Karnosiinia sisältävä ravintolisä suojaa aivohalvaukselta

Georgian yliopiston neurologian laitoksen rottakoe vahvistaa, että karnosiini suojaa aivoja verenkiertohäiriöiden aiheuttamilta vaurioilta. Viime vuonnaMichigan State Universityn neurolologit osoittivat, että karnosiini vähentää aivohalvauksen aiheuttaman vaurion puoleen. Nämä ja monet muut tutkimukset puoltavat karnosiinin päivittäistä käyttöä ravintolisänä ehkäisemään ennalta mm. mahdollisen aivohalvauksen seuraamuksia.

Neurotieteilijä Takoa Yasuharan johtama tutkimus tehtiin Atlantassa Yhdysvalloissa, Georgian yliopiston neurologian laitoksella. Kokeessa käytettiin karnosiinia ja muita ravintolisiä sisältävää valmistetta, joka tunnetaan nimellä NT-020. Se sisältää mustikka- ja vihreäteeuutetta, D3-vitamiinia ja karnosiinia. Valmistetta annettiin kaksi viikkoa kahdeksalle hiirelle. Seitsemän hiirtä sai lumevalmistetta. Sen jälkeen eläimille tehtiin operaatio, jossa keskimmäinen aivovaltimo suljettiin tunnin ajaksi. Sulkeminen aiheutti aivoinfarktin, toisin sanoen kudostuhoa aivoissa. Juuri ennen valtimon sulkemista ja heti sen avaamisen jälkeen eläimille tehtiin käyttäytymistestejä.

Ryhmien välillä ilmeni selviä eroja: NT-020:aa saaneilla rotilla oli huomattavasti vähemmän motorista epäsymmetriaa ja muita neurologisia häiriöitä. NT-020-ryhmässä aivoinfarktin koko oli 75 % pienempi kuin lumeryhmässä ja eri aivosolujen vauriot jäivät merkittävästi vähäisemmiksi ravintolisäryhmässä.

Kaiken kaikkiaan tulokset osoittivat, että ennen aivoinfarktia annettu ravintolisä suojaa aivokudosta merkittävästi; vaikutustapa on mahdollisesti "neurogeeninen", kirjoittavat tutkijat. He saavat tukea uusista Michigan State yliopiston neurotieteilijöiden tutkimuksista (Bae ja Majid 2013) sekä uudesta kiinalaisesta rottatutkimuksesta (Ou-Ying ym. 2017).

Venäläiset neurologit ovat osoittaneet rottakokeissa, että karnosiini suojaa sekä terveitä aivoja että erityisesti verenkiertohäiriön aiheuttamassa hapenpuutteessa (Fedorova ym. 2018, Berezhnoy ym. 2018).

Yasuhara T, Koichi Hara K, Maki M, et al. Dietary Supplementation Exerts Neuroprotective Effects in Ischemic Stroke Model. Rejuvenation Research. ahead of print. doi:10.1089/rej.2007.0608.[Abstract]
Bae ON, Majid A. Role of histidine/histamine in carnosine-induced neuroprotection during ischemic brain damage. Brain Research. 2013 Jul 11. doi:pii: S0006-8993(13)00953-0. 10.1016/j.brainres.2013.07.004.
Ou-Yang L, Liu Y, Wang BY, Cao P, Zhang JJ, Huang YY, Shen Y, Lyu JX. Carnosine suppresses oxygen-glucose deprivation/recovery-induced proliferation and migration of reactive astrocytes of rats in vitro. Acta Pharmacologica Sinica. 2017 Sep 21. doi: 10.1038/aps.2017.126.
Fedorova TN, Devyatov AA, Berezhnoi DS, et al. Oxidative Status in Different Areas of the Cerebral Cortex of Wistar Rats during Focal Ischemia and Its Modulation with Carnosine. Bulletin of Experimental and Biological Medicine. 2018 Oct;165(6):746-750. doi: 10.1007/s10517-018-4256-x.

Berezhnoy DS, Stvolinsky SL, Lopachev AV,  et al. Carnosine as an effective neuroprotector in brain pathology and potential neuromodulator in normal conditions. Amino Acids. 2018 Oct 23. doi: 10.1007/s00726-018-2667-7.

Tohtori Tolosen kommentti

Noin 14 000 suomalaista saa tänäkin vuonna aivohalvauksen. Karnosiinin päivittäinen käyttö ravintolisänä on hyvin perusteltua sen ehkäisyssä ja jälkihoidossa sekä hermostoa rappeuttavien sairauksien (mm. Parkinsonin ja Alzheimerin tautien sekä haju- ja makuaistien heikentymisen ehkäisyssä ja hoidossa). Karnosiini on ihanteellinen valkuaisaine (peptidi) aivojen suojaukseen, kirjoittivat molekyyli- ja solubiologian professori Bruce N. Amesin johtamat Kalifornian yliopiston tutkijat jo vuonna 1988 (lue artikkeli).