Uutta tietoa kalaöljyn sydän- ja verisuonivaikutuksista

"Kalaöljyn omega-3-rasvahapot vähentävät eteis- ja kammiovärinöistä johtuvaa äkillisen sydänkuoleman riskiä. Mutta omega-3:t vähentävät myös aivohalvauksen vaaraa ja jarruttavat sepelvaltimotaudin etenemistä. Näyttö omega-3-rasvahappojen sydäntä suojaavasta vaikutuksesta lisääntyy kaiken aikaa", kirjoittaa tohtori William Harris sydänlääkäreiden ammattilehdessä Current Atherosclerosis Reports (2005;7:375-380).

Tohtori Harrisin työpaikka on Lipid and Diabetes Research Center, Mid America Heart Institute, Sanoit Luke´s Health System, 4401 Wornall Road, Kansas City, MO 64111, USA

Monet suuret väestötutkimukset, kuten tunnettu italialainen GISSI , ovat osoittaneet, että omega-3-rasvahapot ehkäisevät sydänkuolemia. Nyt tiedämme, että omega-3:t ovat turvallinen ja halpa tapa vähentää sepelvaltimotaudin ja äkkikuoleman riskiä, toteaa tohtori Harris. Hän on luonut uuden käsitteen, omega-3-indeksin, joka kuvastaa sydäntaudin vaaraa paremmin kuin kolesterolilukema. Mitä suurempi painoindeksi, sitä pienempi indeksi. Indeksi korreloi myös verensokeriin (lue lisää).

Omega-3:t vai statiinit?

Nykyään lääkärit määräävät yleisesti kolesterolia alentavia lääkkeitä. Suomessakin niitä syö yli 300 000 henkilöä. Lääkkeiden – kuten ruokavalio-ohjeidenkin – perimmäisenä tarkoituksena on pitää ihmiset mahdollisimman terveinä ja ennen kaikkea hengissä. Scandinavian Simvastatin Survival Study osoittikin, että statiinihoito (simvastatiini) vähensi sydänkohtauksia ja kokonaiskuolleisuutta. Tämä tutkimus käynnisti statiinien yleisen käytön kardiologiassa.

Tuore sveitsiläisen Baselin yliopiston sydänlääkäreiden tekemä meta-analyysi – 97 tieteellistä tutkimusta– vertasi kolesterolilääkityksen, ruokavaliomuutoksen ja omega-3-rasvahappojen tehokkuutta sydänkuolemien ehkäisyssä 137 000 potilaan keskuudessa. Vain statiinit ja kalaöljy olivat tehokkaita; kalaöljy oli vielä tehokkaampaa ja turvallisempaa kuin statiinit. Nämä lääkkeet ovat aiheuttaneet runsaasti odottamattomia sivuvaikutuksia, mm. sydänlihasrappeumaa, myös Suomessa.

Kalaöljy hidastaa naisten sepelvaltimotautin etenemistä
Kalaöljyn vaikutus naisten sydäntauteihin on jäänyt vähemmälle huomiolle kuin miesten. Uusi Estrogen Replacement and Atherosclerosis (ERA) -tutkimus antaa kuitenkin uutta tietoa asiasta. ERA oli satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa naiset saivat hormonikorvaushoitoa tai lumetta ja heille tehtiin sepelvaltimoiden varjoainekuvaus (angiografia). Tilaa seurattiin 3,2 vuotta. Valtimomuutokset etenivät hitaammin niillä naisilla, jotka söivät eniten kalaa, ja uusia verisuonimuutoksia kehittyi heillä muita vähemmän. Punaista lihaa syövillä valtimosairaus eteni nopeammin kuin kalansyöjillä. Punainen liha sisältää arakidonihappoa (AA). Sepelvaltimotauti paheni 42 prosentilla diabeetikkonaisista. Tutkijat päättelivät, että omega-3-rasvahapot voivat hidastaa valtimonkovetustaudin (ateroskleroosin) etenemistä.

[Samasta ERA-aineistosta dosentti Arja Heikkilän johdolla juuri julkaistu tutkimus osoitti, että runsas kuitujen saanti hidastaa niin ikään naisten sepelvaltimotaudin etenemistä.]

