Diabetes-lehti kirjoitti diabeetikon ravintolisistä

Diabetes-lehti 4/2008 kirjoitti diabeetikon ruokavaliosta ja ravintolisistä. Lehti oli pyytänyt Suomen tunnetuinta vitamiinien vastustajaa emeritusprofessori Antti Aroa kommentoimaan eräiden ravintolisien tarvetta. Hän piti ravintolisiä täysin turhina, D-vitamiinia lukuun ottamatta. Esitän seuraavassa Aron mielipiteen tiivistetysti (A) ja sen jälkeen vastauksen (V) siitä, mitä tieteelliset tutkimukset sanovat asiasta. Toukokuussa 2009 Diabetes-lehti uudisti asiattoman hyökkäyksensä ravintolisiä vastaan haastattelemalla Lääkelaitoksen ex-ylilääkäriä Anna-Liisa Enkovaaraa, joka myös tunnetaan ravintolisien julikisena vastustajana. Suomen Diabelesliitto käänsti takkinsa huhtikuussa 2012.

Benfotiamiini

A: Benfotiamiinin eduista ei ole selvää näyttöä. Valmisteen markkinoinnissa käytetään täysin perätöntä väitettä, jonka mukaan diabeetikkojen tiamiinin tarve olisi terveisiin verrattuna monikymmenkertainen.

V: Benfotiamiini on diabeetikon tärkeimpiä ravintolisiä. Diabeetikoilla on huomattava tiamiinin (B1-vitamiinin) puutos verrattuna terveisiin henkilöihin, osoittaa Warwickin yliopiston tutkimus. Puutteen ovat todenneet myös unkarilaiset ja saksalaiset diabeteslääkärit (lue lisää). Puutoksen syynä on 15-kertaa nopeampi tiamiinin eritys munuaisten kautta virtsaan, ja puutos altistaa valtimomuutoksille, sanoo professori Paul Thornalley. Vajaus on korjattavissa parhaiten benfotiamiinilla (lue lisää). Lisäksi benfotiamiini normalisoi glukoosin ja insuliinin aineenvaihduntaa (Oh ym. 2008) ja ehkäisee diabeettista munaisvauriota (lue lisää).

"Ainoa valmiste, joka näyttäisi suun kautta annettuna merkittävästi parantaneen tiamiinivajeesta johtuvaa polyneuropatiaa on benfotiamiini (320 mg/vrk vähintään neljän viikon ajan)" kirjoittavat ouululaiset professorit Matti Hillbom ja Juhani Pyhtinen ( Duodecim 2000;116(7):749-53) Diabeettinen neuropatia on nimenomaan tiamiinin puutteesta johtuva tila, jossa benfotiamiinista on hyötyä.

"Olen todella vakuuttunut benfotiamiinin hyödyllisyydestä", sanoo asiaa tutkinut Torinon yliopiston sisätautilääkäri Elena Beltramo. Hänen työryhmänsä on laatinut aiheesta erinomaisen katsauksen (Beltramo ym 2008).

B1-vitamiini suojaa diabeetikon munuaisia

Benfotiamiinilla on myös suora antioksidatiivinen vaikutus, joka voi ehkäistä ja parantaa diabeteksen myöhäisiä liitännäistauteja, kuten ääreishermoston vaurioita (neuropatiaa) (Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2008). Lue lisää Wikipediasta.


Diabetesprofessori Brownlee: Benfotiamiinia diabeetikoille
Benfotiamiinia diabeettiseen hermovaurioon

Benfotiamiini ehkäisee diabeettista munuaisvauriota
Benfotiamiinia diabeettisen hermovaurion ehkäisyyn ja hoitoon
Benfotiamiini suojaa diabeetikon hermoja
Diabeetikoilla huomattavaa B1-vitamiinin puutetta
Benfotiamiinia diabeettisen neuropatian hoitoon
Benfotiamiini hoitaa silmätulehdusta

Magnesium

A: Magnesiumin eritys voi lisääntyä diabeteksen huonossa hoitotasapainossa tai käytettäessä nesteen eritystä lisääviä lääkkeitä. Magnesiumia saa monista elintarvikkeista, eikä sen saannin riittävyys ole ongelma.

