Omega-3 voi hillitä väkivaltaista käytöstä ja ehkäistä itsemurhia– vaikutustapa on hormonivälitteinen

Biologisesti suuntautuneet psykiatrit tutkivat hormonia, joka tuottaa aivoissa ahdistusta, pelkoa ja vihaa sekä johtaa väkivaltaiseen käytökseen. Omega-3 ilmeisesti hillitsee tämän hormonin tuotantoa aivoissa, vihjaavat Yhdysvaltain terveysviraston psykiatrit. Asiaa tutkitaan vilkkaasti edelleen. Uusi Valencian yliopiston tutkimus vahvistaa tässä kerrottuja tuloksia.

Kortikotropiinia eli ACTH:ta vapauttavan hormonin, CRH:n* tiedetään lisäävän ahdistusta, masennusta, pelkoa ja aggressiivisuutta. CRH vaikuttaa aivojen tietyissä osissa (cortical-hippocampal-amygdala pathway) pääasiassa kahdessa reseptorissa. CRH-reseptorit-1ja -2 (CRHR1 ja CRHR2) löydettiin aivoista vuonna 1990-luvun puolivälissä.

*Hormonia kutsutaan englanniksi nimillä (corticotrophin-releasing hormone, CRH tai corticotrophin-releasing factor, CHF)

Kortikotropiinia vapauttavaa hormonia syntetisoivat hypotalamuksen paraventikulaaritumakkeen parvosellulaariset hermosolut, joista hormonia vapautuu verenkiertoon. Veren mukana sitä siirtyy aivolisäkkeen etulohkoon, jossa se stimuloi kortikotropiinin (ACTH) ja muiden POMC-geenin tuottamien peptidien mm. beeta-endorfiinin ja beeta-lipotropiinin tuotantoa. ACTH on tärkein lisämunuaiskuoren kortisolin synteesiä ja eritystä säätelevä tekijä. Kortisolitaso nousee minuuteissä ACTH-pitoisuuden nousun jälkeen. ACTH:n vaikutuksesta kolesteroli pääsee sytosolista mitokondrioon ja steroidisynteesi aktivoituu. Kortisoli puolestaan estää sekä CRH:n että ACTH:n synteesiä ja eritystä ja pitää näin yllä HPA-akselin tasapainoa negatiivisen palautejärjestelmän avulla.

CRH:n eritystä stimuloivat tietyt "pahat" prostaglandiinit, PGE2 ja PGF2-alfa. Niitä puolestaan syntyy aineenvaihdunnassa ravinnon omega-6-rasvahapoista, etenkin arakidonihaposta. Toisaalta tiedetään, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot, etenkin EPA, hillitsevät näiden prostaglandiinien ja siten myös CRH:n synteesiä kudoksissa. Tästä syystä ravinnon omega-6/omega-3-rasvahappojen suhteella on tärkeä merkitys mielenterveyteen ja käytökseen. Länsimaisessa ravinnossa suhde on usein 20:1, kun sen tulisi olla 1:1, sanoo psykiatri Hibbeln.

Kuva. CRF vapauttaa aivolisäkkeessä (pituitary) ACTH:ta eli kortikotropiinia, joka puolestaa stimulioi lisämunuaisen kuoressa noradrenaliinin (engl. norepinehrine) kortisonin ja aldosteronin eritystä. Leptiini lisää myös näiden hormonien stimulaatiota. AVP = arginiini-vasopressiini.

Harvardin yliopiston tutkijat mittasivat 21 kotiväkivaltaan syyllistyneen henkilön selkäydinnesteen ja veriplasman CRF:n pitoisuuden ja rasvahappojen koostumuksen. Selkäydinnesteen matala dokosaheksaeenihapon (DHA) pitoisuus korreloi vahvasti CRH:n pitoisuuteen selkäydinnesteessä. Tutkijat ehdottavat plasebokontrolloituja tutkimuksia, joissa selvitetään, voiko omega-3:n antaminen lisäravinteena vähentää CRF:n eritystä psykiatrisissa sairauksissa (1)

Toisen uuden tutkimuksen mukaan CRHR1:a tuottava geenin aktiivisuus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin tai huonosti potilas reagoi mielialaläkkeisiin (2). CRH:n tiedetään altistavan myös itsemurhalle (3). CRH saattaa selittää myös sitä, että miehet ja naiset reagoivat eri tavoin stressiin ja antidepressivisiin lääkkeisiin (4).

