Psykiatri Agnes Ayton luennoi ravitsemuksen merkityksestä mielenterveydelle

Englantilainen neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Agnes Ayton esitelmöi Helsingissä torstaina 15. syyskuuta 2005. Lisäksi tri Ayton piti kaksi tiedotustilaisuutta, joissa olivat edustettuina kaikki merkittävät lehtitalot A-lehdet, Yhtyneet Kuvalehdet, Sanoma Magazines ja Karprint. Lehdissä ilmestyikin useita tri Aytonin haastatteluja.

Tässä luennon keskeisintä antia:

1. Nykyinen psykiatrinen hoito ei ole yhtään tehokkaampaa kuin 40 vuotta sitten. Näin on huolimatta uusista psyykenlääkkeistä ja terapioista. Tämä kylmä totuus yllätti niin yleisön kuin lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä kokeneet terveystoimittajat, joita tohtori Ayton tapasi Suomen vierailullaan.

2. Skitsofrenian ennuste on kehitysmaissa parempi kuin kehittyneissä länsimaissa, vaikka meillä on siihen uudenaikaiset lääkkeet. Tämäkin tosiasia oli yllätys kuulijoille.

3. Masennuspotilaista 30–45 % on "lääkeresistenttejä". Toisin sanoen he eivät saa toivottua apua lääkkeistä, vaikka niitä kuinka vaihdetaan ja yhdistellään.

4. Masennuksen uusiutuminen ei ole vähentynyt huolimatta uusista lääkkeistä ja terapioista. Noin 40 % masennuksesta toipuneista sairaistuu uudelleen kahden vuoden sisällä (elleivät käytä ravintolisiä).

5. Anoreksia nervosan aiheuttama kuolleisuus ei ole muuttunut viimeisten 100 vuoden aikana. Uusia mielenterveysongelmia on ilmaantunut, esimerkiksi persoonallisuushäiriö ja bulimia nervosa.

6. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja lisääntyvät kaiken aikaa. Käypä psykiatrinen hoito ei kykene hoitamaan potilaita tehokkaasti eikä turvallisesti. Tarvitaan muutosta. Siinä ravitsemuksella näyttää olevan suuremmat mahdollisuudet kuin psykatriassa yleisesti uskotaan.

7. Psykiatrien on aika muuttaa ajattelutapaa (paradigmaa), hoitostrategioita, sanoi tri Ayton. "It's time for a paradigm." Tässä kohden ravitsemus ja ravintolisät tulevat avuksi.

8. Ravitsemustekijät säätävät geenivirheiden ilmeneistä ja/tai ilmenemättömyyttä.

Länsimainen ruokavalio on muuttunut sellaiseksi, etteivät esi-isämme sitä enää tunnistaisi. Ruokavaliolla on ilmeinen yhteys mielenterveyshäiriöihin. Viimeisten kahden vuosikymmen kuluessa tiedemiehet ovat alkaneet tutkia ravitsemustekijöiden merkitystä terveydelle ja sairastumiselle. Uudet tutkimukset viittaavat siihen, että myös psykiatrisista häiriöistä kärsivät potilaat voivat hyötyä ravitsemushoidosta. Useimmat viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet omega-3-rasvahappoihin.

Masennuksessa tohtori Ayton määrää yleensä etyyli-EPAa yhden gramman päivässä ja skitsofreniassa kaksi grammaa päivässä. E-EPA vähentää oireita sekä psyykenlääkkeiden sivuvaikutuksia, Ayton sanoo. Tri Ayton suosittaa myös karnosiinia, josta on hänen mielestään hyötyä aivojen suojauksessa. [Syyskuussa 2005 Pittsburghin yliopistossa alkoikin karnosiinin vaikutusta bipolaarisessa mielitaudissa koskeva tutkimus.]

Anoreksia

Tohtori Ayton hoiti pääasiassa syömishäiriöisiä potilata. Hänelle tulivat hoitoon Englannin vaikeimmat tapaukset. Tri Ayton hämmästelee sitä tosiasiaa, ettei lääketieteellisestä kirjallisuudesta löytynyt juuri mitään tutkimuksia anoreksian ravitsemushoidosta. Vaikeissa tapauksissa tytöt saivat letkuruokintaa, mutta siitä puuttuivat omega-3-rasvahapot!

Tri Ayton on itse tutkinut E-EPAn vaikutusta vaikeaan anoreksiaan ja saanut hämmästyttäviä tuloksia, kuten alla olevista linkeistä ilmenee. Hän määräsi yleensä yhden gramman päivässä. Useimmat potilaat ovat toipuneet nopeasti, monet jopa kolmessa kuukaudessa, Ayton kertoi. Traagisinta anoreksiassa on, että rasvaa välttävien tyttöjen aivot surkastuvat, koska elimistö riistää niistä rasvahappoja luustoon, lihaksistoon, ihoon ym. Aivojen surkastuminen näkyy magneettikuvissa.

Luennon jälkeen paikalla ollut nuori anoreksiaa sairastava nainen kääntyi yksityisesti tri Aytonin puoleen sanoen vasta nyt ymmärtävänsä, että hän hävittää aivoistaan elintärkeää rasvaa, ellei ala heti nauttia kalaöljyä ruoan lisänä. "Tämä on ensimmäinen suomalainen potilaani", totesi tri Ayton luennon jälkeen.

