E-EPAn vaikutustapa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

E-EPA suojaa aivosoluja, stimuloi synapsiyhteyksien muodostumista ja ylläpitää niitä, kirjoittaa psykiatri Sophia Frangoun työryhmä Lontoon King´s Collegen psykiatrian laitokselta. E-EPA lisää N-asetyyliaspartaatti-nimisen aminohapon (NAA) pitoisuutta aivokurkiaisessa. NAA ravitsee aivosoluja ja huolehtii niiden hyvinvoinnista. E-EPAn vaikutus NAA:han on samanlainen kuin litiumin, jota käytetään yleisesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Tutkimukset puoltavat E-EPAn käyttöä bipolaarisen mielialahäiriön lisähoitona (esim. litiumin kera) etenkin kun masennuslääkkeistä ei näytä olevan hyötyä tässä sairaudessa.

E-EPA ruokkii aivosoluja (neuroneja) ja edistää niiden elossapysymistä sekä stimuloi synapsiyhteyksien muodostumista ja ylläpitää niitä. Siten E-EPA voi suojata neuropsykiatristen potilaiden hermostoa, kirjoittavat psykiatri Sophia Frangoun johtamat tutkijat Lontoon King´s Collegen Institute of Psychiatry -laitokselta. He ovat aikaisemmin osoittaneet, että E-EPA on turvallinen ja tehokas lisähoito kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (lue lisää).

Tutkijat antoivat satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa 14 avohoidon naispotilaalle 12 viikkoa joko E-EPAa (2 g/vrk) tai plaseboa. Ennen hoitojaksoa ja sen päätyttyä potilaiden aivokurkiaisten (corpus callosum) alue kuvattiin magneettikuvauslaitteella kvantitatiivisella spektroskopialla, jolla voidaan määrittää tunnetun aineen määrää jollakin aivoalueella. Tässä on mitattu E-EPAn vaikutusta N-acetyl-aspartaatti-nimiseen aminohappoon (NAA) ja havaittu eroja eli nousua ajan funktiona. E-EPAa saaneilla naisilla havaittiin merkittävä NAA-pitoisuuden lisäys; lumeryhmässä ei ilmennyt vastaavaa muutosta. Aikuisen aivoissa NAA:ta esiintyy vain neuroneissa, joiden vointia se kuvaa. Aivokurkiainen on oikeaa ja vasenta aivopuoliskoa yhdistävä suuri hermokimpppu, jossa on pari miljoonaa aksonia.

"Tämä on ensimmäinen näyttö E-EPAn neurotrofisesta vaikutuksesta kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Tulokset puoltavat lisätutkimusten tekemistä E-EPAn vaikutusmekanismien ja sen hoitovaikutusten selvittämiseksi", kirjoittavat tutkijat Journal of Psychopharmacology -lehdessä. He ovat julkaisseet yli 100 tieteellistä artikkelia psykiatrian alalta.

Frangou S, Lewis M, Wollard J, Simmons A. Preliminary in vivo evidence of increased N-acetyl-aspartate following eicosapentanoic acid treatment in patients with bipolar disorder. J Psychopharmacol. 2006 Aug 4; [Free Full Text]

Tri Tolosen kommentti

E-EPA näyttää vaikuttavan samalla tavalla NAA:n pitoisuuteen kuin litium, jota on käytetty jo vuosikymmeniä bipolaarisen mielitaudin hoitoon (Moore ym. 2000). Sekä E-EPA että litium lisäävät NAA:n määrää aivoissa. Sen väheneminen viittaa hermosolujen vaurioitumiseen.


Kuva. Kvantitatiivisella spektroskopialla voidan mitata koliinin, kreatiinin ja
N-asetyyliaspartaatin pitoisuudet aivoissa. Lähde: Norjan Lääkärilehti

Kuvagalleria corpus callosumista

Edellisessä raportissaan tohtori Frangoun johtamat psykiatrit arvelivat E-EPAn sitoutuvan aivosolujen reseptoreihin ja vapauttavan niistä toisen käden (sekundaarisia) viestimolekyylejä, jotka sitten käynnistävät ketjun (kaskadin) biokemiallisia reaktioita jotka lopulta korjaavat neuronien (aivosolujen) tilaa.

"Etyyli-EPA edustaa uutta luonnollisten ja turvallisten psykotrooppisten [psyykeen vaikuttavien] yhdisteiden sukupolvea", tutkijat kirjoittavat. He toteavat, että koska E-EPA on luonnollinen yhdiste potilaat ottavat sitä mieluummin kuin farmakologisia lääkkeitä (lue raportti suomeksi).

Uusi kuvantamismenetelmä (diffuusiokuvaus) on paljastanut muutoksia potilaiden valkeassa aivoaineessa; havainto varmentaa käsitystä taudin biologisesta luonteesta (lue lisää).

Frangou S, Lewis M, McCrohe P. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar depression: randomised double-blind placebo-controlled study. British Journal of Psychiatry 2006;188: 46-50. [Abstract] [Psychiatrysource]
Moore GJ, Bebchuk JM, Hasanat K, et al. Lithium increases N-acetyl-aspartate in the human brain: in vivo evidence in support of bcl-2's neurotrophic effects? Biol Psychiatry. 2000 Jul 1;48(1):1-8 [PubMed]

Muita tohtori Sophia Frangoun julkaisuja psykiatrian alalta

Australiassa tehdään parhaillaan kirjallisuuskatsausta ravintolisien vaikutuksesta kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön (Ashton ym. 2019).

Iranilainen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että ubikinoni (200 mg/vrk) vaimentaa bipo-taudin masennusvaiheen hapetusstressiä ja matala-asteista tulehdusta (Jahangard ym. 2019).

Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640.
Jahangard L, Yasrebifar F, Haghighi M, Ranjbar A, Mehrpooya M. Influence of adjuvant Coenzyme Q10 on inflammatory and oxidative stress biomarkers in patients with bipolar disorders during the depressive episode. Molecular Biological Reports. 2019 Jul 25. doi: 10.1007/s11033-019-04989-z.

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-anaylyysi, jossa tarkasteltiin seitsemää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article

Tieteellistä keskustelua omega-3:n, eritoten E-EPAn, hyödyistä ja mahdollisista riskeistä psykiatrien ammattilehdissä
Professori Gordon Parkerin katsaus (Am J Psychiatry 2006)
A. Straterin ja P.F. Bouvykin kommentti
Parkerin vastine kommenttiin
Masennuslääkkeet tehottomia kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä
Julkaistut omega-3-tutkimukset masennuksessa
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta
Kanadalainen katsaus masennuksen ravitsemushoitoon
Käynnissä olevia psykiatrisia omega-3-tutkimuksia

Hakusanoja: Kaksisuuntainen mielialahäiriö, bipo, ubikinoni, E-EPA, hapetusstressi, krooninen matala-asteinen tulehdus