Inuliini ja frukto-oligosakkaridit (FOS) itsehoidossa

Inuliini ja frukto-oligosakkaridit ovat fruktaaneja, joilla on tärkeä merkitys paksusuolen toiminnalle ja koko ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Näiden prebioottien merkitystä terveydessä ja sairauksissa on tutkittu vakavasti vasta viimeisten 10 vuoden aikana. Suolen limakalvon toiminnalla on mitä tärkein merkitys jopa syövän ja allergioiden ehkäisyssä ja hoidossa (lue raportti).

Mitkä ihmeen fruktaanit?

Inuliini ja oligofruktoosit eli frukto-oligosakkaridit (FOS:t) ovat fruktaaneja. Se on yleiskäsite tietyille hiilihydraateille. Inuliinissa on 30 ß-1:2-sidottua ja FOS:ssa 2-10 monosakkaridin fruktoosiyksikköä. Fruktaanit ovat siitä erikoisia hiilihydraatteja, että ne eivät lainkaan sula mahalaukussa eivätkä ohutsuolessa, vaan kulkeutuvat paksusuoleen ja fermentoituvat siellä. Fruktaanit eivät hajoa maha-suolikanavassa sen vuoksi, että ne ovat resistenttejä ihmisen ruoansulatusentsyymien ( -glukosidaasin, maltaasin, isomaltaasin ja sukraasin) aiheuttamalle hydrolyysille. Nämä entsyymit näet kykenevät hajottamaan vain -glykosiidisidoksia, mutta eivät ß-sidoksia, joista fruktaanit muodostuvat.

Niinpä fruktaanit eivät imeydy vereen, vaan kulkevat suoliston läpi. Vaikka fruktaanit ovat sokereita, ne luokitellaan ravitsemustieteessä kuiduiksi. Niitä pidetään funktionaalisina elintarvikkeina eli täsmäruokina. Ne eivät nosta verensokeria, koska eivät edes imeydy vereen.

Fruktaanit on ihmiselle – niin lapsille kuin aikuisille – terveellisiä ja täysin turvallisia prebiootteja; niitä on runsaasti jopa äidinmaidossa. Aikuisten ihmisten fruktaanien kokonaissaanti eurooppalaisesta ravinnosta on 3–11 grammaa päivässä (Yhdysvalloissa vain 1–4 g/vrk). Niiden vähäinen saanti altistaa vatsavaivoille ja runsas saanti taas ehkäisee niitä. Lisäravinnevalmisteisiin fruktaaneja valmistetaan yleensä sikurinjuuresta, jossa niitä on 70–80 % painosta. Sikurinjuuressa on sekä inuliinia että FOS:a. Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen Suomessakin sikuria käytettiin yleisesti kahvin korvikkeena.

Fruktaanit ovat ns. prebioootteja eli bifidogeenista elatuasainetta maitohappobakteereille (probiooteille), jotka lisääntyvät paksusuolessa (lue raportti). Jos valmisteessa on vielä kuitua (esimerkksi psylliumin kuorta), se kantaa hyvät bakteerit perille paksusuoleen, jossa ne vaikuttavat. Bifidogeenisten bakteerien riittävän runsas määrä paksusuolessa on välttämätöntä ihmisen terveydelle ja hyvin voinnille. Ollakseen bifidogeenisiä, täytyy hiilihydraattien päästä hajoamatta ja imeytymättä mahalukun ja ohutsuolen läpi. Fruktaanit ovat juuri tällaisia hiilihydraatteja. Terveessä paksusuolessa on lähes 2 kg hyviä bakteereja. Hyviä bakteereita suositellaan ruoan lisänä mm. haavaisen paksusuolen hoitoon (lue tutkimus).

