Yhdysvaltain terveysvirasto: B3-vitamiiniin sidottu kromi hyödyksi diabeetikolle

B3-vitamiiniin sidottu kromi, kromitrinikotinaatti, on tehokkain kromin muoto diabeetikkojen ravintolisäksi, kertoo Yhdysvaltain terveysviraston tuore tutkimus. Se esitettiin tällä viikollaYhdysvaltain Diabetesliiton 68. vuosikokouksessa.

Kromin merkitys diabeteksen ehkäisyssä havaittiin Kanadassa jo 1970-luvun alussa. Siitä lähtien on kiistelty siitä, tarvitseeko diabeetikko kromia ruoan lisänä vai ei, ja mikä olisi paras kromiyhdiste tähän tarkoitukseen. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että epäorgaaniset kromin suolat imeytyvät vereen niin heikosti, ettei niistä ole hyötyä. Sitä vastoin orgaaniset kromiyhdisteet, pikolinaatti ja nikotinaatti (eli niasinaatti) imeytyvät hyvin.

B3-vitamiiniin sidottu ravintokromi (nikotinaatti) on paras kromiyhdiste diabeetikoille, sillä se ehkäisee valtimon sisäseinämien tulehdusta ja vähentää siten riskiä sairastua sepelvaltimotautiin, kertoo Yhdysvaltain terveysvirastoon kuuluvan tutkimuslaitoksen (National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Diseases, NIDDK) tuore raportti. Se esitettiin tällä viikolla Yhdysvaltain Diabetesliiton 68. vuosikokouksessa.

Tutkimus tehtiin geenimuunnelluilla lihavilla rotilla, jotka sairastuvat 10-12 viikon iässä diabetekseen. Ne jaettiin kolmeen ryhmään, joiden ruokavalio oli samanlainen. Yksi ryhmistä toimi verrokkeina, toiselle annettiin ruoan lisänä kromipikolinaattia (Cr-P) ja kolmannelle kromitrinikotinaattia (Cr-N). Ravintolisät sisälsivät kromia 400 mikrogrammaa painokiloa kohti. Hoitojaksot olivat kahdeksan viikon pituisia.

Sydänterveyttä tutkittiin verikokein, joista määritettiin veren rasvaprofiili (kolesteroli ja trigyseridit), tuumorinekrositekijä-alfa (TNF-a), monosyttien kemoatraktanttiproteini 1 (MCP-1), C-reaktiivinen proteiini (CRP) sekä kolesteroli ja triglyseridi.

Vaikutusjakson lopulla kummankin kromilisää saaneen ryhmän kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet olivat pienemmät kuin verrokkien, ja Cr-N-ryhmän pitoisuudet olivat pienemmät kuin Cr-P:n. Lisäksi Cr-N-ryhmän tulehdussytokiinien määrät olivat pienemmät kuin verrokkien ja Cr-P-ryhmän. Cr-P:n ja verrokkien välillä ei ollut eroa tässä suhteessa.

Jain SK, Rains JL, Croad JL. Comparative Efficacy of Chromium-Niacinate and Chromium-Picolinate Supplementation in the Prevention of Vascular Inflammation in Type 2 Zucker Diabetic Rats. American Diabetes Association's 68th Annual Scientific Sessions June 6-10th in San Francisco, Abstract 1690-P
[Nutraingredients.com]

Tohtori Tolosen kommentti

Diabeetikko tarvitsee myös muita ravintolisiä: Benfotiamiinia, E-EPAa, sinkkiä ja magnesiumia. Ne kaikki vähentävät liitännäistautien riskiä ja hidastavat niiden etenemistä. Kromin tarve on moninkertainen terveelle keskivertoväestöle annettuun suositukseen nähden. Kromitrinikotinaattia saanut myös benfotiamiiniin yhdistettynä, samassa tabletissa.

Kromista sittenkin hyötyä diabeetikoille
Diabetes-lehti kirjoittaa ravintolisistä
Lääkärilehti: Ravintolisät mukaan diabeteksen hoitoon
Kromi suojaa diabeetikon sydäntä
Diabeetikoille B3-vitamiinia sydämen suojaksi
Sinkin puute lisää diabeetikon sydänkuoleman riskiä
Diabeetikolle glykaation estäjiä
E-EPA vähentää diabeetikon sydäntaudin riskiä
Diabeetikoilla huomattavaa B1-vitamiinin puutetta
Tri Tolosen kromikatsaus
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito