Vaihdevuosivaivoihin apua daitseiini-ravintolisästä

Soijan isoflavonodit ovat vilkkaan tutkimustoiminnan kohteena. Daitseiini-niminen isoflavonoidi vähentää vaihdevuosiin liittyviä kuumia aaltoja yli 50 prosenttia, eikä se aiheuta minkäänlaisia sivuvaikutuksia, raportoivat Harvardin yliopiston tutkijat tammikuun Menopause-lehdessä.

Kolme kuukautta kestäneeseen hoitokokeiluun valittiin 190 naista, joista 147 pysyi mukana vaikuttavuusjakson loppuun asti. He olivat iältään 38–60 vuotiaita, ja he olivat kokeneet päivittäin 4–14 kertaa kuumia aaltoja. Heidät jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään, jotka saivat joko 40 tai 60 mg daitseiinia sisältäviä ravintolisiä tai lumevalmisteita.

"Halusimme löytää turvallisen ja tehokkaan vaihtoehdon hormonikorvaushoidolle", sanoo tutkimusta johtanut tohtori George Blackburn.

Tulokset vastasivat hyvin odotuksia: soijavalmiste vähensi naisten kuumia aaltoja enemmän kuin lume. Ilmeni, että 40 mg annos oli yhtä tehokas kuin 60 mg:n annos daitseiiniä. Kahden kuukauden kuluttua kuumat aallot olivat vähentyneet 40 mg:n ryhmässä 43 %,60 mg:n ryhmässä 41 % ja plaseboryhmässä 32 %. Kolmen kuukauden kohdalla vastaavat prosenttiluvut olivat 52 %, 51 % ja 39%. Lumeryhmässäkin kuumat aallot siis vähenivät, mikä ilmeisesti johtui plasebovaikutuksesta, joka on melko tavallinen kaikissa lääketutkimuksissa. Aitoja soijavalmisteita saaneissa ryhmissä tulokset olivat kuitenkin parempia.

"Ravintolisällä saatu parannus oli suuruusluokaltaan samaa kuin SSRI-masennuslääkkeillä (serotoniinin takaisinoton estäjillä), kommentoi yksi tutkijoista", Hope Ricciotti.

Khaodhiar L, H. Ricciotti H, L. Li L, et al. Daidzein-rich isoflavone aglycones are potentially effective in reducing hot flashes in menopausal women. Menopause 2008;15(1), 125-134 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Isoflavonodit ovat kasviestrogeeneja, joilla on lievä estrogeenin kaltainen myönteinen vaikutus, mutta ei mitään synteettisille estrogeeneille ominaisia haittavaikutuksia. Ennestään tiedetään, että isoflavonoidit suojaavat sydäntä ja verisuonia, lujittavat luustoa ja ehkäisevät astmaa ja syöpätauteja. Isoflavonoidit ovat lisänneet suosiotaan sen jälkeen, kun synteettisen hormonikorvaushoidon riskit alkoivat paljastua muutamia vuosia sitten.

Isoflavonoidien tehosta vaihdevuosivaivoissa on kiistelty vuosia. Uusi 17 lumekontrolloitua kaksoissokkotutkimusta käsittänyt meta-analyysi päätyi myönteisten vaikutusten kannalle: "Kuumien aaltojen väheneminen korreloi sekä ennen hoitoa ilmenneiden oireiden esiintymistiheyteen että isofavonoidien käyttöön, tutkijat päättelivät (Howes ym. 2007).

Soijan tunnetuimmat isoflavonoidit ovat nimeltään genisteiini ja daitseiini. Niitä saa Suomessa vapaasti apteekeista, terveyskaupoista ja markettien luontaistuoteosastoilta. Siellä on valmisteita, joihin on yhdistetty nämä molemmat ainesosat ja vieläpä lisäksi karnosiini. Tällaiset yhdistelmät ovat tehokkaampia kuin yksittäiset isoflavonoidit. Esimerkiksi genisteiini yksinkin lujittaa luustoa ja ehkäisee rasvan kertymistä vartaloon (lue raportti), mutta yhdessä daitseiinin ja karnosiinin kanssa vaikutus on tehokkaampi ja monipuolisempi

Howes LG, J.B. HowesJB and D.C. Knight DC "Isoflavone therapy for menopausal flushes: A systematic review and meta-analysis" Maturitas. 2007;55;203-211 Selostus englanniksi]

Muita isoflavonoiditutkimuksia:

Soijan isoflavonoideja tutkittu vaihdevuosissa ja niiden jälkeen
Genisteiini lujittaa luustoa paremmin kuin kalkki + D-vitamiini
Isoflavonoidit auttavat astmaan yhtä hyvin kuin sumuttimet
Soijan isoflavonoidit – tohtori Tolosen katsaus