1. Hibbeln JR, Bissette G, Umhau JC, George DT. Omega-3 status and cerebrospinal fluid corticotrophin releasing hormone in perpetrators of domestic violence. Biological Psychiatry. 2004 Dec 1;56(11):895-7. [PubMed]
2. Licinio J, O´kirwan F, Irizarry K et al. Association of a corticotropin-releasing hormone receptor 1 haplotype and antidepressant treatment response in Mexican-Americans.
Molecular Psychiatry. 2004 Dec;9(12):1075-82 [Abstract]
3. Hiroi N, Wong ML, Licinio J etl al. Expression of corticotropin releasing hormone receptors type I and type II mRNA in suicide victims and controls. Molecular Psychiatry. 2001;6(5):540-6. [Abstract]
4. Leumer B, Mendolia-Loffredo S, Shors TJ. Males and females respond differently to controllability and antidepressant treatment. Biological Psychiatry. 2004 Dec 15;56(12):964-70 [ PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

HPA-akselin toimintahäiriö voi olla perua sikiökaudelta. Barkerin hypoteesin mukaan sikiöaikana voi syntyä häiriö hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA-akseli) aktiivisuudessa, mikä johtaa myöhemmin aineenvaihdunnan muutoksiin. Kyseessä olisivat niin lievät vaihtelut etteivät ne aiheuta sairausoireita vielä lapsuusiässä vaan vasta myöhemmin .

Stressitilanteessa ihmisen keskushermosto reagoi reagoi erittämällä CRF:ää, ACTH:ta ja antidiureettista hormonia. Seurauksena makrofagit ja monosyytit lisävät IL-1:n ja TNF-alfan eritystä.

Mielenterveyspotilailla on mitattu tavallista suurempia määriä tulehdussytokiineja, kuten prostaglandiini E2 (PGE2), IL-1, IL-2, IL-6 ja IFN-gamma. Sytokiinit IL-1, IL-6 ja TNF stimuloivat suoraan CRF:n eritystä ja HPA-akselia, millä on vaikutusta potilaan käytökseen. Tulehdussytokiinit selittävät myös sitä, että masennuspotilaalla on tavallista suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonisaitauksiin ja dementiaan. Karnosiini ja e?PA-rasvahaposta elimistössä syntyvä resolviivi E1 puolestaan hillitsvät tulehdusta ja syöpää aiheuttavaa interleukiini 8:a (IL8). Havainto puoltaa karnosiinin ja omega-3:n käyttöä masennuksen lisähoitona.

Omega-3-rasvahapot, erityisesti E-EPA, kiinnittyessään valkosolujen (makrofagien ja monosyyttien) kalvoille, antagonisoivat tulehdussytokiinien eritystä ja tasapainottavat hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin (HPA axis) hormonitoimintoja (lue lisää suomeksi). Nämä homonaaliset vaikutusmekanismit selittävät ainakin osaltaan kliinisiä havaintoja omega-3-rasvahappojen edullisista vaikutuksista psykiatrisissa häiriöissä.

Professori Joseph Hibbeln tunnetaan hyvin myös Suomessa, sillä hän on tutkinut kalansyönnin vaikutusta masennukseen yhdessä Kuopion yliopiston psykiatrien kanssa.

Kesällä 2002 Iso-Britanniassa nuorisovankilassa tehty laaja kaksoissokkokoe osoitti vakuuttavasti, että ruoan lisänä annetut lisäravinteet – rasvahapot, vitamiinit ja hivenaineet – vähensivät dramaattisesti vankien väkivaltaista käytöstä. Tutkimus julkaistiin arvostetussa British Journal of Psychiatryssa ja se herätti suurta kiinnostusta kautta maailman. Aikaisemmin oli jo Yhdysvalloissa julkaistu tietoja, joiden mukaan välttämättömät rasvahapot rauhoittavat häiriintynyttä käytöstä.

Neurologisten ja psykiatristen häiriöiden hoidossa omega-3:a tarvitaan ilmeisesti noin 20-kertainen päiväannos siihen nähden, mitä kaksi viikottaista kala-ateriaa tarjoaa. Virallisia saantisuosituksia ei ole kuitenkaan vielä annettu, mutta niitä odotetaan kovasti eri puolilla maailmaa.

Omega-3:n saanti ja tarve
Omega-3-tutkimukset masennuksen hoidossa (taulukko)
Omega-3-rasvahappoja naisille, suosittavat gynekologit
Omega-6/omega-3 -suhde kroonisissa taudeissa
Omega-6/omega-3 -suhde astmassa
Omega-3-rasvahapot munuaistaudeissa
Karoliininen instituutti: Kalaöljy ehkäisee syöpää
Kalaöljyn omega-3-rasvahapot syöpätaudeissa
Barry Searsin haastattelu omega-3:sta