Fosfoseriini parantaa muistia ja vähentää stressiä

Uusi saksalaisten psykiatrien tutkimus vahvistaa tietoja, joiden mukaan fosfoseriini parantaa muistia ja ehkäisee sen heikentymistä iän myötä. Erlangen-Nornbergin yliopiston psykiatrian klinikassa tehtyyn tutkimukseen osallistui 109 aikuista, iältään 20–74 vuotta. Toinen uusi tutkimus osoittaa fosfoseriinin parantavan myös fyysistä kuntoa ja ehkäisevän väsymystä fyysisessä kuormituksessa.

Tohtori Siegfried Lehrlin johtamassa tutkimuksessa selvitettiin fosfoseriinilisän vaikutusta koehenkilöiden muistiin, yleiseen hyvinvointiin ja stressinsietokykyyn. Heidän keski-ikänsä oli 50 vuotta; 60 % oli naisia. Koehenkilöt kaltaistettiin kahteen samanlaiseen ryhmään, jotka saivat joko fosfoseriini- tai lumekapseleita. Heidät testattiin ennen kokeen alkua sekä neljän ja kahdeksan viikon kuluttua.

Työmuisti ja keskittymiskyky paranivat fosfoseriiniä saaneilla merkittävästi enemmän kuin verrokeilla, joskin myös lumeryhmässä havaittiin joidenkin testitulosten kohenemista etenkin ensimmäisenä kuukautena. Sen jälkeen tulokset kohenivat vain fosfoseriiniryhmässä. Työmuistilla tarkoitetaan kykyä käsitellä ja painaa mieleen ja muistaa uusia tietoja. Kummankaan koeryhmän painossa (BMI) ei havaittu muutoksia.

”Fosfoseriinin nauttiminen ravintolisänä nopeuttaa informaation käsittelyä ja pidentää työmuistia. Samalla parani koehenkilöiden asenne arkipäivän tapahtumiin ja ilmiöihin. He kokivat elämänsä vähemmän stressaavana ja entistä optimistisempana, ja käyttäytyivät sen mukaisesti. Havaitsemamme myönteiset muutokset ilmenivät vahvimmin 4–8 viikon aikana, mutta uskomme niiden jatkuvan pitempäänkin", tohtori Lehrl kommentoi tuloksia.

Työryhmä toteaa, ettei fosfoseriinin käyttöä tule mitenkään rajata tiettyihin ihmisryhmiin, esimerkiksi iän perusteella, sillä tästä ravintolisästä näyttää olevan hyötyä monille erilaisille ihmisille. ”Älyllisten toimintojen paranemisen lisäksi kohenee myös optimistisempi elämänasenne. Fosfoseriinin käyttö usean kuukauden ajan voi parantaa elämänlaatua”, tutkijat kirjoittavat.

Lähde: News from Synpharma International, Summer 2006

Tohtori Tolosen kommentti

Tohtori Siegfried Lehrlin on tunnettu tutkija, jonka 74 raporttia on luettavissa PubMed-tietokannassa (hakusanaksi Lehrl S). Tätä fosfoseriinitutkimusta ei ole vielä julkaistu, mutta siitä on nyt käytettävissä ennakkotiedot. Uusien tutkimusten julkaiseminen arvostetuissa tiedelehdissä vie yleensä 1–2 vuotta.