Alkoholi ja syömishäiriö

Syömishäiriöitä (anoreksiaa tai bulimiaa tai molempia) potevat ihmiset käyttävät usein liikaa alkoholia. Tietty persoonallisuustyyppi altistaa sekä syömishäiriöille että alkoholismille. Mutta mikä on syy, mikä seuraus? Asiaa on nyt tutkittu tieteellisesti.

Syömishäiriöiden ja alkoholismin ymmärtämisen ja hoidon kannalta on tärkeää tietää, mistä mikin johtuu. Yleisesti tiedetään, että syömishäiriöön (etenkin bulimiaan) liittyy usein runsasta alkoholin käyttöä. Näin ainakin tietyn persoonallisuustyypin naisilla, kuten impulsiivisilla ja perfektionisteilla. Perfektionismiin pyrkivä luonteenlaatu altistaa syömishäiriöille. Uudet tutkimukset viittaavat siihen, että ensin on tietty persoonallisuustyyppi (temperamentti), sitten syömishäiriö ja sitten alkoholi tulee mukaan kuvaan. Myös geeneillä on oma osuutensa persoonallisuustyypissa, syömishäiriöissä ja alttiudessa alkoholismiin.

Pohjois-Karoliinin yliopistossa tutkittiin alkoholin ja syömishäiriön yhteyttä 672 naisella, joilla oli ollut tai oli parhaillaan syömishäiriö. Heistä 97:llä diagnoosi oli anorexia nervosa, 282:lla bulimia nervosa ja 293:lla sekä anoreksia että bulimia [anorexia nervosa with binge eating (ANBN) (DSM-IV criteria)].

Näistä naisista 253:lla oli ollut tai oli parhaillaan myös alkoholiongelma. Joka kolmannen alkoholiongelma oli alkanut ennen syömishäiriön ilmaantumista, kertoo tutkimusta johtanut tohtori Cynthia M. Bulik. Hän korostaa, että syömishäiriöiden hoito-ohjelmissa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota alkoholiin.

Lähes puolet (46 %) tutkituista bulimiaa potevista oli käyttänyt liikaa alkoholia tai tullut siitä riippuvaisiksi ainakin jossakin elämänsä vaiheessa. Vastaava osuus oli 38 % binge eating –anorektikoilla. Alkoholin suurkuluttajien käytös oli usein impulsiivista sekä täydellisyyteen (perfektioon) pyrkivää. He olivat huolissaan tekemistään virheistä ja osakseen tulleesta, vanhempiensa antamasta kritiikistä. Heillä oli taipumusta liialliseen ja epätavalliseen itsekontrolliin, kuten usein on asianlaita syömishäiriöisillä ja alkoholiongelmaisilla henkilöillä, sanoo tohtori Bulik.

Alkoholia säännöllisesti käyttävillä naisilla oli myös tavallista suurempi riski sairastua ahdistukseen ja masennukseen. Ahdistus kulkee käsi kädessä syömishäiriöiden kanssa, sanovat tutkijat. Ahdistuneet ihmiset etsivät apua ja lohtua alkoholista ja ahmimisesta.

"Kun näet potilaan, joka on selvästi ahdistunut tai impulsiivinen, sinun tulisi selvittää myös mahdollista alkoholin liikakäyttöä”, Bulik neuvoo tutkimusraporttia mahdollisesti lukevia lääkäreitä (1). Sama tutkijaryhmä on julkaisut yli 120 tutkimusta näistä aiheista. Alla pari tuoreinta esimerkiksi (2, 3). Muut löytyvät PubMedistä hakusanalla "Bulik CM".

Aiheeseen liittyviä muita tutkimusraportteja:
Anoreksia parani nopeasti E-EPA-hoidossa
Alkoholi ja geenit
Alkoholi kohottaa leptiiniä
Foolihappo suojaa alkoholin haitoilta
Odotusaikana juovien äitien lapsista alkoholisteja

1. Bulik MC, Klup KL, Thornton L et al. Alcohol use disorder comorbidity in eating disorders: a multicenter study. J Clin Psychiatry. 2004;65(7):1000-6. [PubMed] [Full Text]
2. Tozzi F, Aggen SH, Neale BM et al. The structure of perfectionism: a twin study. Behav Genet. 2004;34(5):483-94. [PubMed]
3.Bulik CM, Tozzi F. Contemporary thinking about the role of genes and environment in eating disorders. Epidemiol Psichiatr Soc. 2004;13(2):91-8. [PubMed]