Soijan isoflavonoidit vahvistavat luustoa

Yli 600 naisen terveysseuranta vahvistaa käsitystä, jonka mukaan soijan isoflavonoidit vahvistavat naisten luustoa vaihdevuosien jälkeen. Pekingin ja Soochown yliopistojen (Kiina) ja Yamanashin yliopiston (Japani) meta-analyysin julkaisi Clinical Nutrition -lehden online-numero.

Aikaisemmissa luustotutkimuksissa postmenopausaalisille naisille on annettu isoflavonoideja melko pieniä päiväannoksia, 40-99 mg, jolloin tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Uusi meta-analyysi vahvistaa kuitenkin käsitystä, jonka mukaan myös alle 90 mg:n päiväannokset voivat vahvistaa naisten luustoa.

Meta-analyysin tutkimuksissa isoflavonoidien päiväannokset vaihtelivat suuresti, 4,4–150 mg/vrk ja vaikuttavuusjaksot vaihtelivat kolmesta 24 kuukauteen. Isoflavonoidit osoittautuivat tehokkaammiksi kuin lumevalmisteet. Mitä suurempi päivittäinen isoflavonoidiannos, sitä parempi teho, sanovat tutkijat.

He pohtivat, millä biokemiallisilla mekanismeilla isoflavonoidit vahvistavat luustoa. ”Ne saattavat yhdistyä estrogeenireseptoriin, vaikkakin vähäisemmällä affiniteetilla kuin 17-beta-estradioli ja stimuloida estrogeenin vaikutusta luustossa”, arvelevat tutkijat. Toisaalta soijadieetti lisää kalsiumin imeytymistä rotilla, he huomauttavat. "Lisäksi joidenkin ihmistutkimusten mukaan soijan isoflavonoidit saattavat lisätä merkitsevästi seerumin luustospesifisen alkaalisen fosfataasin synteesiä tai vähentää merkitsevästi luuston hajoamista”, he lisäävät.

Soijavalmisteiden käyttö saattaa ehkäistä ja lievittää luukatoa, joka uhkaa joka toista yli 50-vuotiasta naista. Luukadon suorat hoitokustannukset Euroopassa ovat 3,17 miljardia euroa, sanoo International Osteoporosis Foundation.

Ma D-F, Qin L-Q, P.-Y. Wang, P-Y, Katoh R . Soy isoflavone intake increases bone mineral density in the spine of menopausal women: Meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Nutrition . Published on-line ahead of print, doi:10.1016/j.clnu.2007.10.012

Muita isoflavonoiditutkimuksia:

Genisteiini lujittaa luustoa paremmin kuin kalkki + D-vitamiini
Soijan isoflavonoideja tutkittu vaihdevuosissa ja niiden jälkeen
Isoflavonoidit ehkäisevä kuumia aaltoja
Soija isoflavonoidit – tohtori Tolosen katsaus