Totuus Omega-3:sta

YLE lähetti TV:ssä 28.8., 31.8. ja 2.9.2006 BBC:n tuottaman Horizon- dokumentin nimeltään Totuus omega-3:sta. Se kertoo omega-3-rasvahappojen merkityksestä lasten älykkyyteen, oppimis-ja keskittymisvaikeuksiin, sydän- ja verisuonitautietihin sekä mielenterveyteen.

Tiivistelmä

Englantilainen Oxfordin yliopiston professori Hugh Sinclair oivalsi 1940-50-luvulla, ensimmäisenä maailmassa, että eskimot sairastuvat vain harvoin sydän- ja verisuonitauteihin, koska he syövät niin paljon kalarasvaa, mutta eivät juuri lainkaan kasviksia eivätkä vihanneksia. Sinclairin teoriaa pidettiin huuhaana. Kun hän itsepintaisesti piti siitä kiinni ja vaati asian tutkimista, hänet erotettiin lopulta yliopistosta. Hän perusti kotiinsa oman laboratorion, jossa hän jatkoi tutkimuksiaan olemalla itse koekaniinina. (Lue lisää professori Sinclairin elämästä.)

Ohjelma siirtyi sitten käsittelemään omega-3-rasvahappojen vaikutusta lasten oppimisvaikeuksiin ja aikuisten mielenterveysongelmiin. Oxfordin yliopiston professori John Stein oli opiskeluaikanaan tutustunut Sinclairiin ja päätti jatkaa omega-3-tutkimuksia, erityisesti lasten oppimisvaikeuksissa. Dokumentissa haastatellaan mm. psykologi Madeleine Portwoodia, joka yhdessä neuropsykologi Alexandra Richardsonin kanssa teki tunnetun Oxford-Durhamin tutkimuksen. Siinä rasvahappohoito paransi merkittävästi oppimiskykyä, lukemista ja kirjoitustaitoa noin 40 %:lla dyspraksiaa poteneista koululaisista. Tutkimus julkaistiin toukokuussa 2005 Pediatrics -lehdessä. Ohjelmassa Porwood kertoo lisäksi testanneensa omega-3-rasvahappoja aivan tavallisiin koululaisiin. Heidänkin lukemis-, kirjoittamis- ja keskittymiskykynsä parani huomattavasti. Monet lapset kertovat ohhjelmassa, etteivät he syö kalaa, vaan pääasiassa omega-6-rasvahappoja sisältäviä ruokia ja välipaloja.

Vastaväitteitä esitti lontoolaisen Kings Collegen ravitsemustieteen laitoksen johtaja Tom Sanders. Hänen mielestään lasten edistyminen johtui muusta kuin rasvahapoista. Hän on tosin itsekin tutkinut omega-3:n vaikutusta ja havainnut, että gramma päivässä ehkäisee sydänkohtauksen uusimista. Sanders kertoi kuuluvansa omega-3:n käytön kannattajiin. Hänen mielestään 45–70-vuotiaan ihmisen AA/EPA-suhde saisi olla yli 3:1 (lue artikkeli). Suomalaisilla se on noin 8:1, jopa nuorilla opiskelijoilla ja lapsilla, mutta suhde laskee nätisti E-EPAlla (lue Jyväskylän yliopiston tutkimuksista). Lontoon University Collegessa toimiva sydänlääkäri Julian Halcox kertoo määräävänsä potilailleen omega-3:a, koska se parantaa heidän ennustettaan.

Dokumentti haastattelee kreikkalaissyntyistä lastenlääkäriä, professori Artemis Simopoulosia, joka nykyisin johtaa Yhdysvalloissa omaa tiedekeskustaan. Hänen ansiotaan on, että tiedämme paljon länsimaisen ravinnon omega-6/omega-3-rasvahappojen epätasapainosta ja sen merkityksestä kroonisissa sairauksissa. Prof. Simopouloksen mukaan kolesterolilääkkeet – joita nyt syö 470 000 suomalaista – olisivat suurimmaksi osaksi tarpeettomia, jos vain ihmiset osaisivat riittävästi omega-3:a.

Yhdysvaltain terveysviraston psykiatri Joseph R. Hibbeln on ahkera tutkija, jonka tutkimuksia olen usein siteerannut näillä sivuilla. Hänen tutkimustensa mukaan masennuspotilaan veren matala omega-3-pitoisuus ja korkea AA/EPA-suhde lisäävät itsemurhan riskiä (American Journal of Psychiatry 2006). Hibbeln selostaa ohjelmassa näitä tutkimuksiaan:

