Masennuslääkkeet tehottomia kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusoireisiin annetaan yleisesti SSRI-lääkkeitä, vaikka niiden tehoa ei ole osoitettu. Ne eivät olekaan plaseboa tehokkaampia, kirjoittaa Gary S. Sachin johdolla asiaa tutkinut psykiatriryhmä New England Journal of Medicine -lehdessä. Professori Robert H. Belmakerin laatiman pääkirjoituksen mukaan tutkimustulos saattaa hiukan vähentää masennuslääkkeiden käyttöä tässä taudissa. Belmaker on itse tutkinut E-EPAn vaikutusta ja todennut sillä samanlaista mielialaa tasaavaa vaikutusta kuin litiumilla, jota käytetään yleisesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Yhdysvaltain Psykiatriliitto suosittaa tautia poteville kalaöljyn käyttöä.

Potilaiden mielialojen vaihteluita manian ja masennuksen välillä voidaan tasoittaa tietyillä lääkeaineilla kuten litiumilla, mutta masennuslääkkeet eivät näytä olevan lumetta tehokkaampia. Asiaa on kuitenkin tutkittu vasta vähän, koska lääkärit ovat pitäneet itsestään selvänä, että masentuneelle ihmiselle pitää määrätä antidepressantteja.


Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mieliala vaihtelee manian ja masennuksen välillä. Tyyppi I:ssä vakava masennus ja mania veihtelevat, typissä II masennus ja lievempää ja samoin mania (joka on tässä tyypissä hypomaniaa). Kolmas tyyppi, not otherwise specified BD-NOS, ei täytä tavanomaisia taudin kriteereitä. Tyyppiä I ja II esiintyy kumpaakin noin 1 %:lla ja BD-NOS:ia 2,4 %:lla amerikkalaisesta västöstä (Merikangas ym. 2007).

Harvardin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Gary S. Sachsin työryhmä selvitti asiaa Bostonissa Massatchusetts General Hospitalissa 366 potilaan aineistossa. Heidät jaettiin 26 viikon hoitokokeen ajaksi sattumanvaraisesti SSRI- (179 potilasta) ja lumeryhmiin (187 potilasta). Kaikki saivat perinteisiä mielialaa tasaavia lääkkeitä (mood stabilizers). Vähintään kahdeksan perättäisen viikon ajaksi oireettomiksi tuli SSRI-ryhmässä 42 potilasta (23,5 %) ja 51 verrokkia 27,3 %. Ero ei ole merkitsevä. Masennuslääkkeillä (paroksetiini tai bupropioni) hoidetuista 10,1 % ja verrokeista 10,7 % sai hoidon aikana maanisia oireita.

"Olin tähän asti uskonut, että masennuslääkkeet aiheuttavat maniaa bipolaaritaudissa", Sach sanoo Health Dayn haastattelussa 28.3.2007. Hän on kirjoittanut yhdessä Allan Youngin kanssa tämän sairauden hoidosta oppikirjan Comprehensive Care of Bipolar Disorder: A Textbook of Clinical Management.

"Tämä tutkimus tuskin horjuttaa lääkäreiden uskoa masennuslääkkeiden tehoon ja käsitykseen, jonka mukaan ne lisäisivät manian riskiä", kirjoittaa professori Robert H. Belmaker lehden pääkirjoituksessa. Belmaker toimii psykiatrian professorina Israelissa Ben Gurion yliopistossa, jossa hänen työryhmänsä on tehnyt useita E-EPA-tutkimuksia (lue lisää). Niiden mukaan E-EPA toimi litiumin tavoin ja tasoittaa potilaiden mielialan vaihteluita. Englantilaisen psykiatriryhmän mukaan E-EPA lisää aivokurkiaisen N-asetyyliaspartaatin (NAA) pitoisuutta samaan tapaan kuin litium. E-EPA on tehokasta ja hyvin siedettyä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa, sanoo tohtorii Sophia Frangoun työryhmä (lue lisää).

Sachs GS, Nierenberg AA, Calabrese JR et. al. Effectiveness of adjunctive antidepressant treatment for bipolar depression. The New England Journal of Medicine, 2007;356 (17):1711-1722 [Abstract]

Belmaker, R.H. (2007). Treatment of Bipolar Depression. NEJM 356: 1771-1773 [First paragraph] [Full Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä esiintyy noin 3 %:lla väestöstä – joidenkin epidemiologisten tutkimusten mukaan jopa 7 %:lla (Sheffer 2007). Taudissa on kolme eri muotoa, tyypit I, II ja "subthreshold BPD", ja kyseessä on ns. tautikirjo (Merikangas ym. 2007). Kaksi kolmannesta aikuisena diagnosoiduista tapauksista on alkanut jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Tällöin diagnoosin asettaminen viivystyy usein monta vuotta ja potilaan ennuste on huono (Leverich ym. 2007). Tautia sairastavista 50 % ei ole saanut diagnoosia tai 30 % potilaista on diagnosoitu väärin unipolaarista masennusta poteviksi ja heitä myös hoidetaan väärin (tehottomilla masennuslääkkeillä). Suositan bipolaariselle potilaalle täydentäväksi hoidoksi E-EPAa (masennusvaiheessa 2 g/vrk ja oireettomassa vaiheessa 1 g/vrk). Se todennäköisesti parantaa ennustetta. Suositus on sopusoinnussa USA:n Psykiatriliiton suosituksen kanssa.

Australiassa tehdään parhaillaan kirjallisuuskatsausta ravintolisien vaikutuksesta kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön (Ashton ym. 2019).

Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640.
Sheffer RE. Childhood onset Bipolar disorder: A role for early recognition and treatment. J. Pediatr 2007;150 (5).459-460 (Editorial) [Free Full Text] [PDF]
Leverich GS, Post RM, Keck Jr PE, et al. The poor prognosis of childhood-onset bipolar disorder. The Journal of Pediatrics 2007;150 (5)485–490 [Free Full Text, PDF]
Merikangas KR, et al. Lifetime and 12-Month Prevalence of Bipolar Spectrum Disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry. 2007;64:543-552 [Abstract]
NIMH: Bipolar Spectrum Disorder May Be Underrecognized and Improperly Treated, News Release 7.5.2007

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-anaylyysi, jossa tarkasteltiin seitsemää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article


Yhdysvaltain Psykiatriliiton suositus kalaöljyn käytöstä
Julkaistut omega-3-tutkimukset masennuksessa (taulukko)
Käynnissä olevia psykiatrisia omega-3-tutkimuksia
NIH: Kaksisuuntainen mielialahäiriö 2 kertaa kalliimpi kuin masennus
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta