Astma ja allergia odotusaikana voivat lisätä lapsen autismin vaaraa

Tohtori Lisa A. Croenin työryhmä raportoi – ensimmäisenä maailmassa – että äidin odotusaikanaan sairastamat astma, allergiat ja psoriasis saattavat lisätä lapsen vaaraa sairastua autistiseen tautikirjoon. Tutkimus julkaistiin helmikuun 2005 Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine -lehdessä. Raportti herätti kiinnostuksen autoimuunitautien ja autistimin suhteista ja uusista ehkäisyn ja hoidon mahdollisuuksista.

Tohtori Croenin työryhmä analysoi Pohjois-Karoliinassa yli 88 000 lapsen terveystiedot vuosilta 1995-1999. Näistä lapsista 420 diagnosoitiin autisteiksi. Heidän taustatietojaan verrattiin 2 100 ei-austisen lapsen vastaaviin tietoihin. Lopullinen aineisto käsitti 407 tapausta ja 2 095 verrokkia, jotka kaltaistettiin iän, sukupuolen ja synnytyssairaalan suhteen.

Toinen kolmannes on vaarallisin

Toisen raskauskolmanneksen aikana astmaa sairastaneet äidit synnyttivät 2,5 kertaa useammin autistisen lapsen kuin ei-astmaattiset äidit. Muut allergiat (kuin astma) korreloivat heikommin autismiriskiin. Viimeisen kolmanneksen aikana sairastettu astma tai allergia ei korreloinut lapsen autismiriskiin. Äidin psoriasis liittyi lähes 3-kertaiseen laspen autismiriskiin.

Kuinka tämä on selitettävissä?

Autismin kaikkia syitä ei vielä tarkoin tunneta, mutta perintötekijöillä (geeneillä) uskotaan olevan ratkaiseva merkitys. Myös joitakin ympäristötekijöitä epäillään - kuten rokotteiden tiomersaalia, joka sisältää etyylielohopeaa.

Oman ongelmansa aiheuttaa se tosiasia, ettei autismi ole mikään helposti diagnosoitava sairaus, vaan kokonainen ryhmä erilaisia oireyhtymiä, joita kutsutaan yhteisnimellä autistinen tautikirjo. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa autoimmuunitautien (astman, allergioiden, psoriasiksen, reumatautien jne.) yhteyttä autistiseen tautikirjoon.

Tulokset ovat kiinnostavia, mutta toistaiseksi vielä alustavia. Tutkijat ovat vielä hyvin varovaisia tulostensa yleistettävyydestä. Ne herättävät varmasti muidenkin tutkijoiden mielenkiintoa ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia ehkäistä ja ehkä hoitaakin autistisia lapsia.

Croen LA, Grether JK, Yoshida CK, et al. Maternal Autoimmune Diseases, Asthma and Allergies, and Childhood Autism Spectrum Disorders: A Case-control Study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005 Feb;159(2):151-7 [PubMed]

Lue lisää tutkimuksesta englanniksi

Tohtori Tolosen kommentti

Barkerin hypoteesin mukaan monet sairaudet alkavat jo äidin kohdussa, vaikka ne ilmenisivät myöhemmin elämässä. Mahdollinen yhteinen tekijä äidin autoimmiinutautien ja lapsen autismin välillä ovat äidin epäterve omega-6/omega-3-rasvahappojen saanti ravinnosta (ja lisäravinteista ja siitä johtuvat tulehdussytokiinit – etenkin interleukiini 8:sta (IL8) –, jotka riehuvat esim. astmaattisen äidin veressä, keuhkoputkistossa ja muissa kudoksissa. Sytokiinit vaikuttavat haitallisesti geenien rakenteisiin ja toimintoihin ja saattavat laukaista geenivirheistä johtuvia tauteja, kuten syöpää. Myös autismin mahdollisuus on otettava huomioon.

Toisaalta tiedetään, että äidin ruokavaliolla ja lisäravinteilla on suuri merkitys tulehdussytokiinien synnyssä tai ehkäisyssä ja niiden aktiviteetin säädössä. Hyvin puhdistettu omega-3 (E-EPA) ehkäisee vaimentaa IL8:n ja IL10:n syntyä ja niiden haitallisia vaikutuksia elimistössä, josta syystä E-EPA on tulehdusta (ja siis myös astmaa) ehkäisevä, anti-inflammatoorinen yhdiste. Rasvahappohoidolla on saatu myönteisiä tuloksia autististen lasten hoidossa, mikä tulee sytokiiniteoriaa.

E-EPA on puhdistettu erittäin hyvin ympäristön vierasaineista ja niinpä käyttöä voidaan hyvin suositella kaikille tuleville äideille. E-EPA vähentää myös äidin riskiä sairastua masennukseen ja lisäksi se edistää lapsen aivojen ja silmien normaalia kehitystä. E-EPAa on käytetty suurina päiväannoksina (4 000 mg/vrk) raskauden aikaisen masennuksen hoitoon, kuten alla olevasta linkistä ilmenee.

Autismigeenejä löytyy Savossa
Autismi paljon luultua yleisempää
Autismin ravitsemushoito
Omega-3-rasvahappoja naisille
Omega-6/omega-3 -suhde kroonisissa taudeissa
Astman ehkäisy ja hoito omega-3:lla
Rasitusastman ehkäisy omega-3:lla
Astman täydentävä ravitsemushoito
E-EPA paransi raskaudenaikaisen masennuksen