Omega-3:n sydäntä suojaavat mekanismit

Näyttö omega-3-rasvahappojen sydäntä suojaavasta vaikutuksesta on nyt jo vakuuttavaa. Kalaöljyn vaikutusmekanismeja tutkittaessa niiden on havaittu vaikuttavan suotuisasti rasvatasapainoon (lisää "hyvää" HDL-kolesterolia ja alentaa "pahoja" triglyseridejä), ehkäisevän veritulppia, tulehdusta ja valtimonseinämän endoteelisolukon vaurioita, vakaannuttavan sydänsolujen kalvoja ja vaikuttavan edullisesti autonomiseen hermostoon.

Sydänkeskeinen vai hermovälitteinen vaikutus, vaiko molemmat?
Harris esittää kaksi uutta tarkastelutapaa, sydänkeskeisen ("cardio-centric") ja hermovälitteisen ("neuro-centric"). Sydänvälitteisessä sydänsolut tulevat omega-3-indeksin noustessa vastustuskykyisemmiksi rytmihäiriöitä vastaan. Hermovälitteisessä ajattelumallissa taas omega-3:t vaikuttavat sydämen toimintaa säätävään autonomiseen hermostoon. [Autonominen hermosto saa pulssin kiihtymään esim. ahdistus-, pelko- ja stressitilanteissa.] Kalaöljy ehkäisee rytmihäiriöitä, jotka voivat olla hengenvaarallisia.

Hollantilaisen Wageningen-yliopiston tutkimuksissa tarkasteltiin omega-3-rasvahappolisän vaikutusta 84 kammioperäisistä rymihäiriöistä (premature ventricular complexes [PVCs]) kärsivällä potilaalla. Nämä rytmihäiriöt voivat johtaa kuolemaan. Potilaat saivat 14 viikkoa kalaöljyä (1,26 g EPAa + DHA:Ta) tai plaseboa, ja heille tehtiin kaksi kertaa 24-tunnin EKG-seuranta Holter-laitteistolla. Rytmihäiriöt eivät vähentyneet kalaöljyllä, mutta pulssi laski kaksi lyöntiä minuutissa. Sen uskotaan vähentävän merkittävästi äkillisen sydänkuoleman riskiä, kirjoittaa Harris. Löydös voidaan selittää sekä kardiosentrisellä (sinusrytmin välityksellä) että neurosentrisellä mekanismilla. Uusi tutkimus valottaa karnosiinin neurosentristä ja toinen uusi tutkimus kardiosentristä sydäntä suojaavaa vaikutustapaa. Näiden kahden vaikutustavan ei tarvitse olla vastakkaisia eikä toisiaan poissulkevia.

Eteisvärinä

Vaikka omega-3-tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa kammioperäisiin rytmihäiriöihin, on joissakin tutkimuksissa tarkasteltu myös eteisvärinää. Se on yleisin kuolemaan johtava rytmihäiriö, johon liittyy myös kroonista väsymystä ja aivohalvauksen riski. Harvardin yliopiston Mozaffarianin työryhmä raportoi 2004, että 12-vuotisessa seurannassa runsaasti omega-3-rasvahappoja syöneillä ihmisillä oli merkittävästi muita pienempi riski sairastua eteisvärinään. Eteisvärinää esiintyy usein ohitusleikkauksen jälkeisenä komplikaationa. Ennen leikkausta annettu kalaöljy vähentää komplikaation riskiä (alla oleva linkki).

Harris WS. Extending the Cardiovascular Benefits of Omega-3 Fatty Acids. Curr Atheroscler Rep. 2005 Sep;7(5):375-380 [PubMed][Abbreviated Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Tässä tohtori Harrisin katsauksessa ei mainita erästä uutta EPA-rasvahapon vaikutustapaa, joka saattaa olla merkittävä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Nimittäin sitä, että EPAsta muodostuu elimistössä ja erityisesti valtimoiden sisäpinnalla (endoteelisoluissa) resolviini E 1:tä, joka ehkäisee ja vaimentaa endoteelin tulehdusta (lue lisää). Myös C-vitamiini /1 000 mg/vrk) ehkäisee eteisvärinää.

Aiheeseen liittyviä muita raportteja:

Kalaöljy ehkäisee 2/3 eteisvärinöistä ohitusleikkauksen jälkeen
Verisuonitautien arvoitus ratkeamassa
Kalaöljy stabilisoi valtimoiden plakkeja
Veren rasvat – tohtori Tolosen katsaus
Kalarasvat verisuonitaudeissa