Göteborgin yliopisto: EPA-kalaöljy auttaa ADHD- ja ADD-lapsia

Runsaasti EPA-omega-3-rasvahappoa sisältävä kalaöljy parantaa yllättävän hyvin lasten tarkkaavuus- ja ylivilkkausoireyhtymää eli ADHD:tä ja vielä paremmin sen lievempää muotoa, ADD:tä, osoittaa Göteborgin yliopiston tutkimus. Tulokset esitettiin ADHD-kongressissa Washingtonissa ja niistä kirjoittivat mm. Dagens Nyheter ja Expressen. Vastaavia tuloksia on julkaistu Yhdysvalloista, Saksasta, Tauwanilta ja Australiasta. Kalaöljyllä on edullinen vaikutus terveydentilaan kauas lapsen tulevaisuuteen. Kalaöljyn laadulla on kuitenkin tärkeä merkitys: siinä tulee olla paljon EPA-rasvahappoa (tai annetaan pelkkää E-EPAa 1200 mg/vrk).

Göteborgin yliopiston lasten ja nuorten psykiatrisessa sairaalassa ja neurotieteiden ja fysiologian laitoksella vuosina 2004–2006 tehtyyn kaksoissokkotutkimukseen osallistui 75 ADHD-lasta, 64 poikaa ja 11 tyttöä, iältään 8–18 vuotta. Heistä 78 %:lla oli vähintään yksi liitännäistauti tai -häiriö. Vain yksi lapsista oli aikaisemmin saanut ADHD-lääkitystä (metyylifenidaattia, Ritalinia). Puolet lapsista sai aktiiviöljyä (EPAa 558 mg, DHA:ta 174 mg, GLA:ta 60 mg), puolet lumevalmistetta (oliiviöljyä). Kukaan ei tiennyt ennen vaikuttavuusjakson päättymistä, kuka lapsista oli saanut mitäkin valmistetta. Koetta johti Ruotsin johtava ADHD-tutkija, Göteborgin yliopiston lasten ja nuorten psykiatri Christopher Gillberg, apunaan psykologi Sven Östlund ja ylilääkäri Mats Johnson.

– Tavallisesti lapset saavat jonottaa päästäkseen ADHD-tutkimuksiin. Nyt heitä voidaan heti alkaa hoitaa ravintolisillä, jolloin perheessä nähdään minkälainen vaikutus niillä on, sanoo psykologiÖstlund Dagens Nyheterille.

Ennen kokeen alkua lasten vanhemmat täyttivät kyselylomakeen, jossa he arvioivat lapsen oireet antamalla pisteitä 18 eri kriteerille, jotka sisältävät ADHD-diagnoosiin. Lisäksi lapset testattiin useilla kliinisillä testeillä ja heistä otettiin verikoe, josta analysoitiin plasman rasvahapot. Kolmen kuukauden kuluttua 26 % kalaöljyä saaneista lapsista oli alkanut selviytyä paremmin. Lapsista, joiden diagnoosina oli ADHD:n lievempi muoto, ADD, peräti 35 %:lla oireet olivat vähentyneet. Verrokkiryhmässä vain 7 %:n oireet olivat lieventyneet.

Kolmen kuukauden kaksoissokkovaiheen jälkeen kaikille edelleen mukana olleille lapsille annettiin kolmen kuukauden ajan aktiiviöljyä. Heidät testattiin uudelleen, jolloin 47 % ADHD- ja 58 % ADD- lapsista oli parantanut tuloksiaan.

Aavistimme, että kalaöljyllä voisi olla vaikutusta, mutta olemme positiivisesti yllättyneitä, että vaikutus on näinkin selvä, kommentoi Dagens Nyheterille yhtenä tutkijana ollut Mats Johnson, Kuningatar Silvian lasten- ja nuortensairaalan ylilääkäri.

Parhaiten öljyhoito tepsi ADHD:n tiettyihin alaryhmiin: Inattentive subtype, Developmental Coordination Disorder, lukivaikeuten ja autistisiin oireisiin. Sivuvaikutuksia raportoitiin vähän ja ne olivat useimmiten kliinisesti merkityksettömiä. Jotkin lapset saivat kapseleista vatsavaivoja, joiden vuoksi he lopettivat kokeen kesken. Yhteensä 16 lasta ei pysynyt mukana loppuun asti. Kapseleita ei laskettu (pill count), joten tutkijat eivät ole varmoja söivätkö kaikki loppuun asti mukana olleet lapset kaikki kapselit ohjeen mukaan.

Aikaisemmat tutkimukset Australiassa ja Englannissa ovat osoittaneet rasvahappohoidon parantavan koululaisten oppimiskykyä, lukivaikeutta, keskittymiskykyä ja muistikapasiteettia, mutta niissä tutkimuksissa on ollut muitakin kuin ADHD-lapsia, huomauttavat tutkijat.

