-6--ja omega-3-rasvahapoissa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia, huonompaan suntaan. Arakidonihapon (AA) osuus (%) kokonaisrasvahapoista oli noussut (6.5->7.5), linolihapon (LA) laskenut (27->24) ja samoin alfalinoleeniihapon (ALA) (28->26). Lisäksi DHA:n osuus oli vähentynyt merkittävästi.

Tämä on ensimmäinen kerta, jolloin sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla on tutkittu kolesterolilääkkeiden vaikutusta veren välttämättömiin rasvahappoihin. Muutokset olivat, ehkä yllättäen, haitallisia. "Tarvitaan kiireesti lisää tutkimuksia statiinien (isompien annosten) ja ruokatapojen vaikutuksista veren rasvoihin. Lääkehoitojen tehoa voitaneen parantaa vähentämällä omega-6- ja lisäämällä omega-3-rasvahappojen saantia", kirjoittavat tutkijat.

de Lorgeril M, Salen P, Guiraud A, et al. Lipid-lowering drugs and essential omega-6 and omega-3 fatty acids in patients with coronary heart disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2005 Feb;15(1):36-41 [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimus vahvistaa jo aikaisemmin Pittsburghin yliopiston tutkimuksessa terveillä vapaaehtoisila koehenkilöilä saadut tulokset. Arakidonihaposta syntyy haitallisia tulehdusta aiheuttavia sytokiineja, kun taas EPA estää niitä. Punasolun omega-3-indeksi on uusi tapa arvioida sydäntautiriskiä. Mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä pienempi riski.

Turun yliopiston tutkimus vahvistaa simvastatiinin (20 mg/vrk) muuttavan veren rasvahappojen tasapainoa epäedulliseen suuntaan mm lisäämällä arakidonihapon osuutta 14 %. Statiinihoito alensi veren tärkeiden antioksidanttivitamiinien, E-vitaminin ja beetakaroteenin pitoisuuksia. Lisäksi se lisäsi veren insuliinipitoisuutta ja heikensi insuliiniherkkyyttä. Nämä muutokset selittävät statiinien pleiotrooppisia haittavaikutuksia, tulkitsevat turkulaistutkijat. Vaikka simvastatiini alensi veren kokonais-LDL:ää 30 %, hapettunut o-LDL aleni vain 7 %. Kuten tiedetään, on vain o-LDL verisuonille haitallista. Tutkimuksesta voi lukea lisää suomeksi Kansanterveyslaitoksen lehdestä.

Kolesterolin synteesi ja sitä vähentävien lääkkeiden vaikutustavat (animaatio)

Statiinien etuja toitotetaan yleisesti, mutta niiden haittoja vähätellään. Uusien tutkimusten mukaan statiinit estävät testosteronin ja ubikinonin synteesiä, mikä voi aiheuttaa väsymystä, sydänlihasrappeumaa ja masennusta. Myös arakidonihapon nousu ja omega-3:n lasku voivat laukaista masennuksen, jos on samaan aikaan vaikuttavia muita syitä, kuten voimakas pitkäaikainen stressi. Omega-3-rasvahappojen puute mitokondtrioiden kalvoilla on paljastumassa verisuonitautien syytekijäksi (lue lisää).

Uusi suomalaistutkimus vahvistaa edellä kerrottuja asioita (Würtz ym. 2016).

Würtz P, Wang Q, Soininen P et al. Metabolomic Profiling of Statin Use and Genetic Inhibition of HMG-CoA Reductase. Journal of the American College of Cardiology 2016;67 (10) DOI: 10.1016/j.jacc.2015.12.060 Free Full Text pdf