Kalaöljy masennuksen lisähoitona – kirjallisuuskatsaus

Kalaöljyn omega-3-rasvappojen käyttö masennuksen lisähoitona kiinnostaa nyt potilaita ja psykiatreja kaikkialla. Kalaöljyn myönteinen vaikutus on biologisesti uskottava, ja siitä eri tutkimusasetelmissa ja eri väestöissä julkaistut tutkimukset ovat olleet johdonmukaisesti myönteisiä, kirjoittavat Western University of Toronton tutkijat Jessica Sontrop ja M. Karen Campbell Preventive Medicine -lehdessä.

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen käytöstä masennuksessa on saatu myönteistä näyttöä eri puolilta maailmaa. Tämä katsaus arvioi aiheesta tehtyjen tutkimusten asetelmien ja menetelmien luotettavuutta.Tapaus-verrokki- ja seurantatutkimusten mukaan unipolaariseen, bipolaariseen ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuneiden potilaiden veren omega-3-pitoisuudet ovat pienemmät kuin terveiden verrokkien. Niinpä on ollut luonnollista antaa potilaille omega-3-rasvahappoja ruoan lisänä. Valmisten rasvahappojen koostumus on kuitenkin ratkaiseva hoidon onnistumisen kannalta. Valmisteessa tulee olla mahdollisimman runsaasti EPAa, koska vain se on antidepressivinen ja antipsykoottinen.

Kala on ravinnon tärkein omega-3-rasvahappojen lähde, ja vähäinen kalan syönti onkin liittynyt väestötutkimuksissa masennukseen. Vaikka nämä havainnot eivät ole johtuneet sekoittavista tekijöistä (confounding factors), ei kaikkia sekoittavia tekijöitä ei ole kyetty kontrolloimaan kaikissa tutkimuksissa. Tästä syystä niiden todistusvoima on vähäinen.

Veren omega-3-rasvahapot ja niiden suhteet

Kuudessa kahdeksasta tapaus-verrokkitutkimuksesta masennuspotilaiden veren omega-3-pitoisuudet olivat verokkeja pienemmät ja samoin kahdessa synnyksenjälkeisessä seurantatutkimuksessa. Arakidonihapon (AA) suhde EPAan oli normaalia suurempi kaikissa niissä 5 tutkimuksessa, joissa nämä rasvahapot mitattiin potilaiden ja verrokkien verestä. Suuri AA/EPA-suhde ja omega-6/omega-3-suhde tuottavat elimistössä tulehdussytokiineja. Siksi masennus on luonteeltaan tulehdustauti (kuten kaikki muutkin krooniset sairaudet. Masennuksen vakavuus korreloi vähäiseen EPAan, DHA:han, ALAan ja kokonais-omega-3:een.

Ravintolisätutkimukset

Neljässä seitsemästä satunnaistetusta kaksoissokkokokeesta EPA-rasvahapon anto (1 g/vrk) auttoi masennuspotilaita merkitsävästi paremmin kuin plasebo. Nämä tutkimukset olivat (klikkaa tekijöiden nimiin, niin saat lisätietoa tutkimuksista):
Nemets ym., 2002 (Israel)
Su ym., 2003 (Kiina)
Peet ja Horrobin 2002 (Iso-Britannia)
Stoll ym., 1999 (USA).

LLorente ym, 2003 (USA) sitä vastoin ei havainnut DHA-valmisteesta olevan hyötyä synnytyksenjälkeisessä masennuksessa. [DHA ei olekaan antidepressiivinen rasvahappo, kuten myös Marangellin tutkimuksessa kävi ilmi. Sitä ei sis pidä käyttää masennuksen hoidossa, vaan E-EPAa.]

Vaikka tulokset olivatkin kliinisesti merkitsevät, on sokkouttamisessa saattanut olla ongelmia sillä tutkitut ovat saattaneet erottaa kalaöljyn ja lumevalmisteen toisistaan maun tai hajun tai molempien perusteella. Tällä hetkellä emme vielä tiedä, onko omega-3-hoito tehokasta monoterapiana (yksistään ilman masennuslääkkeitä), onko se tehokasta masentuneille yleensä vai onko se tehokasta vain niille masentuneile, joilla on tavallista vähemmän veressään omega-3-rasvahappoja, kirjoittavat Sontrop ja Campbell.

"Omega-3-rasvappojen ja masennuksen välinen yhteys on biologisesti uskottava ja niiden anto lisähoitona on tuottanut johdonmukaisesti myönteisiä tuloksia eri tutkimusasetelmissa ja eri väestöissä, mikä lisää syysuhteen todennäköisyyttä", päättelevät kirjoittajat. Toisin sanoen on uskottavaa, että paraneminen on johtunut omega-3-rasvahappojen käytöstä.

Sontrop J, Campbell MK. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and depression: A review of the evidence and a methodological critique. Preventive Medidine 2005 Dec 6; [Epub ahead of print] [Artikkelin kokonaisuudessaan vo tilata Bio-Vitasta]

Harvardin yliopisto ja suomalaispsykiatrit suosittavat ravintolisiä

Masennuksen kalaöljyhoidon tieteellinen tutkimus alkoi vuonna 1999 Harvardin yliopistossa psykiatri Andrew Stollin johdolla tehdystä uraa-uurtavasta raportista. Stoll suosittaa 90-prosenttista E-EPAa ja sen kera antioksidantteja. E-EPAa masennuksessa tutkitaan parhaillaan myös Kuopion yliopistossa. Suomalaisetkin psykiatrit ovat suositelleet masennuksen lisöhoidoksi E-EPAa Duodecimissa ja Suomen lääkärilehdessä julkaistuissa kirjoituksissa (ks. linkit alla).

Omega-3-tutkimukset masennuksen hoidossa (taulukko)
Kalaöljy masennuksessa Suomen lääkärilehdessä
Näin EPA vaikuttaa aivoissa
Masennuksen täydentävä ravitsemushoito