Johnson M, Ostlund S, Fransson G, Kadesjö B, Gillberg C. Omega-3/omega-6 fatty acids for attention deficit hyperactivity disorder: A randomized placebo-controlled trial in children and adolescents. J Affect Disord 2008; Posted online April 30 [Fatsoflife]

Dagens Nyheter 8.11.2007

Tohtori Tolosen kommentti

Osallitujien kato oli melko suuri, 21 %. Syynä saattoi olla hoitoon valittu tuote, jota annettiin 6 kapselia päivässä. Sama päivittäinen EPA-annos olisi ollut mahdollista saada toisesta valmisteesta yhdestä ainoasta kapselista.

ADHD-lapsille määrätään yleisesti Ritalin- ja Concerta-nimisiä lääkkeitä. Ne näyttävätkin auttavan aluksi, mutta ne menettävät tehonsa täysin kolmessa vuodessa, osoittaa uusi amerikkalainen seurantatutkimus. Sen nimi on Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA) ja siitä seurattiin 600 ADHD-lasta 1990-luvulta alkaen Buffalon yliopiston lastenpsykiatrian professori William Pelhamin johdolla. "Pitkällä tähtäimellä lääkityksestä ei ole kerta kaikkiaan mitään hyötyä. Se vain hidastaa lasten pituuskasvua. Tämä asia täytyy saada selvästi vanhempien tietoon, "sanoo professori Pelham Daily Telegraph-lehden haastattelussa 12.11.2007. Professori Pelham on erikoistunut ADHD:n tutkimukseen ja hoitoon.

BBC:n Panorama -ohjelma käsitteli tätä tutkimusta. Pelham myöntää siinä liioitelleensa lääkkeiden tehoa aikaisemman 1-vuotisen tutkimuksen perusteella. Britanniassa määrätään ADHD-lääkkeitä ainakin 55 000 lapselle, £28 miljoonan edestä. Lisäksi tuhannet lapset saavat vahvoja antipsykoottisia lääkkeitä, jotka lihottavat, aiheuttavat diabetesta ja aivovaurioita. Vuonna 2005 noin 8 000 brittilasta sai Risperdal- tai Zyprexa -nimisiä lääkkeitä.

BBC:n uutinen

Kirjoitin vuonna 2002 Terveydenhoitaja-lehdessä oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ravintolisistä, mutta valitettavasti virallisessa terveydenhuollossa niihin on suhtauduttu torjuvasti. Suomessa ei ole tietääkseni edes tutkittu ADHD-lasten rasvahappoja tieteellisissä aineistoissa, vaikka tarvetta olisi.

Jyväskylän yliopiston Niilo Mäki Instituutin tutkimuksessa 10-vuotiaiden sitkeästä lukivaikeuksista kärsivien lasten veren EPA-pitoisuus oli keskimäärin 1 %, ja AA/EPA-suhde oli alussa 7:1, mutta se aleni yhdellä E-EPA-kapselilla 3:1:een (lue lisää). Joidenkin lasten EPA-pitoisuus oli alussa vain 0,2 %. Ihanne olisi 3–5 %.

Lontoon Imperial Collegen psykiatrian professori Basant K. Puri antoi ylipainoisille koululaisille E-EPA-nimistä kalaöljyä, jolloin oppimis- ja keskittymiskyky paranivat yllättävän hyvin. Puri myös skannasi lasten aivot. E-EPA lisäsi merkitsevästi aivokurkiaisen (corpus callosum) N-asetyyliaspartaatti-nimisen yhdisteen (NAA) pitoisuutta. NAA ravitsee aivosoluja ja huolehtii niiden hyvinvoinnista, mikä selittää oppimis- ja keskittymiskyvyn kohenemista (lue lisää). Kalaöljyn laadulla näyttää olevan tärkeä merkitys lasten aivotoiminnalle.

Uusi meta-analyysi (Chang ym. 2018) ja uusi kliininen kaksoissokkotutkumus vahvistivat nämä Göteborgin yliopistossa ja vuonna 2007 saadut tulokset: E-EPA todella auttaa AHDH-lapsia ja nuoria, parhaiten niitä, joiden veren EPA--pitoisuus on vähäinen (Chang ym. 2019).

Chang J P-C, Su K-P, Mordelle V, et al. High-dose eicosapentaenoic acid (EPA) improves attention and vigilance in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and low endogenous EPA level. Translational Psychiatry 2019; Nov 20, 9, doi.org/10.1038/s41398-019-0633-0 Free Article
Chang, J. P., Su, K. P., Mondelli, V. & Pariante, C. M. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in youths with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis of clinical trials and biological studies. Neuropsychopharmacology 2018; 43, 534–545. doi:10.1038/npp.2017.160.Free Article

Aiheeseen liittyviä linkkejä:
Kalaöljy lievittää joka toisen ADHD-lapsen oireita
E-EPA paransi koululaisten oppimis- ja keskittymiskykyä
Kalaöljy paransi koululaisten keskittymiskykyä
Ravintolisiä tutkitaan Englannin kouluissa
Odotusajan kalaöljy lisää lasten älykkyyttä
ADHD:n ravitsemushoito – tri Tolosen katsaus

ADHD-Oireyhtymä