E-EPA naisten persoonallisuushäiriön hoidossa

E-EPA-hoidosta (1 000 mg/vrk) oli hyötyä persoonallisuushäiriössä jo kahdessa kuukaudessa, ilmenee psykiatrien ammattilehdessä julkaistusta tutkimuksesta. Amerikkalaisen kaksoissokkotutkimuksen mukaan etyyli-EPAsta voi olla merkittävää hyötyä naisten keskivaikeassa rajatilapersoonallisuushäiriössä. Etyyli-EPAsta käytetään lääketieteessä yleisesti myös lyhennettä E-EPA.

Kahdeksan viikon pituiseen tutkimukseen osallistui 30 naista (20–40 v, keski-ikä 26 v), jotka täyttivät rajatilahäiriön (BPD) kriteerit (Revised Diagnostic Interview for Borderlines and DSM-IV criteria). Koehenkilöistä 25 (83%) oli ollut psykiterapiassa, 7 (23%) oli saanut psykotrooppista lääkitystä ja 3 (10%) oli ollut hoidossa mielisairaalassa.

Koehenkilöistä 20 sai päivittäin 1 gramman (2 x 500 mg) E-EPAa ja 10 sai plaseboa. Tutkimuksen loppuun asti mukana oli 18 E-EPA-ryhmästä ja 9 verrokeista.

Koehenkilöt tutkittiin ensimmäisen kuukauden aikana kerran viikossa ja seuraavassa kuussa kahdesti. E-EPA vähensi masennusta ja aggressioita merkitsevästi paremmin kuin plasebo. Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatryssa.

"Koska masennuslääkkeiden teho [tässä häiriössä] on vaatimaton, tarvitsemme uusia hoitokeinoja. Hyviä ehdokkaita ovat kalaöljyn omega-3-rasvahapot, kuten EPA ja DHA, koska niillä ei ole mitään niitä haittavaikutuksia, joita on synteettisillä psyykenlääkkeillä [...] E-EPA valittiin tähän tutkimukseen, koska sillä on havaittu hyvä tehoa uusiutuvan masennuksen hoidossa", kirjoittavat tohtorit Mary C. Zanarini ja Frances R. Frankenburg (McLean Hospital in Belmont, Massachusetts). Zanarini toimii psykologian apulaisprofessorina (Harvard University Medical School) ja Frankenburg psykiatrian apulaisprofessorina (Boston University School of Medicine).

"E-EPA on sekä tehokas että turvallinen aine naisten keskivaikean persoonallisuushäiriön ainoana hoitona", tutkijat kirjoittavat. "Tuloksemme ovat sopusoinnussa E-EPAsta kaksisuuntaisen ja uusiutuvan (unipolarisen) masennuksen hoidossa julkaistujen havaintojen kanssa [...]E-EPAn käyttöä tulisi tutkia lisää pitempiaikaisissa kokeissa, joissa testataan eri päiväannoksia", he lisäävät. Zanarini ja Frankenburg kertovat Psychiatric News -lehdelle, että he ovat anoneet rahoitusta uuteen laajempaan E-EPA-tutkimukseenYhdysvaltain Terveysviraston Mielenterveyslaitoksesta (Institute for Mental Health).

Zanarini MC, Frankenburg FR. Omega-3 Fatty Acid treatment of women with borderline personality disorder: a double-blind, placebo-controlled pilot study. Am J Psychiatry. 2003 Jan;160(1):167-9 [Free full text ] zanarini@mclean.harvard.edu

Tutkimus on herättänyt suurta kiinnostusta psykiatriassa. Siihen viitataan useissa muissa artikkelissa, kuten mm. alkuperäisen artikkelin lopusta ilmenee:
Psychiatric News, 2003; 38(2): 17
Current Psychiatry Rep 2004:6(3):225-31
American Journal of Psychiatry 2004;161:1926
The Facts about Fittness
Journal of Psychopharmacology, 2005(19)3, 287-291

Mikä on rajatilapersoonallisuus?

Häiriössä on rakenteellisita poikkeavuutta aivojen etuosissa (Am J Psychiatry 2005;162:2360-2373). Englantilaisen psykiatrian professorin Basant K. Purin mukaan E-EPA-hoito korjaa aivokuvissa näkyviä muutoksia. Puri on jo pitkään antanut E-EPAa potilailleen hyvällä menestyksellä.

Persoonallisuushäiriöstä käytetään myös nimitystä epävakaa persoonallisuus. Uuden amerikkalaisen raportin mukaan 15 % ihmisistä potee persoonallisuushäiriötä. Suomalaisten tutkimusten mukaan sitä ilmenee 10-14 prosentilla. Häiriöön liittyy usein työkyvyn heikentymistä, jota on vaikea hoitaa, koska henkilöllä ei usein ole hoitomotivaatiota. Häiriö esiintyy usein yhdessä muiden mielenterveyshäiriöiden kanssa. Persoonallisuushäiriöt ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla, ja ne näyttävät kasautuvan alimpiin sosiaaliryhmiin. Persoonallisuushäiriöt ovat lisäksi yleisempiä nuorilla aikuisilla kuin vanhoilla ihmisillä sekä yleisempiä naimattomilla ja eronneilla kuin naimisissa olevilla. Suomessakin jokainen tuntenee tai tietänee jonkun, joka kuuluu tähän ryhmään.

Rajatilaihmisellä on taipumus toimia hetken mielijohteesta ja usein seurauksista piittaamatta. Hän on oikukas ja ennaltaarvaamaton. Hän purkaa tunteitaan kykenemättä hallitsemaan niitä. Hän voi räjähtää ilman syytä tai pienimmästäkin syystä. Tällainen käyttäytyminen johtaa usein erimielisyyksiin ja riitoihin muiden ihmisten kanssa.

Psykiatrit jakavat häiriön kahteen ryhmään, impulsiiviseen ja rajatilamuotoon. Edellistä luonnehtivat tunne-elämän epävakavuus ja jälkimmäistä epävakaat ja kiihkeät ihmissuhteet, häiriöt minäkuvassa ja taipumus itsetuhoiseen käytökseen ja itsemurhayrityksiin.

Lähes joka viides persoonallisuushäiriötä potevista sairastaa myös kaksisuuntaista mielialahäiriötä (American Journal of Psychiatry 2006). Senkin hoidossa on saatu E-EPAlla hyviä tuloksia.
EPAn vaikutusmekanismeja aivoissa