Hibbeln JR, Nieminen LRG, Blasbalg TL. Healthy intakes of n–3 and n–6 fatty acids: estimations considering worldwide diversity. Am J Clin Nutr 2006 83: 1483S-1493S [Free Full Text]
Hibbeln JR, Ferguson TA, Blasbalg TL. Omega-3 fatty acid deficiencies in neurodevelopment, aggression and autonomic dysregulation: opportunities for intervention. Int Rev Psychiatry. 2006;18(2):107-18 [Free Full Text]
Hibbelnin tutkimustuloksia upeana väridiasarjana
Intialaissyntyinen psykiatri Basant K. Puri (lontoolaisen Hammersmithin yliopistoklinikan MRI-yksikön johtaja) kertoo kuinka hän on kuvannut potilaittensa aivoja ja hoitanut heitä onnistuneesti EPA-rasvahapolla. Dokumentissa esiintyy Purin nuori miespotilas, jonka lääkeresistentti masennus parani täysin E-EPAlla. Olen kertonut tapauksen tässä.
Professori Purin uusia omega-3-tutkimuksia (2006):
http://tinyurl.com/yawlq6
http://tinyurl.com/yhgsyy

Asiantuntijat pohtivat myös kasvi- ja kalaöljyistä peräisin olevien omega-3-rasvahappojen biologista tehokkuutta; tästä asiasta on saatu uutta tietoa. Sen mukaan kalaöljy on paljon tehokkaampaa. Hibbeln suosittaa tasapainottamaan omega-6/omega-3-suhdetta vähentämällä kasviöljyn linolihapon saantia ja Simopoulos puolestaan lisäämällä omega-3:n saantia. Kun omega-6:n saanti ravinnosta – suhteessa omega-3:een – ei kuitenkaan vähene vaan lisääntyy, suosittaa Hibbelnkin kalaöljyä ravintolisänä. [Suomalaiset saavat omega-3:staan 80 % rypsiöljystä ja vain 20 % kalaöljystä].

Dokumentti ei tietenkään ole lopullinen totuus omega-3:sta, sillä sen valmistumisen jälkeen on julkaistu monia uusia tutkimuksia – esimerkiksi maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS – ja uusia on parhaillaan tekeillä eri puolilla maailmaa, myös Suomessa (mm. Oulun yliopistossa). Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa E-EPA (1000 mg/vrk, 45 vrk) alensi koehenkilöiden AA/EPA-suhteen puoleen.


Omega-3-tutkimuksia masennuksen hoidossa (taulukko)

Uusia aiheeseen liittyviä raportteja:
USA:n Psykiatriliiton omega-3-suositus
Raskausajan masennuslääkityksestä vauvoille terveyhaittoja

Kirjallisuutta

Raine A, Portnoy J, Liu J, Mahoomed T, Hibbeln JR. Reduction in behavior problems with omega-3 supplementation in children aged 8-16 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2014 Aug 22. doi: 10.1111/jcpp.12314.
Marlene P. Freeman, Joseph R. Hibbeln, Katherine L. Wisner, John M. Davis, David Mischoulon, Malcolm Peet, Paul E. Keck, Jr., Lauren B. Marangell, Alexandra J. Richardson, James Lake, Andrew L. Stoll. Omega-3 fatty acids: evidence basis for treatment and future research in psychiatry. Journal of Clinical Psychiatry. 2006 Dec;67(12):1954-67. [Abstract] [Full Free Text]

McNamara RK. The emerging role of omega-3 fatty acids in psychiatry. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2006 Aug 22 [Full Free Text]

McNamara RK, Carlson SE. Role of omega-3 fatty acids in brain development and function: Potential implications for the pathogenesis and prevention of psychopathology. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2006 Aug 29 [Full Free Text]

Sanders TAB, Fiona Lewis F, Suzanne Slaughter S et al. Effect of varying the ratio of n–6 to n–3 fatty acids by increasing the dietary intake of -linolenic acid, eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid, or both on fibrinogen and clotting factors VII and XII in persons aged 45–70 y: the OPTILIP Study. Am J Clin Nutr 2006; 84: 513-522. [Abstract]

Jabbar R, Saldeen T. A new predictor of risk for cardiac sudden death. Upsala Journal Med Sci 2006;1112)169-78 PubMed

Jacobson T. A. Secondary prevention of coronary artery disease with omega-3 Fatty acids. Am J Cardiol. 2006;98(4 Suppl 1):61-70 [PubMed]

Nambi V. Ballantyne CM. Combination therapy with statins and omega-3 Fatty acids. Am J Cardiol. 2006;98(4 Suppl 1):34-8. [PubMed]

Parker G, Gibson NA, Brotchie H et al. Omega-3 fatty acids and mood disorders. American Journal of Psychiatry 2006;163(6):969-78 [Free Full Text]

Hallahan B, Garland MR. Essential fatty acids and mental health. British Journal of Psychiatry.2005;186:275–277 [Free Full Text, pdf]

Heinimaa M, Svirskis T. Kuinka hoitaa psykoosiriskissä olevaa? Suomen Lääkärilehti 2005;30–32 (3003-8). [Lue sitaatti]