V: Aro myöntää, että diabeetikko erittää magnesiumia tavallista enemmän (virtsaan). Tutkimusten mukaan magnesiumin puute onkin erittäin yleistä diabeetikoilla. Ravintolisänä otettu magnesium – mutta eivät maitotuotteet – tehostaa insuliiniherkkyyttä (Am J Clin Nutr 2006). Diabeetikon magnesiumin aineenvaihdunta on epänormaalia, mutta sitä voidaan korjata magnesiumlisällä (Can J Physiol Pharmacol. 2008). Magnesiumin riittävä saanti parantaa veren häiriintynyttä rasvaprofiilia ja vähentää siten sydän- ja verisuonitautien riskiä (Nutr Clin Pract 2008).

Magnesium ehkäisee tyypin 2 diabetesta ja aivohalvausta
Magnesiumin puute lisää diabeetikon kuolemanvaaraa

Magnesium, diabetes, verenpaine ja sydämen vajaatoiminta

Kromi

A: Kromi saattaa olla elimistölle välttämätön hivenaine. Sen puutostiloja ei kuitenkaan tunneta, eikä kromilisien käytöstä ole mitään osoitettua hyötyä.

V: Kromilisä alentaa pitkää sokeria eli HbA1C:tä keskimäärin 0,6 % (Diabetes Care 2008). Yhdysvaltain terveysvirasto ja Diabetesliitto ovat täysin vastakkaista mieltä kromin tarpeesta kuin Antti Aro (lue uusi tutkimus).

D-vitamiini

A: D-vitamiinilisästä voi pimeään vuodenaikaan olla hyötyä kaikille suomalaisille, ei siis ainoastaan diabeetikoille. […] D-vitamiinitippoja saaneiden lasten riski sairastua tyypin 1 diabetekseen on suomalaisen väestötutkimuksen mukaan tavallista pienempi.[…] Lapsille on tärkeää antaa D-vitamiinia riisitaudin ehkäisemiseksi. Eläkeläisten on syytä käyttää D-vitamiinilisää talvisin lokakuusta toukokuulle…

V: Aro on oikeassa. Hän jättää kuitenkin sanomatta, että aikuisen ihmisen, ja erityisesti diabeetikon D-vitamiinin tarve on seitsemän kertaa suurempi (50 µg/vrk) kuin viranomaissuositus (7,5 µg/vrk), jota Arokin on ollut laatimassa. D-vitamiini on erittäin tärkeää jopa aivoille (oppimiselle, muistille, päättelykyvylle ja muille kognitiivisille toiminnoille sekä mielenterveydelle) (lue lisää).

Kansanterveyslaitos: D-vitamiini ehkäisee tyypin 2 diabetesta
D-vitamiinilisä välttämätöntä tyypin 1 diabeetikoille

Omega-3-rasvahapot

A: Omega-3-rasvahapot, joita saamme pääasiassa rypsiöljystä ja vähemmässä määrin kalasta eivät vaikuta diabetekseen sairastumiseen eivätkä erityisesti diabeteksen hoitoon.

V: Asia on päinvastoin: Omega-3-rasvahapot puolittavat lasten diabeteksen (JAMA 2007). Kalaöljyn anto riskiperheiden lapsille olisi erittäin tärkeää, sillä lasten diabetesta esiintyy Suomessa enemmän kuin missään muualla.

E-EPA vähentää 900–1800 mg:n päiväannoksilla aikuisdiabeetikon verihiutaleiden kokkaroitumistaipumusta ja veritulpan riskiä sekä alentaa sdLDL-kolesterolia, jäännöskolesterolia ja C-reaktiivista proteiinia (CRP), ja pienentää siten valtimonkovetustaudin riskiä metabolista oireyhtymää potevilla henkilöillä. E-EPA näyttää ehkäisevän diabeteksen aiheuttamaa munuaisvaurioita. Vaikutusmekanismeja ovat metabolisten poikkeamien korjaaminen, tulehduksen, hapetusstressin vaimennus ja TGF-beetan ilmentymisen vaimennus. E-EPA (1800 mg/vrk) näyttää vähentävän kaulavaltimoiden kovetusta tyypin 2 diabetesta sairastavilla henkilöillä (Wikipedia).

PubMed-tietokannassa on noin 500 julkaisua hakusanaparilla ´omega-3 diabetes´; ne ovat ilmeisesti Arolle tuntemattomia tai sitten hän tulkistee niitä omalla erikoisella tavallaan (nihilistisesti).

Sinkki

A: Sinkin puutetta on edelleen Afrikassa, ei Suomessa. Jos ruokaa on riittävästi, ihminen ei tarvitse sinkkilisiä.

V: Kansanterveyslaitoksen ja Turun sekä Kuopion yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa mitattiin yli 1000 tyypin 2 diabeetikon seerumin sinkkipitoisuus. Sydäntaudin ja -kuoleman riski oli suurin niillä, joiden seerumissa oli sinkkiä alle 14 µmol/l.
Seerumin vähäinen sinkkipitoisuus on itsenäinen sydäntaudin riskitekijä tyypin 2 diabeetikoilla [...] sinkin käyttö ravintolisänä voisi olla hyödyllistä tyypin 2 diabeteksen aiheuttamien sydänkomplikaatioiden ehkäisyssä (Diabetes Care 2008).

Karnosiini

A: Aineen hyödyistä ja haitoista ihmisellä on vain vähän tietoa. Proteiinien sokeroitumiseen vaikuttaa verensokeritaso.

V: Karnosiini on monipuolinen biologisesti aktiivinen peptidi, joka ehkäisee hapetusstressiä, tulehdussytokiineja ja valkuaisaineiden sokeroitumista. Siitä on hyötyä erityisesti diabeetikoille. Karnosiinin merkityksestä ihmisen terveyteen on valtavasti tutkittua tietoa (Wikipedia). Uusi kiinalainen tutkimus selvitti, kuinka karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia.

Näin karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia
Australialaiset diabetestutkijat suosittavat diabeetikoille karnosiinia ja benfotiamiinia, koska ne ehkäisevät ja hillitsevät lisätauteja.

Ubikinoni (koentsyymi Q10)

Aron mielestä ubikinonista ei ole mitään hyötyä ja hän toivookin tämän "turhan ravintolisän" poistuvan käytöstä.

V: Saksalaiset lasten diabeteslääkärit pitävät ubikinonia hyödyllisenä aineena, joka suojelee tyypin 1 diabeetikkolapsia lisätaudeilta (lue lisää). Japanissa lääkärit määräävät ubikinonia diabeetikoille ja sydänpotilaille. Australiassa diabeteslääkärit määräävät potilailleen ubikinonia, koska se suojaa valtimoita. Italialainen tutkimuksen mukaan ubikinoni suojaa silmän verkkokalvoa, joka on herkkä vaurioitumaan diabeteksessa.

Ubikinoni suojaa maksaa ja hermostoa
Ubikinoni suojaa statiineja käyttävien valtimoita

Ubikinoni suojaa diabeetikon valtimoita
Ubikinoni suojaa diabeetikon verisuonia
Ubikinoni ehkäisee ja korjaa diabeetista hermovauriota

Ubikinonia diabeetikkolapsille

Yhteenveto

Vaikutelmaksi jää, ettei eläkkeelle jäänyt Antti Aro seuraa enää lainkaan tieteellistä kirjallisuutta tai sitten hän puhuu taas vastoin parempaa tietoaan (kuten hän teki TV-ohjelmassa A-piste 2005).

Diabeteshoitaja Tony Wooster: "Silmäni paranivat ravintolisillä"
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito