Masentuneilla puutetta EPA-rasvahaposta

Uusi ranskalainen tutkimus osoittaa, että ikääntyneillä masentuneilla ihmisillä on usein puutetta omega-3-rasvahappo EPAsta. Mitä enemmän veressä on EPA-rasvahappoa, sitä lievempi masennus ja sitä paremmin myös lääkitys auttaa. Tutkimuksen teki Ranskan valtion tutkimuslaitos INSERM ja raportin julkaisi maailman johtava ravitsemuslääketieteen lehti American Journal of Clinical Nutrition toukokuun numerossaan.

Tutkimukseen valittiin 1390 henkilöä Bordeauxin alueelta Ranskassa. He olivat keski-iältään 74,6-vuotiaita ja 65 % heistä oli naisia.
Masentuneisuutta testattiin Center for Epidemiologic Studies Depression -skaalalla sekä Mini-Mental State Examination -testillä ja koehenkilöiden verestä tehtiin rasvahappoanalyysi. Masentuneiden plasman rasvahappoja verrattiin ei-masentuneiden vastaaviin.

Tällöin ilmeni, että masentuneiden veriplasmassa oli keskimäärin 16 % vähemmän EPA-rasvahappoa (keskimäärin 0,85 %) kuin terveillä verrokeilla (1.01 %). Mitä vähemmän veressä oli EPAa, sitä vakavampi oli masennus ja kääntäem, mitä enemmän EPAa. sitä lievempi oli masennus ja sitä paremmin tehosivat myös masennuslääkkeet. Muissa plasman rasvahapoissa ei havaittu merkittäviä eroja masentuneiden ja verrokkien kesken. Verrokit olivat jonkin verran nuorempia kuin tapaukset, mutta sekoittavat seikat, kuten ikä, aviosääty, tulot, sosiaaliluokka jne. otettiin analyysissa huomioon.

"Tutkimuksemme osoitti merkitsevän yhteyden plasman EPA-pitoisuuden ja masennusoireiden vakavuuden välillä" kirjoittaa tutkijaryhmä. Se pitää myös biologisesti uskottavana, että rasvahapoilla on merkitystä mielitaudeissa. Tutkijat ehdottavat ravintolisätutkimuksia, joissa masentuneille annettaisin rasvahappoja. Sellaisia onkin jo tehty runsaasti (taulukko) ja Yhdysvaltain terveisviraston Clinical Trials -verkkosivulle on rekisteröity 37 uutta EPA-tutkimusta (katso suunnitelmia).

Viime vuonna norjalainen tutkimus osoitti, että kalarasvan säännöllinen käyttö ravintolisänä ehkäisee masennusta. Tutkimukseen osallistui 21835 henkilöä ikäryhmistä 40–49 ja 70–74 vuotta. Kalaöljyä käyttävien keskuudessa oli 29 % vähemmän masentuneita kuin muussa aineistossa. Tuore englantilais-iranilainen tutkimus puolestaan osoitti, että E-EPAn anto (1000 mg päivässä) oli yhtä tehokasta kuin fluoksetiini-niminen masennuslääke, ja että E-EPAn lisääminen lääkitykseen vähensi masennusoireita 81 %, mikä nopeutti potilaiden toipumista huomattavasti. Ranskalaistutkimuskin viittaa siihen, että masennuslääkkeet tepsivät paremmin, kun veren EPA-pitoisuus on suuri.

Féart C, Peuchant E, Letenneur L et al. Plasma eicosapentaenoic acid is inversely associated with severity of depressive symptomatology in the elderly: data from the Bordeaux sample of the Three-City Study. American Journal of Clinical Nutrition 2008;87 (5) 1156-1162 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Terveiden ikääntyneiden ranskalaisten plasman EPA-pitoisuus oli samaa luokkaa kuin suomalaisten, noin 1 % kaikista rasvahapoista. Japanissa pitoisuus on noin 3 %, runsaamman kala-ja meriruoan ansiosta. Jyväskylän yliopistossa tehtyjen tutkimusten mukaan E-EPA nostaa nopeasti suomalaisten lasten ja aikuisten seerumin EPA-pitoisuuden japanilaiselle tasolle (lue lisää). EPA on kalaöljyn rasvahapoista ainoa, jolla on antidepressinen vaikutus. Siksi esimerkiksi Harvardin yliopiston psykiatrian professori Andrew L. Stoll määrää potilailleen ja suosittelee muillekin masentuneille kirjassaan The Omega Connection kalaöljyä, jonka EPA-pitoisuus on vähintään 90 %.

Aiheeseen liittyviä muita uutisia

E-EPA tehostaa masennuslääkkeen vaikutusta
E-EPAsta kerrotaan suomeksi Wikipediassa
Omega-3-tutkimuksia masennuksessa (taulukko)
E-EPAn vaikutus hermosolun kalvolla
Nuorison ruokatavat ja psyykkiset häiriöt
Kalaöljy vähentää itsemurhan riskiä
E-EPAn vaikutustapa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä
USA:n psykiatriliitto suosittaa kalaöljyä mielenterveydeksi
Masennuksen ravitsemushoito – tri Tolosen katsaus
Masennuslääkkeistä – tri Tolosen katsaus