Lisäksi oligosakkarideilla on monia samankaltaisia vaikutuksia kuin ravintokuiduilla. Niitä on tutkittu jo varsin paljon koe-eläimillä ja jonkin verran myös ihmisellä. Ne auttavat muun muassa ärtyneen paksusuolen hoidossa. Fruktaaneja annetaan myös pikkulapsille, jopa alle vuoden ikäisille vauvoille muokkaamaan ulosteen konsistenssia ja helpottamaan ulostamista.

Miten fruktaanit vaikuttavat?

Tutkimusten mukaan fruktaanit

edistävät suoliston hyvinvointia
normalisoivat suolen limakalvon rakennetta
ehkäisevät ripulia
ehkäisevät ummetusta
edistävät ravintoaineiden (etenkin kalkin ja magnesiumin) imeytymistä ja biologista hyväksikäyttöä (Coudray ym. 1997)
vähentävät luukadon riskiä (Abrams ym. 2005)
vähentävät verisuonitautien riskiä
parantavat sokeritasapainoa
sitovat ravinnon rasvoja ja siksi
alentavat veren triglyseridejä ja LDL-kolesterolia
ehkäisevät tulehdusta
ehkäisevät allergioita
ehkäisevät ja jarruttavat syövän kasvua
estävät syöpäsolujen kasvua
edistävät syöpäsolujen ohjelmoitua kuolemaa eli apoptoosia.
ehkäisevät lihomista

Suomalaisen professori Herman Adlercreutzin ja muidenkin tiedemiesten tutkimusten mukaan FOS:t parantavat soijan isoflavonoidien imeytymistä vereen (lue tutkimus). Ennestään tiedetään, että FOS:t edistävät myös kalkin (kalsiumin), magnesiumin, raudan ja sinkin imeytymistä.

Fruktaanit eivät imeydy vereen eivätkä nosta veren sokeria, joten ne sopivat erinomaisesti myös tyypin 1 ja 2 diabeetikoille. Fruktaaneista saattaa olla suoranaista hyötyä diabeteksen täydentävänä hoitona (Roberfroid & Roberfroid 2002), vaikka niiden ei olekaan osoitettu alentavan veren sokeria. Fruktaanit näet saattavat parantaa rasva-aineenvaihduntaa, mikä vähentää muun muassa sydän- ja verisuonimuutosten ja syöpätautien vaaraa (Van Loo 2004).

Pro- ja prebioottien yhteiskäytön edut

Pro- ja prebioottien yhtaikainen käyttö parantaa hyvien bakteerien viihtymistä ja toimintaa paksusuolen limakalvolla. Pro- ja prebiooteilla arvellaan olevan additiivista tai suorastaan synergististä, toinen toistaan tehostavaa vaikutusta terveyteen. Pre- ja probiootteja suositellaan nykyisin lihavuuden hoitoon sekä täydentäväksi hoidoksi moniin vakaviin sairauksiin, kuten insuliiniresistenssiin, diabetekseen, ylipainoon, haavaiseen paksusuolen tulehdukseen (Fuikuda ym. 2002) sekä täydentäväksi hoidoksi syöpätauteihin (Duggan ym. 2002, Kaur ja Gupta 2002).

Koe-eläimillä tehtyjen tutkimusten mukaan fruktaanit vähentävät suolessa syntyviä syöpää synnyttäviä (karsinogeenisia) yhdisteitä (mm. sialomusiinia), estävät syöpäkasvaimen suurenemista ja edistävät apoptoosia (Duggan ym. 2002) ja tehostavat syövän kemoterapiaa (Taper ym 2000).

Ihmistutkimuksissa sekä inuliinilla FOS:lla on ihmisen paksusuolessa bifidogeeninen (eli bifidusbakteereja) kasvattava vaikutus. Lisäksi ne säätävät ulosteen pH:ta ja muuttavat muutoinkin bakteerien kasvuoloja suolessa edulliseksi. Prebioottien on todettu lisäävän kalsiumin imeytymistä myös ihmisen suolistossa. Muiden kivennäisaineiden suhteen ei ole vielä yksiselitteisiä ihmistutkimuksia. Vielä ei tiedetä, kuinka kauan vaikutus säilyy prebioottien käytön loputtua (Duggan ym. 2002).

Prebiootit vaikuttavat edullisesti rasvojen aineenvaihduntaan. Satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa hyperlipeemisten henkilöiden paastoinsuliinin ja triasyylialkoholin pitoisuus aleni prebioottien avulla. Vaikutus loppui kuitenkin samalla, kun prebioottien käyttö lopetettiin (Jackson ym 1999). Prebiootit eivät muuta ihmisen normaaleja veren rasvapitoisuuksia (ks Duggan ym. 2002).

Prebiootteja lisätään jo elintarvikkeisiin eräissä Euroopan maissa ja Japanissa, koska niiden katsotaan parantavan ruuan terveellisyyttä (Duggan ym. 2002).

Ummetus

Ummetusta esiintyy etenkin ikääntyvillä ihmisillä, mutta yllättävän usein myös ylipainoislla lapsilla (lue raportti). Ikääntymiseen liittyvä ummetus johtuu ruokatapojen muuttumisesta, liian vähäisestä kuitujen saannista ja nesteen juomisesta, lääkkeistä, suolen liikkeiden (paksusuolen peristaltiikan) hidastumisesta ja liikunnan vähenemisestä.

Monet tutkimukset osoittavat, että hiilihydraattien käyminen (fermentoiminen) suolessa lisää paksusuolen peristaltiikkaa, mikä ehkäisee ummetusta. Erään saksalaisen tutkimuksen mukaan jo pelkän inuliinin lisääminen ruokaan (aluksi 20 g/vrk, sitten 40 g/vrk) 19 päivässä paransi yhdeksää potilasta kymmenestä. Inuliini lisäsi merkittävästi hyvien bifidobacterien määrää (7,9 ? 9.2 log10/g kuivaa ulostetta) ja vähensi patogeenisten enterokokkien määrää. Samalla ulostamisen tiheys lisääntyi koehenkilöillä, joiden vatsa oli toiminut vain joka 2. tai 3. päivä.

Veren rasvat

Sikurinjuuresta valmistettu fruktaani (pääasiassa inuliini) vähentää merkittävästi rasvaisen ruoan triglyseridien imeytymistä vereen ja kolesterolin synteesiä maksassa (lue tutkimus). Erityisesti alenee "pahin" very low density lipopoproteiini eli VLDL-kolesteroli, jonka syntyyn vaikuttavaan geeniin fruktaanien teho kohdistuu (lue tutkimus). FOS alentaa niin ikään seerumin triglyseridejä (ks. Kaur ja Gupta 2002). Kahdessa ihmistutkimuksessa inuliini (9–10 g/vrk) aamiaismurojen ja muun ruoan kera nautittuna alensi seerumin triglyseridejä 19–27 %. Toisessa näistä tutkimuksista alenivat myös veren kokonais- ja LDL-kolesteroli (Williams 1999, ks Kaur ja Gupta 2002). Fruktaania suositellaan luonnonmukaisina yhdisteinä veren rasvatasapainon saavuttamiseen (lue tutkimus).

Verensokeri ja insuliini

Kuidut ja fruktaanit parantavat insuliiniherkkyyttä, mikä alentaa kohonnutta verensokeria ja veren insuliinimäärää. Insuliinilla on suuri merkitys lihomisessa, sydän- ja verisuonitaudeissa, syövässä, jne. Painonhallinnassa insuliinin pitäminen normaalina on kaiken A ja O (lue lisää). Siksi ravintokuidut (psylliumkin kuori), frukataanit ja maitohappobakterrit ovat oiva apua myös painonhallintaan, insuliiniresistenssin ja diabeteksen ehkäisyyn ja täydentävään hoitoon.

