Yhdysvaltain Psykiatriyhdistys suosittaa omega-3-rasvahappoja mielitautien ehkäisyyn ja hoitoon

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkitystä mielenterveyteen on tutkittu yli 30 vuotta, mutta tutkimus kiihtyi erityisen vilkkaaksi vuodesta 1999 alkaen, jolloin Harvardin yliopiston psykiatrian professori Andrew L. Stoll osoitti niiden tehoavan kaksisuuntaisen mielialahäiriön aiheuttamaan masennukseen. Tiedeyhteisö on vaatinut ja saanut lisänäyttöä, ja joulukuussa 2006 Yhdysvaltain psykiatriliitto (APA) julkaisi suosituksensa, jota selostan tässä.

American Psychiatric Association (APA) perusti 2006 komitean (Omega-3 Fatty Acids Subcommittee) selvittämään ajankohtaista kysymystä siitä, mikä merkitys kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla on psykiatriassa. Komitean jäseniksi kutsuttiin Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta 11 johtavaa psykiatria ja psykologia, jotka ovat itsekin tutkineet omega-3:a psykiatrisissa häiriöissä. Komitean jäsenet ja heidän edustamansa tutkimuslaitokset käyvät ilmi referenssin linkeistä.

Komitea kävi läpi aiheesta julkaistut tieteelliset tutkimukset ja laati niistä katsauksen. Se käsitti vakavan masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön (maanis-depressiivisen mielitaudin), skitsofrenian, dementian, persoonallisuushäiriön (rajatilapersonallisuuden), impulsiivisuuden sekä ADHD:n. Komitea laati meta-analyysit vakavasta masennuksesta ja skitsofreniasta, joista kirjallisuuteen oli kertynyt riittävästi aineistoa meta-analyysejä varten.

Komitea laati yksimielisesti havainnoistaan ja suosituksistaan käsikirjoituksen, jonka se luovutti tarkastusta ja hyväksymistä varten kolmelle muulle APAn komitealle:
1. Committee on Research on Psychiatric Treatments
2. Council on Research
3. Joint Reference Committee.

Johtopäätökset
Väestötutkimusten valtaosa ja biokemialliset veri- ja muut kudostutkimukset tukevat käsitystä, jonka mukaan omega-3-rasvahapot – joko EPA yksinään tai yhdistettynä DHA:han– suojaavat mielialahäiröiltä (mood disorders). Komitea suosittaa syömään vähintään kaksi kala-ateriaa viikossa. Mielialan vaihteluista, impulsiivisuudesta ja psykoottisista oireista kärsiville suositellaan ravintolisänä päivittäin 1 g omega-3:a. Mielialahäiriöistä kärsiville suositellaan lisähoidoksi kalaöljyä 1–9 g/vrk. [Markkinoilla on eri vahvuisia valmisteita.] Yli 3 g/vrk käyttävien tulisi olla lääkärin valvonnassa; syynä on se, että näin suuret annokset voivat mahdollisesti vähentää veren hyytymistä ja lisätä verenohennuslääkkeiden tehoa..

Kontrolloitujen kliinisten tutkimusten meta-analyysit osoittavat kalaöljyn omega-3:n olevan tehokkaita unipolaarisessa (ns. tavallisessa) että bipolaarisessa (kaksisuuntaisessa) masennuksessa. Tosin eri tutkimusten tulokset ovat heterogeenisiä (keskenään ristiriitaisia), minkä vuoksi on tärkeää tarkastella huolellisesti kunkin yksittäisen tutkimuksen asetelmaa (designia) ja tekotapaa (kuten esimerkiksi annetun valmisteen rasvahappokoostumusta, EPAa, DHA:ta, ja niiden suhteita ja laatua). Skitsofrenian hoidosta omega-3:lla on toistaiseksi vähemmän näyttöä kuin masennuksen hoidosta.

Kalaöljyn käyttö ravintolisänä ei aiheuta juuri mitään riskejä, mutta siitä on potentiaalista hyötyä vakavassa masennuksessa ja kaksisuuntaisessa mielitaudissa. Muissa psykiatristen häiriöiden hoidossa niiden käytöstä ei ole [vielä] riittävää näyttöä, todetaan mietinnössä. Se antaa suosituksia omega-3:n käytöstä ja piirtää suuntaviivoja siitä, kuinka asiaa tulisi tutkia tulevaisuudessa.

Omega-3-rasvahapot saattavat olla erityisen tärkeitä psykiatrisille potilaille, jotka usein polttavat tupakkaa ja ovat usein lihavia ja jotka kärsivät psyykelääkkeiden metabolisista (aineenvaihduntaan vaikuttavista) sivuvaikutuksista. Komitea korostaa, ettei se kehota käyttämään kalaöljyä käyvän hoidon sijasta vaan sen lisänä.

Marlene P. Freeman, Joseph R. Hibbeln, Katherine L. Wisner, John M. Davis, David Mischoulon, Malcolm Peet, Paul E. Keck, Jr., Lauren B. Marangell, Alexandra J. Richardson, James Lake, Andrew L. Stoll. Omega-3 fatty acids: evidence basis for treatment and future research in psychiatry. Journal of Clinical Psychiatry. 2006;67(12):1954-67. [Abstract] [Full Free Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Iranilaisten sairaalapsykiatrien julkaisema tutkimus (2016) vahvistaa, että väkevöity kalaöljy on tehokas ja turvallinen täydentävä hoito kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Laukaalainen psykiatri Mauno Rauramo teki 15.11.2009 aloitteen Suomalaiselle Lääkäriseura Duodecimille, että omega-3-rasvahapot lisättäisiin Suomessa masennuksen Käypä hoito -suosituksiin. Hänen aloitteensa on laitettu Duodecimin keskustelufoorumille, jossa lääkärit voivat ottaa asiaan kantaa. Rauramon esitys ei ole johtanut toivottuun tulokseen, sillä käypä hoito -työryhmä on lääketeollisuuden talutusnuorassa. Kalaöljyn käyttö voisi vähentää psyykenlääkkeiden menekkiä.

Omega-3-rasvahapot ja mielenterveys (2009)

Masennuksen ravitsemushoito – tri Tolosen katsaus
Duodecim: "Ravinto ja mielialahäiriöt"
Omega-3-tutkimukset masennuksessa (taulukko)
EPAn vaikutukset aivoissa
Näin valitset hyvän ja puhtaan EPA-valmisteen
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta
Naisten masennuksen ravitsemushoito
Aivoperäinen hermokasvutekijä – avain masennuksen ehkäisyyn