C-vitamiinia neuropatian hoitoon

Charcot-Marie-Tooth -tauti on yleisin periytyvä ääreishermoston sairaus. Sitä esiintyy yhdellä ihmisellä 2 500:sta. Suomessa tautia sairastanee siis noin 2 000 henkilöä. Käypä hoito tuntee ainoastaan kuntoutuksen ja korjaavan kirurgian. Taudin tavallisimmassa muodossa (CMT-1A) ääreishermojen myeliinitupissa on poikkeavuutta.

Ranskalaiset lääkärit Charcot ja Marie sekä heidän lontoolainen kollegansa Tooth kuvasivat taudin 1800-luvun lopulla. CMT on joukko geneettisesti hajanaisia ja toistaiseksi puutteellisesti määriteltyjä ääreishermon perinnöllisiä sairauksia, joita kaikkia luonnehtii polyneuropatia eli useiden ääreishermojen rappeumasairaus siitä aiheutuvine neurologisine oireineen.

Oireilu alkaa joskus varhain lapsuudessa, joskus vasta keski-iässä, useimmin 5–25 ikävuosien välissä. Ensioireet ilmaantuvat yleensä jalkoihin ja sääriin/ pohkeisiin lihasheikkoutena ja liikunnan vaikeutena. Seuraavaksi oireita ilmaantuu vastaavalla tavalla käsiin ja ranteisiin. Syvät jänneheijasteet katoavat . Tuntopuutoksia alkaa ilmaantua ja tuntopuutosalueille voi ilmaantua haavaumataipumusta. Jalkoihin ilmaantuu epämuotoisuutta ja asentovirheitä. Hermojen johtumisnopeus alenee vain vähän.

Uusi hiirillä tehty tutkimus viittaa siihen, että askorbiinihappo eli C-vitamiini saattaisi parantaa CMT-1A:n kulkua. Yhdysvaltain lääkelaitos FDA on jo hyväksynyt C-vitamiinille virallisen käyttötarkoituksen muiden sairauksien hoitoon, joten sitä kannattaisi käyttää myös tässä sairaudessa, kirjoittavat ranskalaiset neurologit Nature Medicine -lehden huhtikuun numerossa.

Nature Medicinen raportti