E-EPA voi auttaa muistihäiriöissä

Tulehdussytokiini interleukiini-1beta (IL-1beta) voi heikentää muistia ja lisätä kortisonin eritystä. Tämä tutkimus osoitti, että rottien aivoihin ruiskutettuna 10 ng IL-1beta nosti kortikosteroidien pitoisuutta ja heikensi rottien kykyä löytää ruokaluukulle.

Kun rotille annettiin ruoan lisänä E-EPAa, se vähensi kortikosteroideja ja prostaglandiini E2:a. Kahdeksan viikon E-EPA-kuuri ehkäisi IL-1beta-ruiskeiden haittavaikutuksen muistiin. Samalla E-EPA esti myös toisen tulehdussytokiinin IL-10:n syntyä kudoksissa. Tutkijat päättelivät, että E-EPA ehkäisi tulehdusta aiheuttavien sytokiinien haitallisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin.

Tuloksista tehtiin sellainen johtopäätös, että E-EPAsta voi olla hyötyä kognitiivisissa ja mielialan häiriöissä, joissa tulehduksella ja stressillä on merkittävä osuus.

Song C, Phillips AG, Leonard BE, Horrobin DF. Ethyl-eicosapentaenoic acid ingestion prevents corticosterone-mediated memory impairment induced by central administration of interleukin-1beta in rats. Mol Psychiatry. 2003 Dec 16 [PubMed]