Omega-3 voi vähentää nuorten vihamielisyyttä ja aggressiivisuutta

Amerikkalainen CARDIA-tutkimus vahvistaa nuorisovangeilla ja persoonallisuushäiriöisillä tehtyjen ravintolisätutkimuksen tuloksia: aggressiivinen ja vihamielinen käyttäytyminen vähenee merkitsevästi ravintolisillä.

Tunnetun amerikkalaisen psykiatrin Joseph Hibbelnin johtaman tutkimuksen mukaan runsas omega-3-rasvahappojen nauttiminen vähentää nuorten aggressiivista ja vihamielistä käytöstä. Tutkimukseen osallistui 3 581 nuorta (1). Hibbelnin työryhmä – johon kuului myös suomalainen tutkijalääkäri Markku Linnoila – on jo pitkään tutkinut kalaöljyn vaikutusta nuorten impulsiiviseen ja väkivaltaiseen käytökseen (2, 3). Toinen kansainvälisesti kuuluisa suomalainen tutkijalääkäri Matti Virkkunen on osoittanut yhdessä professori Horrobinin kanssa jo 1980-luvulla, että väkivaltaisten nuorten rasvahapot ovat epätasapainossa (4). Nuorten käytös- ja aivohäiriöistä kirjoitti myös Science-lehti (5).

Uusi kansainvälinen kaksoissokkotutkimus tukee Hibbelnin raporttia: Jo kuudessa viikossa kalaöljy vähensi itse raportoitua aggressiivista käyttäytymistä. Ranskalaiset, hollantilaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat testasivat kalaöljyä kokeessa, johon osallistui 194 henkilöä, iältään 18–45 vuotta. Puolet heistä sai lumetta (kookosöljyä) ja puolet kalaöljyä, joka sisälsi 638 mg DHA:ta ja 772 mg EPAa. Osallistujat arvioivat aggressiivisuuttaan vaikutusjakson alussa ja lopussa. Kalaöljyä nauttineet ilmoittivat aggressiivisuuden vähentyneen (Bègue ym. 2017).

Omega-3-rasvojen suotuisa vaikutus käytökseen perustuu siihen, että ne tasapainottavat ja normalisoivat solukalvojen rakennetta ja toimintoja, kirjoittavat Hibbelnin johtavat tutkijat. He uskovat omega-3-rasvahappojen tuottavan aivoissa serotoniinia, mikä ehkäisee masennusta, aggressiivisuutta ja väkivaltaista käytöstä. Muiden tutkimusten mukaan omega-3-rasvat ovat hyödyksi muissakin psykiatrisissa häiriöissä, kuten masennuksessa ja ADHD:ssa eli tarkkaavuus- ja ylivilkkausoireyhtymässä.

1. Ibarren C, Markovitz JH, Jacobs DR et al. Dietary intake of n-3, n-6 fatty acids and fish: relationship with hostility in young adults--the CARDIA study. Eur J Clin Nutr. 2004;58(1):24-31 [PubMed].
2. Hibbeln, JR, Umbau JC, Linnoila M et al. A replication study of violent and nonviolent subjects: cerebrospinal fluid metabolites of serotonin and dopamine are predicted by plasma essential fatty acids. Biol Psychiatry. 1998;44(4):243-9 [PubMed]
3. Hibbeln, JR, Linnoila M, Umbau JC, et al. Essential fatty acids predict metabolites of serotonin and dopamine in cerebrospinal fluid among healthy control subjects, and early- and late-onset alcoholics. Biol Psychiatry. 1998;44(4):235-42. [PubMed]

4. Virkkunen, ME, Horrobin DF, Jenkins DK et al. Plasma phospholipid essential fatty acids and prostaglandins in alcoholic, habitually violent, and impulsive offenders. Biol Psychiatry. 1987;22(9):1087-96 [PubMed]
5. Beckman Mary. Crime, Culpability, and the Adolescent Brain  Science 2004: 596-599
6. Bègue L, Zaalberg A, Shankland R et al. Omega-3 supplements reduce self-reported physical aggression in healthy adults. Psychiatry Research. 2017 Dec 15;261:307-311. doi: 10.1016/j.psychres.2017.12.038.

Tohtori Tolosen kommentti

Tohtori Hibbeln tunnetaan myös Suomen psykiatripiireissä, sillä hän on tutkinut yhdessä Kuopion yliopiston psykiatrien kanssa kalaöljyn vaikutusta masennukseen. Tulosten mukaan kovin vähäinen kalan syönti liittyi lisääntyneeseen masennusriskiin.

Hibbelnin johtama tutkimus saa tukea muista raporteista, joissa omega-3-rasvahappoja on annettu ruoan lisänä. Etyyli-EPAn (E-EPAn) on osoitettu vähentävän persoonallisuushäiriöön liittyvää aggressiivisuutta ja vihamielisyyttä (lue raportti). Persoonallisuushäiriö eli ns. rajatilapersoonallisuus on väestössä yleinen ilmiö, jota potee noin 15 % ihmisistä.

Kesällä 2002 Euroopan johtava psykiatrien ammattilehti British Journal of Psychiatry ja Nutrition and Health julkaisivat suurta kohua herättäneen Oxfordin yliopiston tutkimuksen, jossa nuorisovankien väkivaltainen käytös väheni merkittävästi (26 %) ravintolisähoidolla (Gesch 2013).

Gesch B. Adolescence: Does good nutrition = good behaviour? Nutrition and Health. 2013 Jan;22(1):55-65.