Eräässä 54 naisen ja miehen tutkimuksessa päivittäin annettu 10 g:n fruktaaniannos alensi 8 viikossa merkittävästi paastoinsuliinin pitoisuutta veressä. Samalla alenivat veren triglysiridit, erityisesti niillä henkilöillä, joiden triglyseridien paastoarvo oli ollut koholla (yli 1,5 mmol/l) (Jackson ym. 1999, ks Kaur ja Gupta 2002). Joissakin tutkimuksissa fruktaanit ovat alentaneet ihmisten ja koe-eläinten kohonneita kolesteroliarvoja, mutta eivät normaalilukemia.

Psyllium supports healthy blood sugar and lipids

Paksusuolen syöpä

Suomessa ilmaantuu joka vuosi noin 2 200 uutta paksusuolisyöpää ja noin 1 000 ihmistä kuolee siihen . Tauti (adenoma ja karsinoma) alkanee paksusuolen limakalvon kuopista, joita kutsutaan englanniksi nimellä aberrent crypts (ACP). Inuliinin, frukto-oligiosakkaridien ja psyliiumin-kuidin lisääminen ruokavalioon vähentää merkittävästi näiden kryptien lukumäärää. Kryptat ovat syövän esiasteita tai syövän ennusmerkkejä. Myös tiettyjen maitohappoibakteerien (Lactobacillus Bifidobacterium longum) on havaittu vähentävän kryptien määrää ja niiden lisääntymistä paksusuolessa. Eräässä tutkimuksessa B. longum -bakteerit vähensivät merkitsevästi koe-eläinten kokeellisesti (atsometaanilla) aiheutettuja adenokarsinoomia. Toisessa tutkimuksessa B. longum ehkäisi rintasyöpiä.

Entä kuinka prebiootit (fruktaanit) ehkäisevät paksusuolisyöpää? Tähän mennessä julkaistujen tutkimusten valossa näyttää siltä, että fruktaanit ehkäisevät syövän syntyyn johtavia limakalvovaurioita, luultavasti muuttamalla limakalvojen bakteeriflooraa terveyttä edistäväksi. Fruktaanit ovat bifidogeenisiä ("hyviä" bakteereja suosivia ja "pahoja" patogeenisia eli tauteja aiheuttavia enterobakteereja vastustavia) hiilihydraatteja. Fruktaanit kulkevat koko suoliston läpi ja vivät tautibakteereja mennessään ulosteeseen. Maitohappobakteerit alentavat suolen sisällön pH:ta, mikä normaalisti on 6,5–7,0. Happamuus estää patogeenisten bakteerien Escerichia colin ja Clostridium pufrigensin lisääntymistä. Näin suoleen syntyvä suotuisa mikroympäristö estää bakteerien entsyymejä (esim. ß-glukoronosidaasia) muuttamasta prokarsinogeenisiä yhdisteitä karsinogeeneiksi.

Uuden tutkimuksen mukaan fruktaaneista voi olla hyötyä myös syövän täydentävänä hoitona, sillä ne estävät syöpäsolujen kasvua, edistävät niiden ohjelmoitua kuoleaa (apoptoosia) ja tehostavat sädehoitoa. Tuoreen raportin mukaan maitohappobakteerit estävät syövän leviämistä muualle elimistöön.

Tutkimus: Prebiootit ehkäisevät lasten allergista ihottumaa

Tieteelliset katsaukset:

Kaur N, Gupta AK. Application of inulin and oligofructose in health and nutrition. J. Biosci 2002;27:7:703-714 [Free Full Text, pdf ]
Roberfroid MB, Roberfroid MB. Functional foods: concepts and application to inulin and oligofructose. Br J Nutr. 2002;87 Suppl 2:139-43. (Abstract)
Van Loo JA. Prebiotics promote good health: the basis, the potential, and the emerging evidence. J Clin Gastroenterol. 2004 Jul;38(6 Suppl):S70-5 [PubMed]