Paniikkihäiriö: Aivoissa on välittäjäaineen puutos

Karnosiini voi auttaa lisäämällä välittäjäaineen synteesiä

Paniikkihäiriötä potevilla ihmisillä on puutetta aivojen tietystä välittäjäaineesta, gamma-aminovoihaposta eli GABAsta. Puute aiheuttaa ahdistusta, paniikkia, masennusta ja muita oireita, sanovat Yale-yliopiston psykiatrit. Tutkimus julkaistiin johtavassa psykiatrian lehdessä. [Toinen uudempi tutkimus on löytänyt potilaiden aivoista puutteita serotoniinireseptorissa.]

Vaikka GABAn pitoisuus veriplasmassa ja selkäydinnesteessä saattaa olla normaaliarvojen rajoissa, siitä voi olla puutetta aivoissa. Asiaa on tutkittu amerikkalaisen Yalen yliopiston psykiatrian klinikan Anxiety Clinicissä. Aivojen takaosan kuorikerroksen GABA- ja homokarnosiinipitoisuudet mitattiin 14 lääkitsemättömältä paniikkihäiriöpotilaalta, joilla ei ollut syvää masennusta. Samat mittaukset tehtiin 14 terveeltä verrokilta. Mittausmenetelmän nimi oli "spatially localized (1)H-magnetic resonance spectroscopy".

Paniikkihäiriöisillä oli keskimäärin 22 % pienempi GABA- ja homokarnosiinipitoisuus kuin verrokeilla. Matala pitoisuus havaittiin 12:lla potilaalla (14:sta). Aivojen GABA ja homokarnosiini eivät kuitenkaan korreloineet oireiden vaikeusasteeseen. Homokarnosiini on karnosiinista aivoissa syntyvä aineenvaihduntatuote.

Tutkijat päättelivät, että aivojen takaosien kuorikerroksen matala GABA-pitoisuus saattaa olla paniikkihäiriön patofysiologinen syy.

Goddard AW, Mason GF, Almai A, et al. Reductions in occipital cortex GABA levels in panic disorder detected with 1h-magnetic resonance spectroscopy. Arch Gen Psychiatry. 2001;58(6):556-61. [PubMed]

Tri Tolosen kommentti

GABA on aivojen tärkein inhibitorinen eli estävä välittäjäaine. Yli kolmasosa aivojen synapseista on GABAergisiä. GABAa sisältävät aivosolut voidaan identifioida radioaktiivisilla merkkiatomeilla tai värjäämällä ne välittäjäainetta tuottavan entsyymin vasta-aineella.

Jos tutkijat ovat oikeassa, on karnosiini paniikkihäiriön paras mahdollinen hoito, sillä karnosiini lisää luonnollisella tavalla GABAn tuotantoa aivoissa. Karnosiini on täysin fysiologinen valkuaisaine, joka ei aiheuta minkäänlaisia sivuvaikutuksia, ei edes lapsille.

Chicagolainen lastenneurologian apulaisprofessori Michael G. Chez in johtamat tutkijat ovat antaneet karnosiinia (800 mg/vrk) erittäin hyvällä menestyksellä autistisille, epileptisille ja kallovamman saaneille lapsille. Nämä neurologit uskovat karnosiinin vaikuttavan edullisesti aivoissa yhtäältä lisäämällä GABAn tuotantoa ja toisaalta kelaation kautta.

Paniikkihäiriössä voi olla hyötyä myös E-EPAsta, sillä siitä syntyy aivoissa serotoniinia ja dopamiinia. E-EPAa ja karnosiinia voi hyvin ottaa yhtaikaa myös lääkityksen kera.

Sain 15.10.2003 tällaisen kirjeen:
Tyttäreni syö nyt E-Epaa hyvällä tuloksella. 3 viikon jälkeen (1 kapseli /pv) julkisen paikan kammoinen tyttö kiertelee jo kaupoissa. Koulukin sujuu paremmin.

Paniikkihäiriön oireita:
hikoilu, vapina, tärinä
huimaus, heikotus
epätodellinen olo
kuolemanpelko
hallinnnan menettämisen pelko
sekoamisen pelko
sydämentykytys, rintatuntemukset
ilman loppumisen tunne
kylmät ja kuumat aallot

Paniikkihäiriötä esiintyy 2-4 prosentilla väestöstä, enemmän naisilla kuin miehillä. Oireet ovat tavallisia opiskelijoilla. Niitä esiintyy usein aukeilla paikoilla ja ihmisjoukossa, kuten kaupan kassajonossa.