Lasten oppimis- ja käyttäytymishäiriöiden onnistunut hoito rasvahapoilla

Rasvahappohoito voi parantaa kehityshäiriöisten lasten oppimista ja käyttäytymistä, osoittaa Oxfordin yliopiston tutkimus, joka julkaistiin Pediatrics-lehdessä. Reutersin uutistoimisto haastatteli aiheesta tohtori Alexandra Richardsonia 02.05.2005.

Oxfordin yliopiston tohtorit Alexandra "Alex" Richardson ja Paul Montgonery hoitivat 6 kuukautta rasvahapoilla tai vastaavilla lumevalmisteilla 117 lasta, iältään 5–12 vuotta, joilla oli todettu kehityshäiriö (dyspraksia). Heidät jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista toinen sai oikeita ja toinen lumevalmisteita. Tutkimus oli "kaksoissokko". Kolmen kuukauden kuluttua ryhmät vaihtoivat paikkaa toiseksi kolmen kuukauden hoitojaksoksi; toisin sanoen plaseboryhmä alkoi saada oikeita valmisteita ja rasvahapporyhmä lumetta.

"Omega-3-rasvahappohoito paransi erittäin merkittävästi lasten lukemis- ja oikeinkirjoitustaitoja sekä käyttäytymistä yleensä", sanoo tohtori Alex Richardson Reutersin haastattelussa. "Lisäksi ADHD:lle tunnusomaiset piirteet, tarkkaavuus- ja keskittymisvaikeudet, ylivilkkaus ja impulsiivisuus vähenivät huomattavasti. Rasvahappohoidolla saatiin yhtä hyvä vaikutus kuin mihin yleensä ylletään stimulanttilääkkeillä", sanoo Richardson.

Tutkimus vahvistaa tohtori Richardsonin vuonna 2002 julkaisemia havaintoja 40 lukihäiriöisen ja ADHD-lapsen rasvahappohoidosta. "Nykyään tutkimme pääasiassa kalaruoan ja kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutusta lasten kehityshäiriöissä, koska nämä rasvahapot ovat ehdottoman välttämättömiä aivojen normaalille kehitykselle ja toiminnoille", sanoo tohtori Richardson. "Nykyään kehittyneiden maiden väestöjen ruokavaliossa näitä rasvahappoja on liian vähän", hän toteaa. "Olisi tärkeää selvittää, saadaanko lasten ruokavalion muutoksilla yhtä hyviä tuloksia kuin ravintolisillä. Tarvitsisimme kipeästi rahoitusta tämän tyyppiseen tutkimukseen", hän sanoi Reutershealthin haastattelussa.

Alla on tutkimukseen osallistuneen 8-vuotiaan Joen käsialanäyte ennen rasvahappohoitoa ja 6 viikon kuluttua sen aloittamisen jälkeen (sama teksti).

Joen käsisala oli vaikeasti luettavissa ennen rasvahappohoitoa.

Kuuden viikon hoidon jälkeen Joen käsiala on muuttunut selväksi.

Richardson AJ, Montgomery P. The Oxford-Durham study: a randomized, controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental coordination disorder. Pediatrics 2005;115:1360-1365 [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimus on herättänyt suurta huomiota kautta maailman. Ruotsissa sen käynnisti ADHD.n rasvahappotutkimuksen kuningatar Silvian lasten ja nuorten sairaalssa Göteborgissa. Suomessa Jyväskylän yliopistoon kuuluva Niilo Mäki Instituutti teki "sitkeää" lukivaikeutta potevien lasten ravintolisätutkimuksen, jossa ei kuitenkaan saatu hypoteesi mukaisia tuloksia. Ilmeisesti testijakso oli liian lyhyt, vain kolme kuukautta (lue lisää tutkimuksesta).

Dyspraksiaa esiintyy noin 5 %:lla kouluikäisistä lapsista, kirjoittavat Richardson ja Montgomery. Näillä lapsilla on usein samanaikaisesti muitakin neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten lukivaikeutta, ADHD:tä ja autistista tautikirjoa sekä mielialahäiriöitä, kuten masennusta ja skitsofreniaan viittaavia oireita. Kaikilla näillä häiriöillä on ilmeisesti yhteisiä biologisia syytekijöitä. Tohtori Richardsonin ja monien biologisesti suuntautuneiden psykiatrien ja neurologien käsityksen mukaan perimmäisenä syynä on geneettisellä pohjalla syntynyt rasvahappoaineenvaihdunnan häiriö, jota voidaan hoitaa ja korjata antamalla ruoan lisänä välttämättömiä rasvahappoja ja niiden vaikutusta tehostavia vitamiineja, hivenaineita ja peptidejä (karnosiinia). Esimerkiksi kanadalaiset tutkijat suosittavat uudessa katsauksessaan omega-3-hoitoa.

Richardsonin ja Montgomeryn tutkimus tukee Calpe International Collegessa johtamani ravitsemushoitokokeilun erinomaisia tuloksia. Lähes jokaisen ravintolisiä saaneen ongelmallisen lapsen oppimiskyky koheni ja käytös parani. Richardson kuuluu professorien David Horrobin ja Basant K. Puri tutkimusryhmään, joka on tutkinut ja suosittaa E-EPAa psykiatristen tilojen hoidossa.

Omega-3:t esillä aivotutkijoiden kongressissa 2008
Lukivaikeuden ravitsemushoito
ADHD:n ravitsemushoito
Masennuksen täydentävä ravitsemushoito
Skitsofrenian täydentävä ravitsemushoito