E-EPA vaimentaa aivoissa stressihormoneja ja tulehdussytokiineja

Psykiatriset sairaudet johtuvat aivojen neurokemian häiriöiden ja ympäristön aiheuttaman stressin vuorovaikutuksesta. Kanadalaiset neurotieteilijät ja psykiatrit ovat tutkineet 4 vuotta E-EPA-nimisen kalaöljyn vaikutusmekanismeja stressissä. Heidän löydöillään on tärkeä merkitys E-EPAn käytössä stressin, masennuksen, skitsofrenian ja muiden neuropsykiatristen häiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa. Tulokset tukevat mm. Espanjassa Valencian yliopiston farmakologian laitoksella tehtyjä havaintoja E-EPAn tehosta psyykkisissä häiriöissä.

Erikoiskalaöljy E-EPA on tehokas ja turvallinen lisähoito aikuisten ja lasten masennukseen sekä kaksisuuntaiseen mielialahäiriööön, nuorten skitsofreniaan, krooniseen väsymykseen ja muihin mielenterveyden häiriöihin. Niinpä neurotieteilijät ja psykiatrit ovat pyrkineet selvittämään, millä biokemiallisilla mekanismeilla EPA-rasvahappo toimii aivoissa. Tällaisia tutkimuksia voidaan parhaiten tehdä laboratorioissa rotilla. Kasviöljyn omega-3 on biologisesti melko tehotonta (4).

Stressi vaikuttaa haitallisesti välittäjäaineiden syntyyn ja toimintaan serotonergisissa ja dopaminergisissä järjestelmissä aivojen mesokortikaalisilla ja mesolimbisillä alueilla, mikä puolestaan aiheuttaa mielialamuutoksia – ahdistusta ja masennusta. Talamuksen mediaalinen tumake, nucleus accumbens (NAc) on tärkeä osa mesolimbisessä dopamiinireitissä, johon mm. alkoholi vaikuttaa ja rentouttaa käytöstä ja laukaisee stressiä (Yavich ja Tiihonen 2000).

Nucleus accumbens (NA)-tumake on aivojen avainalue motivaation, palkitsemisentunteen ja addiktion kannalta. Esim. pelihimosta kärsivillä on häiriö NA:ssa ja dopamiinin aineenvaihdunnassa, mikä haittaa kykyä arvioida riskejä. Alkoholi, nikotiini ja kokaiini – muttei kofeiini – vapauttavat dopamiinia NA:n kuoresta. Sen toimintahäiriö kiihdyttää kortisolin eritystä ja johtaa HPA-akselin yliaktiivisuuteen, joka on yhtenä syynä melankoliseen masennukseen. E-EPA hillitsee NA:n toimintahäiriöitä, mikä selittää sen kykyä hillitä stressi-, ahdistus-, paniikki-, pelko- ja masennusoireita.

Prinssi Edwardin saaren yliopiston biolääketieteen laitoksella tutkittiin E-EPAn suojaavaa vaikutusta juuri näillä aivoalueilla, erityisesti NAc:n kuoressa (1). Rotille aiheutettiin stressi-, ahdistus- ja masennusoireita ruiskuttamalla niiden aivoihin tulehdusta aiheuttavaa (proinflammatorista) sytokiinia, interleukiini-1-beetaa (IL-1beeta). Sen tiedetään mm. stimuloivan stressihormonien (glukokortikosteroidien, mm. kortisolin) eritystä ja aiheuttavan stressi-ahdistus-typpistä käyttäytymistä ja anhedoniaa. Osa rotista sai ruoan lisänä suojaksi E-EPAa, mikä lievitti merkittävästi stressin oireita ja ahdistusta. E-EPA vähensi muun muassa stressihormoni kortisonin pitoisuutta rottien veressä.

E-EPA tuottaa aivoissa hyödyllisiä eikosanoideja ja välittäjäaineita, joiden avulla se näyttää ehkäisevän ja korjaavan tulehdusta aiheuttavien sytokiinien haittavaikutuksia immuuni- ja hormonijärjestelmissä sekä käytöksessä. Tarkemmin sanoen, E-EPA hillitsee prostaglandiini E2:n (PGE2:N) ja fosfolipaasi A2 -perheen (PLA2) aktiivisuutta, mikä estää arakidonihapon (AA) liikaeritystä ja omega-3-rasvahappojen hajoamista hermosolujen (neuronien) kalvoilta. Työryhmä on julkaissut tästä aiheesta muitakin raportteja (2,3)

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä. PLA2:n merkitystä psykiatriassa selostetaan perusteellisesti Bergerin työryhmän tuoreessa katsauksessa (5) ja omega-3:n osuutta inflammaation vaimennuksessa Calderin katsauksessa (7). Songin uusin artikkeli korostaa EPAn merkitystä (2). Näidenkin tutkimusten mukaan masennus on tulehdustila, inflammaatio, jota psykiatria ei osaa vielä hoitaa oikein. Siksi käypä hoito on teholtaan kovin vaatimatonta. Ravitsemushoidon laiminlyönnistä kärsivät mielenterveyspotilaat ja koko yhteiskunta.

Professori Songin uusi kirjallisuuskatsaus puoltaa väkevöidyn kalaöljyn (E-EPAn) käyttöä myös Parkinsonin taudin hoidossa ( Li ja Song 2020).

1. Song C, Li X, Kang Z, Kadotomi Y. Omega-3 Fatty Acid Ethyl-Eicosapentaenoate Attenuates IL-1beta-Induced Changes in Dopamine and Metabolites in the Shell of the Nucleus Accumbens: Involved with PLA2 Activity and Corticosterone Secretion. Neuropsychopharmacology 2006 Jun 14; [PubMedPlus] [Free Full Text]

2. Song C, Li XW, Leonard BE, Horrobin DF. Effects of dietary n-3 or n-6 fatty acids on interleukin-1beta-induced anxiety, stress and inflammatory responses in rats. J Lipid Res. 2003 Jul 1 [PubMed] Full text

3. Song C, Li XW, Leonard BE, Horrobin DF. The comparison of changes in behavior, neurochemistry, endocrine, and immune functions after different routes, doses and durations of administrations of IL-1beta in rats. Pharmacopsychiatry. 2006;39(3):88-99 [PubMedPlus]

4. Song C, Horrobin D. Omega-3 fatty acid ethyl-eicosapentaenoate, but not soybean oil, attenuates memory impairment induced by central IL-1beta administration. J Lipid Res. 2004;45(6):1112-21 [PubMed].
5.Yavich L, Tiihonen J. Patterns of dopamine overflow in mouse nucleus accumbens during intracranial self-stimulation. Neurosci Lett 2000: 293 (1):41-44.
6. Berger GE, Smesny S, Amminger GP. Bioactive lipids in schizophrenia. Int Rev Psychiatry. 2006;18(2):85-98 [PubMed] [Free Full Text]
7. Calder PC. Polyunsaturated fatty acids and inflammation. Biochem Soc Trans. 2005 ;33(Pt 2):423-7 [PubMed]
8. Song C, Zhao S Omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid. A new treatment for psychiatric and neurodegenerative diseases: a review of clinical investigations. Expert Opin Investig Drugs. 2007;16(10):1627-1638. [PubMed]
9. Li P, Song C. Potential treatment of Parkinson's disease with omega-3 polyunsaturated fatty acids [published online ahead of print, 2020 Mar 3]. Nutritional Neuroscience. 2020;1–12. doi:10.1080/1028415X.2020.1735143

Tri Tolosen kommentti:

Valencian ja Harvardin yliopistojen raportit vahvistavat kanadalaisia havaintoja E-EPAsta. Kaksisuuntaisessa masennuksessa potilaan HPA-akselin (hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin) hormoneissa on tasapainohäiriö, jota E-EPA näyttää korjaavan. Professori Joseph Hibbelnin töiden mukaan omega-3:n anto voi hillitä paitsi masennusta myös väkivaltaista käytöstä ja itsemurhataipumusta. Uusi tutkimus osoittaa, että omega-3-hoito voi vähentää bipolaaristen masennuspotilaiden ärtyneisyyttä.

Omega-3-rasvahapot, erityisesti EPA, ehkäisevät tulehdusta, mikä näkyy tulehdusta osoittavien sytokiinien normaalistumisena myös masentuneilla ihmisillä ja muilla potilailla. Tällaisia tulehdusmarkkereita ovat C-reaktiivinen proteiini (CRP), interleukiinit 1, 6, 8 ja 10 (IL1, 6, IL8, IL10) ja tuumorinekroositekijät (sTNF-R1 and R2), jotka ovat koholla lähes kaikissa kroonisissa sairauksissa, kuten suolisto- ja sydän- ja verisuonitaudeissa. E-EPAn tulehdusta vaimentava vaikutus perustuu suurelta osin resolviini E1:n muodostamiseen kudoksissa.

Stressi, masennus ja tulehdus liittyvät monin biologisin mekanismein toisiinsa. Se näkyy muun muassa sydänpotilailla (lue raportti). Masennuksen yhteyttä muihin sairauksiin selittää eritoten ns. cAMP-signaalitransduktiohypoteesi (Horrobin ja Bennett 1999).

EPA-rasvahappo vaikuttaa aivoissa monella muullakin tavalla, mm. aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) ja neurogeneesin välityksellä.

Pischon T, Hankinson SE, Hotamisligil GS, Rifai N, Willett WC, Rimm EB. Habitual Dietary Intake of n-3 and n-6 Fatty Acids in Relation to Inflammatory Markers Among US Men and Women. Circulation. 2003 Jun 23 [Epub ahead of print] [PubMed]

Näin rasvahapot ehkäisevät stressiä
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPA:sta
Kalaöljyn käyttö odotusaikana lisää lapsen älykkyyttä
E-EPA paransi lääkeresistentin masennuksen
E-EPA auttaa masennuksessa (israelilainen tutkimus)
EPAn vaikutukset aivoissa
Uusi käsitys skitsofreniasta