Soijan isoflavonoideja tutkittu vaihdevuosissa ja niiden jälkeen

Yhä useammat naiset käyttävät soijan isoflavonoideja hormonikorvaushoidon sijasta tai sen lisänä, mikä on antanut aihetta tutkia lisää isoflavonoidien terveysvaikutuksia. Kaksi uutta tutkimusta valottaa asiaa psykososiaalisten ja ikääntymismuutosten kannalta: soijaa kannattaa käyttää ravintona tai ravintolisänä.

Kognitiviset (tiedollis-taidolliset) vaikutukset

Tohtori Maria Luisa Casinin työryhmä (La Sapianza -yliopisto, Rooma) antoi 78 postmenopausaaliselle naiselle puoli vuotta päivittäin joko isoflavoinoideja (60 mg/vrk) tai plasebotabletteja. Naisille tehtiin monia erilaisia psykologisia testejä ennen hoitojaksoa ja sen jälkeen. Koe oli vaihtovuoroinen kaksoissokko. Toisin sanoen ryhmät vaihtoivat paikkaa toisen puolen vuoden ajaksi ja testit uusittiin. Soijan isoflavonoideja saaneet naiset selviytyivät plaseboryhmäläisiä paremmin 14:sta testistä, mutta 6 testissä ei havaittu eroja ryhmien kesken. Koehenkilöiltä kysyttiin myös, kumpi hoito – oikeat soijavalmisteet vaiko plasebot – oli ollut parempaa heidän omasta mielestään. 49 piti parempana soijaa, 9 plaseboa ja 18 ei osannut sanoa. Kaksi koehenkilöä ei pysynyt kokeessa mukana loppuun asti.

"Soijan isoflavonoidit (fytoestrogeenit) saattavat lievittää psykososiaalisia häiriöitä, joita ilmenee usein vaihdevuosien jälkeisenä aikana", päättelevät tutkijat huhtikuun Fertility and Sterility -lehdessä (1).

Vaikutus puolustuskykyyn vanhenemista ja sairastumista vatsaan

Vaihdevuosien jälkeen naisen puolustuskyky vanhenemismuutoksia ja sairauksia vastaan alkaa heiketä. Amerikkalaisessa työssä selvitettiin, voisivatko soijasta valmistetut isoflavoinoidituotteet – joilla on estrogeeni- ja antioksidanttivaikutusta – vahvistaa immuunijärjestelmää ja ehkäistä hapetusstressiä. Tutkijat antoivat 16 viikkoa kaksoissokkona 52 postmenopausaaliselle naiselle (50–65 v.) soijamaitoa tai isoflavonoiditabletteja taikka plaseboa ja mittasivat virtsasta ja verestä immuunijärjestelmää ja hapetusstressiä kuvaavia muuttujia: B-lymfosyytit, tulehdusytokiinit ja DNA:n vauriot.

Koeryhmiä oli kolme: 1) verrokit, jotka saivat päivittäin 706 ml lehmänmaitoa + lumetabletin, 2) verumryhmä, joka sai soijamaitoa 706 ml (sisälsi 71,6 mg isoflavonoideja) + plasebotabletin, 3) verumryhmä, joka sai 706 ml lehmänmaitoa + 71,6 mg isoflavonoideja sisältävän tabletin.

Isoflavonoideja saaneilla naisilla havaittiin muita enemmän veressä B-lymfosyyttejä ja vähemmän 8-hydroksi-2-deoksi-guanosiinia, joka ilmaisee DNA:n hapetusvauriota. Sitä vastoin interferonin, interleukiini-2:n, tuumorinekroositekijä alfan, CRP:n ja virtsan 8-isoprostaanissa ei ilmennyt merkittäviä eroja.

"Soijamaito ja isoflavoinoiditabletit näyttävät vaikuttavan suotuisasti B-lymfosyytteihin ja suojaavan DNA-vaurioita vastaan", kirjoittavat tutkijat American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä (2).

Tohtori Tolosen kommentti

Soijan teho on yksilöllistä sen mukaan, kykeneekö nainen muuttamaan isoflavonoideja elimistössään ekvuoliksi vaiko ei. Suosittelen naisille soijan isoflavonoideja yhdistettynä karnosiiniin. Silloin löydään kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Karnosiinikin on näet erinomainen ikääntymismuutoksia ehkäisevä ravintolisä.

1. Casini ML et al. Isoflavones May Help Women After Menopause, May 19, 2006
2. Ryan-Borchers TA, Park SJ, Chew BP et al. Soy isoflavones modulate immune function in healthy postmenopausal women Am J Clin Nutr 2006 83: 1118-1125. [Abstract] [Full Text] [PDF]

Muita isoflavonoiditutkimuksia:
Soija isoflavonoidit – tohtori Tolosen katsaus