Kalaöljy vähentää psyykepotilaan riskiä itsemurhaan ja itsensä vahingoittamiseen

Kalaöljyn käyttö ravintolisänä kohentaa kolmessa kuukaudessa merkittävästi psykiatristen potilaiden vointia ja vähentää taipumusta itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhaan, kirjoittaa irlantilais-amerikkalainen psykiatriryhmä British Journal of Psychiatryssa. Yhdysvaltain Psykiatriliitto antoi äsken suosituksen käyttää kalaöljyn omega-3-rasvahappoja masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön ehkäisyyn ja hoitoon.

Kalaöljy on osoittautunut hyödylliseksi useissa psykiatrisissa häiriöissä, kirjoittavat psykiatrit British Journal of Psychiatryssa. He raportoivat siinä uuden tutkimuksensa, johon osallistui 49 potilasta. Nämä olivat kaikki yrittäneet toistuvasti vahingoittaa itseään. Potilaat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista toinen (22 potilasta) sai kolme kuukautta päivittäin 1.2 g EPAa ja 0.9 g DHA:ta ja toinen (27 potilasta) vastaavia lumekapseleita. [HUOM! Päivittäinen omega-3-annos oli noin 40 kertaa suurempi kuin mitä suomalaiset saavat keskimäärin ruoastaan.]

Vaikuttavuusjakson alussa ja lopussa tutkituille tehtiin kuudenlaisia psykologisia testejä. Kalaöljyä saaneessa ryhmässä tulokset paranivat masentuneisuutta, itsemurhataipumusta ja päivittäistä stressiä mittaavissa testeissä. Sitä vastoin impulsiivisuutta, agressiota ja vihamielisyyttä mittaavissa muuttujissa ei ilmennyt merkittäviä eroja lähtötilanteeseen eikä verrokkeihin nähden.

Samojen tutkijoiden samassa lehdessä julkaiseman toisen raportin mukaan plasman matala omega-3-rasvahappojen ja kolesterolin pitoisuus liittyvät masennukseen, impulsiivisuuteen ja taipumukseen vahingoittaa itseään.
Psykiatrit Brian Hallahan ja Malcolm R. Garland laativat v. 2005 pääkirjoituksen British Journal of Psychiatryyn omega-3-rasvahapoista psykiatriassa (linkki alla).

Johtopäätökset: "Kalaöljyn anto vähensi huomattavasti itsemurhataipumukseen viittaavia muuttujia (surrogate markers) ja paransi [potilaiden] hyvinvointia. Laajemmat tutkimukset ovat aiheellisia sen seikan selvittämiseksi, onko omega-3-rasvahappojen riittämätön saanti ruoassa itsensä vahingoittamisen riskitekijä, joka voidaan ehkäistä", kirjoittavat tutkijat.

Hallahan B, Hibbeln JR, Davis JM, Garland MR. Omega-3 fatty acid supplementation in patients with recurrent self-harm: Single-centre double-blind randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2007 Feb;190:118-122 [PubMed]
Garland MR, Hallahan B, McNamara M, Carney PA, Grimes H, Hibbeln JR, Harkin A, Conroy RM. Lipids and essential fatty acids in patients presenting with self-harm. Br J Psychiatry. 2007 Feb;190:112-117. [PubMed]
Hallahan B, Garland MR. Essential fatty acids and mental health. British Journal of Psychiatry. 2005;186:275–277 [Free Full Text, pdf]

USA:n Psykiatriliitto suosittaa kalaöljyä
Masennuksen ravitsemushoito – tri Tolosen katsaus
Duodecim: "Ravinto ja mielialahäiriöt"
Omega-3-tutkimukset masennuksessa (taulukko)
EPAn vaikutukset aivoissa
Näin valitset hyvän ja puhtaan EPA-valmisteen
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta
Aivoperäinen hermokasvutekijä – avain masennuksen ehkäisyyn