Diabetes voi heikentää kuuloa

Aikuistyypin diabetes on itsenäinen kuuloa heikentävä riskitekijä, ilmenee suuresta amerikkalaisesta väestötutkimuksesta. Tutkijat ehdottavat diabeetikoille kuulon seulontatutkimuksia. Uusi havainto puoltaa kuuloa suojaavien ravintolisien, kuten magesiumin ja karnosiinin käyttöä.

Aikaisemminkin on jo todettu, että diabetes voi heikentää kuuloa. Asia varmistui nyt kun tohtori Kathleen E. Bainbridgen johtama työryhmä tutki 5140 henkilön kuuloa. He olivat iältään 20-69-vuotiaita, ja 399:llä oli todettu diabetes. Yhteensä 587 henkilön kuulo oli heikentynyt (yli 25 desibeliä). Tutkitut olivat osallistuneet 1999–2004 laajaan väestötutkimukseen (National Health and Nutrition Examination Survey).

Matalien ja keskikorkeiden äänien (alle 2000 Hz) kuulokynnys oli alentunut lievästi tai kohtalaisesti 21,3 prosentilla diabeetikoista ja 9,4 prosentilla muista tutkituista. Riskisuhde oli siten noin 2:1. Korkeampien äänien (2000–8000 Hz) erotuskyvyssä havaittin samankaltainen ero: 54,1 % ja 32 %).

Kuulon heikkeneminen oli yleisempää kaikissa tutkituissa roduissa sekä nais- että miesdiabeetikkojen keskuudessa riippumatta koulutustasosta ja ansiotuloista. Erot olivat samat myös kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta 60-69-vuotiaita. Erot säilyivät, vaikka tilostokäsittelyssä eliminoitiin sekoittavien tekijöiden, kuten tupakoinnin, melualtistuksen ja kuuloa heikentävien lääkkeiden vaikutukset.

Lehti laati tutkimuksesta pääkirjoituksen, jossa tohtori Keiko Hirose (Washington University in St. Louis) huomauttaa, etteivät potilaat useinkaan ole edes itse tietoisia lievästä tai keskivaikeasta kuulon heikkenemisestä. Niinpä kuulon diabeetikkojen seulontatutkimukset voisivat olla perusteltuja.

Bainbridge KE, Hoffman HJ, Cowie CC. Diabetes and hearing impairment in the United States: audiometric evidence from the National Health and Nutrition Examination Surveys, 1999 to 2004. Ann Intern Med. 2008;149(1) [Free Full Text]
Hirose K. Hearing loss and diabetes: You might not know what you're missing. Annals of Internal Medicine. Editorial 2008;149 (1) [Free Full Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Diabeetikko tarvitsee ravintolisiä: benfotiamiinia, E-EPAa, sinkkiä, karnosiinia ja magnesiumia. Etenkin magnesium ja karnosiini suojaavat kuuloa.

B3-vitamiiniin sidottua kromia diabeetikolle
Diabetes-lehti kirjoittaa ravintolisistä
Lääkärilehti: Ravintolisät mukaan diabeteksen hoitoon
Kromi suojaa diabeetikon sydäntä
Sinkin puute lisää diabeetikon sydänkuoleman riskiä
Diabeetikolle glykaation estäjiä
E-EPA vähentää diabeetikon sydäntaudin riskiä
Diabeetikoilla huomattavaa B1-vitamiinin puutetta
Tri Tolosen kromikatsaus
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito