Uusi käsitys skitsofrenian syistä ja hoidosta valtaa alaa

Geenivirheellä ja välttämättömillä rasvahapoilla on ratkaiseva merkitys taudin synnyssä. Rasvahappo- ja antioksidanttihoito valtaa alaa psykiatriassa. Myös eräät johtavat suomalaiset psykiatrit pitävät Horrobinin teoriaa loogisena. Yhä useampi skitsofreenikko Suomessakin on alkanut käyttää farmaseuttista kalaöljyä, E-EPAa. [Itse suosittelen täydentämään sitä antioksidanteilla, koska skitsofreenikon aivoissa vallitsee vahva hapetusstressi.

Onko skitsofrenian (ja lukivaikeuden, ADHD:n, epilepsian, masennuksen, autismin ja muiden neurologisten aivosairauksien) salaisuus aivosolujen pienen pienissä rasvahappomolekyyleissä? Siltä näyttää. Entä voiko näitä tiloja hoitaa luonnonmukaisesti, mutta tehokkaasti kala- ja helokkiöljyllä ja karnosiinilla ja muilla antioksidanteilla?

Neuroendokrinologi David Horrobinin kirja ja sen jälkeen ilmestyneet monet tutkimukset osoittavat, että kyllä voi. Hän esitti radikaalin uuden ajattelutavan, paradigman, The Lancetissa jo 1970-luvulla ja uudestaan seikkaperäisemmin kirjassaan The Madness of Adam and Eve: How Schizophrenia Shaped Humanity. Horrobinin mukaan psykiatria on käsittänyt skitsofrenian väärin, eikä siksi osaa hoitaa tautia oikein. Hänen mielestään psykiatriassa on uuden uuden ajatelutavan aika.

Skitsofreniaan liittyy kaksi kummallista ilmiötä: 1) potilailla ei ole niveltulehdusta (artriittia) ja 2) skitsofrenian oireet paranevat usein dramaattisesti kuumetaudin aikana, mutta palaavat kuumeen mentyä ohi. Skitsofrenian pääoireiden - hallusinaatioiden, äänien kuulemisen ja muiden harhojen - rinnalla nämä erityispiirteet saattavat tuntua triviaaleilta, mutta ne kuuluvat Horrobinin hypoteesin perusteisiin.

Kuka oli David Horrobin?

David F. Horrobin syntyi vuonna 1939 ja kuoli 1.4. 2003 verisyöpään. Hän oli neuroendokrinologian erikoislääkäri ja erittäin ansioitunut tutkija, joka jalkaisi yli 800 tieteellistä artikkelia, useimmat niistä lääketieteen arvostetuimmissa lehdissä. Hän perusti Medical Hypothesis -nimisen lääketieteen ammattilehden. Lisäksi hän perusti kaksi biotekniikkayhtiötä, joista englantilainen Laxdale kehittää uusia valmisteita psykiatrisiin ja neurologisiin sairauksiin.

Horrobin kuului vuodesta 1970 alkaen Iso-Britannian Skitsofrenia-yhdistyksen lääketieteellisiin neuvonantajiin ja hän toimi pitkään yhdistyksen puheenjohtajana. Horrobin luennoi myös Suomessa, jossa minun lisäkseni monet suomalaiset lääkärit oppivat tuntemaan hänet rasvahappohoidon pioneerina ja alan oppi-isänä. 1980-luvulla on toi helokkiöljyn yleiseen tietoisuuteen, mutta viime vuosina hänen kiinnostuksensa sitä kohtaan laimeni, kun kalaöljyn EPA osoittautui huomattavasti tehokkaammaksi rasvahapoksi kroonisten psyykkisten sairauksien hoidossa.

Horrobin perehtyi Afrikassa ihmiskunnan alkulähteillä arkeologiaan ja lisäksi hän tunsi syvällisesti geenien, hormonien, rasvahappojen ja aivojen välittäjäaineiden maailman. Hän esitti ensimmäisenä maailmassa, että skitsofrenian takana ovat ne samat ihmisen kehityshistorian aikana tapahtuneet geneettiset muutokset, jotka ovat tehneet ihmisestä sen, mitä me nyt olemme: maailman herroja.

Nämä geenimuutokset ovat tehneet mahdolliseksi puheen tuottamisen ja vastaanottamisen, tieteet, taiteet (aluksi vain luolamaalaukset), uskonnon, sotataidon, työkalujen tekemisen ja yleensä teknisen kehityksen ja kaiken muun luovan toiminnan, mihin nykyihmisen pystyy.

Kaikki tämä on vähitellen kehittynyt viimeisten 150 000 vuoden kuluessa, jolloin ihmisen kehitys erkani apinoiden ja meidän yhteisistä esi-isistämme. Apinoiden ja ihmisen yhteinen kehityshistoria on kaiken kaikkiaan jatkunut 3-4 miljoonaa vuotta (uusimman käsityksen mukaan kauemminkin).

Mutta nämä myönteiset ihmisyyteen liittyvät kyvyt liittyvät mielen pimeään puoleen, psykopaattiseen väkivaltaan, alistamiseen ja tappamiseen ja paranoidisiin diktaattoreihin. Skitsofrenia on se hinta, jonka ihmiskunta on joutunut maksamaan henkisestä kehityksestään, siis siitä, että olemme kehittyneet erilaisiksi kuin eläimet, sanoi Horrobin.

Luovuus ja hulluus

Ero luovan lahjakkuuden ja hulluuden välillä on hiuksen hieno. Lahjakkuus ja skitsofrenia (sekä maanis-depressiivinen eli bipolaarinen mielisairaus) kulkevat usein suvuittain. Lahjakkaissa suvuissa on usein skitsofreenikkoja. Albert Einsteinin poika sairasti skitsofreniaa, samoin James Joicen tytär ja olipa Isaac Newtoninkin käytös vähintään rajatila.

Skitsofreniaa aiheuttavat geenimuutokset ilmaantuivat ihmiskuntaan jo hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa, ennen rotujen erilaistumista. Niinpä skitsofreniaa esiintyy yhtä paljon (noin 1% väestöstä) kaikkien rotujen keskuudessa. Se on yhtä yleistä Autralian aboriginaalien, kiinalaisten, eurooppalaisten, intiaanien ja eskimoiden keskuudessa. Jos lapsi saa synnyinlahjakseen muuttuneet geenit, hänestä voi tulla huippulahjakas, mutta hänellä on tavallista suurempi riski sairastua skitsofreniaan, sanoo Horrobin. Samat geenimutaatiot ovat mukana lukivaikeuksissa ja ADHD-oireyhtymässä.

Psykiatrian väärinkäsitys

Psykiatrit ovat käsittäneet väärin skitsofrenian luonteen, sanoi Horrobin. He ovat uskoneet viimeiset 50 vuotta, että skitsofrenia on mielitauti, jota pitää hoitaa hermojen välittäjäaineita (lähinnä dopamiinia) säätelevillä synteettisillä lääkeaineilla. Tosiasiassa nämä lääkkeet, uudetkin neuroleptit, auttavat vain 20 prosenttia potilaista ja ne aiheuttavat useimmille ikäviä sivuvaikutuksia.

Lääkkeiden sijasta Horrobin ehdotti hoidoksi välttämättömiä rasvahappoja (kalarasvan EPA- ja DHA-rasvahappoja sekä helokkiöljyn gammalinoleenihappoa, GLA, mutta viime vuosina hän tutki aivan erityisesti uutta farmaseuttista E-EPAa), sillä hänen mukaansa skitsofrenian syy piilee aivojen rasvahappojen häiriötilassa. Horrobinin mukaan rasvahappohoito - erityisesti EPAn avulla - on vähintään yhtä tehokasta kuin lääkehoito, mutta ilman sivuvaikutuksia. Horrobin esitti kirjassaan pätevästi tehtyjä kliinisiä kaksoissokkokokeita, jotka vahvistavat hänen käsitystään [uusia tutkimuksia on julkaistu kirjan ilmestymisen jälkeen, ja ne tukevat käsitystä, että Horrobin on oikeassa].

Skitsofrenia ole pelkästään aivojen, vaan koko elimistön sairaus, joka johtuu liian vähäisestä arakinonihapon (AA) tuotannosta elimistössä ja aivojen suhteellisesta EPAn niukkuudesta. Horrobinin mukaan tauti ei johdu dopamiinin puutteesta, kuten psykiatriassa perinteisesti uskotaan. Hän kertoi tämän lähes uskomattoman esimerkin:
Jonathanin syvä skitsofrenia parani E-EPA:lla

Tyypillinen pioneerin kohtalo

Hypoteesinsa fosfolipidien merkityksestä skitsofreniassa Horrobin esitti johtavassa lääketieteen lehdessä, Lancetissa vuonna 1977 ja hän odotti siitä sukeutuvan vilkkaan keskustelun ja innostuneen uuden tutkimusaallon. Mutta lääkärikunta tervehtikin Horrobinia hyytävällä hiljaisuudella (kuten niin monia uusia ajatuksia, jotka myöhemmin ovat mullistaneet lääketiedettä). Hänen tutkimusapuraha-anomuksensa hylättiin, ja jos hän - maineensa perusteella - saikin luennoida alan kongresseissa, hänelle annettiin se vihon viimeinen kellonaika, jolloin useimmat kuulijat olivat jo väsähtäneet ja lähteneet kotiin.

Viimeisten 20 vuoden kuluessa eräät tutkijat ovat onneksi ottaneet Horrobinin todesta ja hänen teorian puolesta on kertynyt runsaasti tieteellistä näyttöä. Huolellisesti kontrolloidut kaksoissokkokokeet rasvahappohoidoista sekä uudenaikaiset aivokartoitukset huippuhienoilla PET-laitteilla ja fMRI (toiminnallinenmagneettiresonanssi) osoittavat että skitsofreenikkojen, ADHD- ja dysleksiapotilaiden aivoissa on poikeavuuksia, joita kannattaa hoitaa rasvahapoilla.

Miten rasvahapot toimivat aivoissa?

Miten on mahdollista, että luuytimessä, kalaöljyssä ja kasveissa olevat rasvahapot vaikuttavat näin edullisesti ihmisen aivoissa? Aivot työskentelevät noin 100 miljardin neuronin välillä vallitsevien yhteyksien avulla. Näitä yhteyksiä kutsutaan synapseiksi, ja ne välittävät informaatiota solusta toiseen aivojen omien kemiallisten yhdisteiden, kuten dopamiinin ja serotoniinin avulla. Jokainen pikkuruinen yhdiste on rasvahappomolekyylien ympäröimä.

Aivomme ovat pääasiassa rasvaa: sitä on 50-60 % aivojen kuivapainosta (kuivapaino tarkoittaa sitä, mitä jää jäljelle, kun vesi poistetaan). Eikä se ole mitä tahansa rasvaa, vaan pääasiassa fosfolipidejä, joista puolestaan 60-70 % on välttämättömiä rasvahappoja (EFA). Noin 8 % aivojen kuiva-aineesta on arakidonihappoa (AA) ja samoin 8 % DHA:a. Niitä me valmistamme elimistössämme ravinnon sisältämistä omega-3- ja omega-6-rasvahapoista. Omega-3 on kalarasvaa ja omega-6 kasvirasvaa, joihin muun muassa helokkiöljy kuuluu. Fosfolipideihin kuuluvilla fosforiyhdisteillä, kuten fosfatidyyliseriinillä (fosfoseriinillä), on myös ratkaiseva merkitys aivo- ja hermosolujen aineenvaihdunnassa ja muun muassa muisti- ja muissa kognitiivisissa (eli tiedollisissa ja taidollisissa) toiminnoissa.

Näiden rasvayhdisteiden aineenvaihdunta on hyvin monimutkaisten biokemiallisten reaktioiden vyyhti, jossa rasvahappoja jatkuvasti syntetisoituu, hajoaa ja niitä kuljetetaan solujen eri osiin. Siellä ne tekevät hämmästyttäviä asioita, joilla on tärkeä merkitys solujen normaalin toiminnan ja terveyden kannalta. Skitsofreenikoilla jotkut näistä kemiallisista poluista eivät toimi niin kuin niiden pitäisi, ja siitä puolestaan voi seurata dramaattisia haittavaikutuksia aivosolujen ja välittäjäaineiden toiminnoille.

EPAn vaikutus aivoissa

Palatkaamme takaisin alussa mainittuihin nivelrikkoon ja kuumeeseen. Yksi näistä tärkeistä fosfolipideistä - arakidonihappo (AA) - on tärkeä tekijä nivelrikon synnyssä ja pahenemisessa. Skitsofreniassa AA:n muodostus on normaalia vähäisempää. AA selittää myös kuumeen tilapäisesti parantavan vaikutuksen. Kun ruumiin lämpötila nousee, lisääntyy myös AA:n tuotanto, jolloin skitsofrenian oireet lievittyvät. Skitsofreenikko ei tunne kipua kuten muut ihmiset, koska hän ei tuota kipua aiheuttavaa AA:a. Siksi hänelle ei myöskään tule niveltulehdusta.

Nämä havainnot johtivat Horrobinin oivaltamaan, että koska rasvahappojen aineenvaihdunnan häiriö ei muuta pelkästään aivojen toimintoja, skitsofrenia ei ole pelkästään aivojen, vaan koko elimistön sairaus. Toiseksi, joissakin tapauksissa skitsofrenia voidaan parantaa tai sitä voidaan lievittää lisäämällä puuttuvien fosfolipidien saantia lisäravinteilla. Horrobin osoitti kirjassaan, että rasvahappojen antaminen voi auttaa paitsi skitsofreniassa myös depressiossa ja muissa mielisairauksissa sekä lukivaikeudessa, ADHD:ssa ja muissa aivojen "pienissä" toiminnanhäiriöissä (joita ennen kutsuttiin nimellä MBD).

Kaikki psykiatrit eivät ole vielä vakuuttuneita kaikista Horrobinin ajatuksista. Kriitikot sanovat, että vaikkakin skitsofrenia johtuu hyvin todennäköisesti geenimuutoksista, jotka aiheuttavat häiriöitä rasvahappojen aineenvaihdunnassa, on muitakin mahdollisuuksia. Esimerkiksi tohtori Tim Crow Oxfordin yliopistosta on löytänyt Y-kromosomin geenin, joka on voinut vaikuttaa aivoihin siten, että kieli on päässyt kehittymään. Ihmisillä tämä geeni on, mutta apinoilta se puuttuu. Crow uskoo, että skitsofrenia on hinta, jonka me maksamme tästä geenistä.

Kesäkuussa 2001 amerikkalaiset tutkijat ilmoittivat löytäneensä skitsofreniaa aiheuttavan geenivirheen.

Suosittelen lukemaan kirjan

Koko kirjaa on mahdoton referoida tässä. Siksi minusta jokaisen skitsofreniasta, lukivaikeuksista, masennuksesta ja ADHD:sta kiinnostuneen (englanninkielen taitoisen) maallikon, psykologin ja kaikkien lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitäisi ehdottomasti lukea tämä kirja. Se auttaa ymmärtämään ihmisen ja ennen muuta aivojen kehityshistoriaa ja se tuo uuden kuvakulman skitsofreniaan, lukivaikeuteen, masennukseen ja moniin aivojen toiminnan häiriöihin.

Teos on kirjoitettu tavattoman kiinnostavasti, sujuvasti, suorastaan valloittavasti. Kun sitä alkaa lukea, on vaikea keskeyttää. Kirja on herättänyt suurta huomiota maailmalla. Itse luin sattumalta lentokoneessa The Financial Times -lehdestä (sic!) 14.4.2001 laajahkon referaatin kirjasta. Sen jälkeen ostin sen ja luin sen yhä uudelleen ja uudelleen. Suosittelen sitä kaikille muillekin.

David Horrobin: The Madness of Adam and Eve: How schizophrenia shaped humanity. Bantam Press , London, New York, Toronto, Sidney, Auckland. 2001, 275 s. (Hinta noin 30 euroa)

PS. Uudet tutkimukset vahvistavat Horrobinin olevan oikeassa. Esimerkiksi Britannian vankilassa olevien nuorisorikollisten väkivaltakäyttäytyminen väheni lähes puoleen vitamiinien, hivenaineiden ja rasvahappojen avulla. Suuri osa vangeista on ADHD-tapauksia. Kaksi kymmenestä vangista on psykopaatteja, puolet väkivaltarikoksista on psykopaattien tekemiä. Eikö olekin ihmeellistä, että rasvahappo- ja vitamiinihoito tehoaa parantumattomiin väkivaltarikollisiin paremmin kuin mikään psykologinen tai psykiatrinen hoito?

Horrobin, D. 1998. Schizophrenia: the illness that made us human. Med. Hypotheses 50: 269–288. [Abstract]