- Englannissa on muitakin psykiatreja, jotka määräävät ravintolisiä, kertoi tri Ayton. Esimerkiksi psykiatrian professori Basant K. Puri antaa masennukseen ensisijaisesti E-EPAa kaksi grammaa päivässä ja potilaan toipumisen jälkeen koko loppuiäksi yhden gramman päivässä. Se vähentää taudin uusimisriskiä. Myös Sheffieldin yliopiston entinen psykiatrian professori Malcolm Peet antaa E-EPAa masennukseen ja skitsofreniaan. Tohtori Aytonin julkaisemat anoreksiatutkimukset alla olevissa linkeissä.

Kalaöljyn vaikutus aivoissa

EPA on tärkein rasvahappo psykiatristen häiriöiden lisähoitona. Sen vaikutuksia tutkitaan eri puolilla maailmaa ja monia vaikutusmekanismeja on jo saatu selville, sanoi tri Ayton. EPA parantaa solukalvojen nestemäisyyttä, mikä helpottaa hermoimpulssien kulkua. DHA-rasvahappo sitä vastoin ei ole tehokas psyykkisissä häiriöissä. Syytä siihen ei vielä täysin tunneta. EPAsta ei aiheudu mitään vaaraa pitkäaikaisessakaan käytössä, sillä se on täysin turvallista ainakin kolmen gramman päiväannoksena.
EPAn vaikutus aivoissa

Serotoniiniteoria virheellinen?

Ayton suhtautui epäillen vallitsevaan käsitykseen masennuksen ja skitsofrenian syistä ja lääkehoidosta. Vika ei ilmeisesti ole yksin hermovälittäjäaineissa, kuten lääkärit yleisesti uskovat. Lääkkeet kyllä nostavat välittäjäaineiden pitoisuutta parissa tunnissa, mutta miksi hoitovaikutus ilmenee vasta viikkojen kuluttua, jos silloinkaan, Ayton ihmettelee. Tämä ei sovi välittäjäaineteoriaan. Emme tiedä mistä tämä pitkä odotusaika johtuu. Teoria ei myöskään selitä, miksi stressi usein laukaisee masennuksen. Hypoteesissa on muitakin hämäriä kohtia. SSRI-lääkkeet muuttavat monien potilaiden normaalia pidättyvää käytöstä ”acting-outiksi” eli liialliseksi ulospäinsuuntautuneisuudeksi ja motoriseksi levottomuudeksi (akatisiaksi), joka voi johtaa jopa itsemurhaan.

Ruokavalion muutos, ravintolisät vai molemmat?

Tri Ayton oli ravitsemuksesta täsmälleen yhtä mieltä Pittsburghin yliopiston psykiatrien kanssa. Hän oli perehtynyt heidän laatimaansa naisten ravitsemusta ja masennusta käsittelevään perusteelliseen katsaukseen. Samassa yliopistossa muuten alkoi syyskuussa 2005 tutkimus karnosiinin vaikutuksesta kaksisuuntaisen mielialahäiriöön.

Tri Ayton kertoi selittävänsä potilailleen kuinka tärkeää oikea ja terveellinen ravitsemus on mielenterveydelle. Hän kertoo heille myös mahdollisuudesta käyttää ravintolisiä. Vaihtoehtojen valinnan hän kuitenkin jättää aina potilaalle, joka saa itse päättää yrittääkö tämä ruokavalion muutosta vai alkaako ottaa ravintolisiä vai haluaako potilas yhdistää nämä kaksi vaihtoehtoa.

Kuka on tohtori Agnes Ayton?

Tohtori Agnes Ayton on lastenneurologian ja -psykiatrian erikoislääkäri. Hän toimi vuonna 2005 lasten ja nuorten psykiatrian ylilääkärinä Lontoossa erityisesti syömishäiriöihin erikoistuneessa sairaalassa. Hänen nykyinen työpaikkansa (vuonna 2016) on Oxford Health NHS Foundation Trust, Oxford, OX1 7JX, UK.

Tohtori Ayton on valmistunut lääkäriksi erinomaisin arvosanoin Unkarissa ja on työskennellyt Englannissa vuodesta 1992. Hän on toiminut psykiatrina yli 30 vuotta. Hän kuuluu psykiatriyhdistykseen (Royal College of Psychiatrist) ja hän on Hullin yliopiston psykiatrian opettaja (Honorary Senior Lecturer).

Tohtori Ayton on työssään todennut, että monien psykiatristen potilaiden ns. käypä hoito on teholtaan vaatimatonta ja kustannus-hyöty -suhteeltaan epäedullista. Siksi hän kiinnostui 5 vuotta sitten ravitsemuksen merkityksestä mielitaudeissa. Hän tutkii erityisesti anoreksia nervosaa ja nuorella iällä alkavaa masennusta. Hän on esittänyt anoreksiaa koskevat E-EPA-tutkimuksensa kansainvälisessä aivotutkijoiden kongressissa ja julkaissut ne pätevissä tiedelehdissä (katso alla olevat linkit).

E-EPA paransi nopeasti vakavan anoreksian
E-EPA kaksisuuntaisessa mielitaudissa
Kysymyksiä ja vastauksia etyyli-EPAsta