Ravintolisien vaikutusta nuorisovankien käytökseen tutkitaan taas

Oxfordin yliopistossa Englannisssa on vireillä tutkimus, jossa selvitetään ravintolisien vaikutusta nuorisovankien käytökseen. Wellcome Trust rahoittaa hanketta 2,2 miljoonalla eurolla. Vuonna 2002 julkaistussa vastaavassa tutkimuksessa ravintolisät vähensivät merkittävästi vankien väkivallantekoja.

Tutkimuksen tekee hyväntekeväisyysjärjestö Natural Justice, joka pyrkii kehittämään uusia keinoja epäsosiaalisen käytöksen ja nuorisoväkivallan vähentämiseksi. Järjestö uskoo, että aivojen saamalla ravinnolla on siinä tärkeä merkitys.

Tutkimusta johtaa tohtori Bernhard Gesch, jonka johdolla aikaisempi ravintolisätutkimus antoi erittäin hyvät tulokset. Siinä väkivaltaisimpien 18–21-vuotiaiden nuorisovankien väkivallanteot vähenivät peräti 40 % yhdeksän kuukautta kestäneen hoitojakson aikana. Tutkimus julkaistiin British Journal of Psychiatry ja Nutrition and Health sekä Prison Service Journal -lehdissä ja se herätti suurta kiinnostusta mediassa sekä ravitsemustieteilijöiden, psykologien ja lääkäreiden keskuudessa.

Uusi tutkimus on erittäin ajankohtainen, sillä Ison-Britannian vankilat ovat täynnä rikollisia ja hallitus etsii keinoja vankimäärän vähentämiseksi. Tutkimukseen valitaan vapaaehtoisia 16-21-vuotiaita, jotka suorittavat rangaistustaan nuorisovankiloissa (Young Offenders' Institutions). Heille annetaan neljän kuukauden ajan päivittäin joko vitamiineja, hiven- ja kivennäisaineita sekä rasvahappoja tai lumevalmisteita. Heidän käytöstään valvotaan ja seurataan tarkoin.

Britannian Vankeinhoitolaitoksen (The Prison Service) mukaan uusi tutkimus voit tuoda uusia mahdollisuuksia vankien käyttäytymisen hallintaan. Laitoksen edustaja sanoi NutraIngredients.comille "Toivomme tutkimuksen valottavan mahdollista yhteyttä nuorten ravitsemuksen ja käyttäytymisen välillä". Tohtori Gesch on jo viisi vuotta ehdottanut lisätutkimuksia tällä alueella ja hän on pyytänyt hallitusta ja elintarviketeollisuutta auttamaan niiden tekemisessä, mutta häntä on vastustettu ankarastikin. Yhdysvalloissa on jo aikaisemmin julkaistu hyviä tuloksia vangeille annetuilla ravintolisillä.

Gesch CB, Hammond SM, Hampson SE, Eves A, Crowder MJ. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. British Journal of Psychiatry 2002;181:22-28 [Free Full Text]

Ramsbotham LD, Gesch B. Crime and Nourishment: Cause for a rethink? Prison Service Journal. 2009 Mar 1;182:3-9. Free Full Text
Gesch B. Adolescence: Does good nutrition = good behaviour? Nutrition and Health. 2013 Jan;22(1):55-65.

Schoenthaler SJ, Bier ID. The effect of vitamin-mineral supplementation on juvenile delinquency among American schoolchildren: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2000;6(1):7-17. (PubMed)

Tohtori Tolosen kommentti

Helsingin Sanomat uutisoi edellisen englantilaisen vankitutkimuksen vuonna 2002 tarkoitushakuisesti. Englannissa tuolloin ollut toimittaja Anna-Mari Sipilä vääristeli jutussaan, että vangit rauhoittuivat saatuaan "kaalia ja porkkanaa". Toimittaja Sipilä ei ottanut edes yhteyttä tutkijoihin, vaan keksi tulkinnan omasta päästään. Helsingin Sanomat kieltäytyi julkaisemasta tohtori Geshin päätoimittaja Janne Virkkuselle lähettämää oikaisupyyntöä.

Lähetin alkuperäisen tutkimusraportin tiedoksi Rikosseuraamusviraston silloiselle johtajalle Markku Salmiselle ja ylilääkäri Arholle. Kumpikaan ei reagoinut siihen mitenkään. Eivät edes kiittäneet.

Uusi kansainvälinen kaksoissokkotutkimus tukee brittiraporttia: Jo kuudessa viikossa kalaöljy vähensi itse raportoitua aggressiivista käyttäytymistä. Ranskalaiset, hollantilaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat testasivat kalaöljyä kokeessa, johon osallistui 194 henkilöä, iältään 18–45 vuotta. Puolet heistä sai lumetta (kookosöljyä) ja puolet kalaöljyä, joka sisälsi 638 mg DHA:ta ja 772 mg EPAa. Osallistujat arvioivat aggressiivisuuttaan vaikutusjakson alussa ja lopussa. Kalaöljyä nauttineet ilmoittivat aggressiivisuuden vähentyneen (Bègue ym. 2017).

Bègue L, Zaalberg A, Shankland R et al. Omega-3 supplements reduce self-reported physical aggression in healthy adults. Psychiatry Research. 2017 Dec 15;261:307-311. doi: 10.1016/j.psychres.2017.12.038.