Ahdistuneisuushäiriö ja punasolujen rasvahapot

Ahdistuneiden ihmisten punasolujen tyydyttymättömien rasvahappojen pitoisuus on huomattavasti tavallista pienempi, osoittaa uusi israelilainen tukimus. Se tukee käsitystä mielisairauksien fosfolipiditeoriasta. Psykiatrisista ongelmista kärsivien tulisi ottaa ravintolisänä EPA-rasvahappoa (E-EPA).

Masennuksen, skitsofrenian sekä ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöiden syitä ei kyetä selittämään pelkästään psykososiaalisilla tekijöillä. Vuonna 1977 englantilaiset professorit Wilhelm S. Feldberg ja David F. Horrobin esittivät uuden selitysmallin, ns. fosfolipiditeorian. Sen mukaan mielenterveyshäiriöiden taustalla on epätasapainon solukalvojen rakenteissa, tarkemmin sanoen niiden solukalvojen fosfolipideissä. Uusi israelilainen tutkimus tukee tätä käsitystä.

Tel Avivin yliopistossa analysoitiin 27 ahdistuneisuushäiriöta potevan ja 22 terveen verrokin punasolujen rasvahappojen pitoisuudet. Ahdistuneisuushäiriötä ja sen vaikeusastetta arvioitiin menetelmällä nimeltään Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). Verikokeet otettiin ennen kuin potilaita oli alettu hoitaa mitenkään. Potilaiden useimpien omega-3-rasvahappojen pitoisuudet olivat keskimäärin merkittävästi pienemmät kuin verrokkien:

  • Alfalinoleenihapon (ALA,18:3n-3) 32 % (p<0.002)
  • Nimettömän (20:3n-3) 34 % (p<0.002)
  • Eikosapentaeenihapon (EPA, 20:5n-3) 36 % (p<0.001)
  • Dokosaheksaeenihapon (DHA, 22:6n-3) 18 % (p=0.002).

Potilaiden ja verrrokkien nuissa rasvahapoissa ei havaittu merkittäviä eroja. Potilaiden rasvahappojen puutteiden ja LSAS-skoorin välillä vallitsi merkitävä korrelaatio: Mitä suurempi rasvahappojen puute, sitä voimakkaampi ahdistuneisuus.

Päätelmät: Fosfolipidihypoteesi näyttää sopivan myös ahdistuneisuushäiriöön. Havainto avaa uusia hoitomahdollisuuksia, nimittäin kalaöljyn käytön. Tutkijat suosittavat tekemän lisätutkimuksia ahdistuneisuushäiriön neuropatofysiologisten mekanismien selvittämiseksi.

Green P, Hermesh H, Monselise A, Marom S, Presburger G, Weizman A. Red cell membrane omega-3 fatty acids are decreased in nondepressed patients with social anxiety disorder. Eur Neuropsychopharmacol. 2005 Oct 20 [Epub ahead of print]

Tohtori Tolosen komentti

Miksi mielenterveyspotilaiilla on välttämättömien rasvahappojen puutteita? Se ei johtu välttämättä yksipuolisesta ruokavaliosta vaan liian aktivisesti toimivista entsyymeistä (fosfolipaasi A2, PLA2), jotka hajottavat rasvahappoja. Tämä entsyymi toimii liian vilkkaasti myös lihavina syntyvillä vauvoilla, kertoo uusi espanjalainen tutkimus. PLA2:n hajottamista rasvahapoista syntyy TNF-alfaa ja muita tulehdussytokiineja, jotka lisäävät riskiä sairastua myöhemin elämässä mm. mielenterveysongelmiin. Olisiko tässä yksi selitys sille, että myös mielenterveyspotilailla on taipumus lihoa, ja että monet psyykenlääkeet lihottavat?

Song C, Zhang XY, Manku M. Increased phospholipase A2 activity and inflammatory response but decreased nerve growth factor expression in the olfactory bulbectomized rat model of depression: effects of chronic ethyl-eicosapentaenoate treatment. J Neurosci. 2009;29(1):14-22. Free Full Text

Omega-3-tutkimukset masennuksessa – taulukko
Lääkelaitoksen mielipide E-EPAsta
Amerikkalaisten huippupsykiatrien suositukset