E-EPA ehkäisee ikääntymiseen liittyvän muistin heikkenemistä

E-EPA on kalaöljystä tyhjiössä tislaamalla valmistettua eikosapentaeenihapon etyyliesteriä. Sitä tutkitaan eri puolilla maailmaa eritoten kardiologiassa, neurologiassa ja psykiatriassa. Tulokset ovat erittäin lupaavia. Tässä työssä E-EPA suojasi rottien aivoja ikääntymiseen liittyviltä biokemiallisilta muutoksilta. Tutkimus vahvistaa vuonna 2004 julkaistuja havaintoja.

Dublinin Trinity Collegen neurotieteiden laitos tutki E-EPAn vaikutusta ikääntyvien rottien aivotursoon (hippokampukseen), joka on keskeinen aivojen alue oppimisen, asioiden ja havaintojen muistiinpainamisen ja mieleenpalauttamisen kannalta.

Tulosten mukaan muistin heikkeneminen iän myötä johtuu pääosin aivoturson inflammaatiosta, jota kuvastavat yhtäältä hapetusstressi ja kohonneet interleukiini-1 beta (IL-1 beta), interferoni gamma ja kaspaasi-1-aktiviteetti ja toisaalta vähentynyt IL-4. Nämä muutokset ja amyloidi-betan lisääntyminen aktivoivat mikrogliaa, mikä johtaa vähitellen muistin heikkenemiseen. Tulehdusta aiheuttavaa IL1 betaa syntyy pääasiassa aktivoituneessa mikrogliassa.

E-EPAn anto vastusti kaikkia näitä ei-toivottuja muutoksia ja paransi pitkäkestoista muistia, joka edellyttää kytkösvahvuuksien pysyviä muutoksia. Niitä kutsutaan neurologiassa nimellä LTP (long term potentiation). Siinä synapsin vastaanottavalle pinnalle kertyy lisää ionikanavia ja ne pysyvät pitempään auki. E-EPAn vaikutus selittyi pääosin sen kyvyllä ehkäistä ja vaimentaa tulehdusmuutoksia. Tämän tutkimuksen valossa E-EPAa siis ehkäisee muistin heikkenemistä ja vähentää dementoitumisen riskiä. E-EPAsta on julkaistu jo lähes 130 tieteellistä tutkimusta. Useiden raporttien mukaan E-EPA edistää myös mielenterveyttä ja ehkäisee ja hoitaa sydän- ja verisuonitauteja sekä diabetesta.

Tulos vahvistaa professori Davin Horrobinin työryhmän julkaisemia havaintoja (Song ym. 2004) Niiden mukaan muistin heikkenemisen syynä ovat tulehdussytokiinit, ja E-EPA vastustaa miitä. Neurologien ammattilehdessä Archives of Neurology julkaistu väestötutkimus osoittaa, että runsas kalansyönti suojaa yli 65-vuotiaiden ihmisten aivoja rappeutumista ja tylsistymistä vastaan. (Tulokset olisivat voineet olla vielä paremmat, jos koehenkilöt olisivat käyttäneet E-EPAa, sillä jo yksi kapseli E-EPAa antaa noin 10-kertaisen määränä EPA-rasvahappoa kala-ateriaan verrattuna.)

Lynch AM, Loane DJ, Minogue AM, et al. Eicosapentaenoic acid confers neuroprotection in the amyloid-beta challenged aged hippocampus. Neurobiol Aging. 2006 May 19; [PubMed] [Koko artikkelin voi tilata maksutta emaililla Bio-Vitasta]
Song C, Horrobin D. Omega-3 fatty acid ethyl-eicosapentaenoate, but not soybean oil, attenuates memory impairment induced by central IL-1{beta} administration. J Lipid Res. 2004 Jun;45(6):1112-1121 [PubMed]

Morris MC, Evans DA, Tangney CC et al. Fish Consumption and Cognitive Decline With Age in a Large Community Study. Archives of Neurology 2005; 0: 621250161-5 [PubMed]