E-EPA auttaa masennukseen

Toisistaan riippumattomat tutkimukset päätyivät samaan tulokseen

Masennusta esiintyy vähiten runsaasti kalaa syövien ihmisten keskuudessa. Tästä tutkijat ovat päätelleet, että kalan rasvahapot - etenkin EPA - ehkäisevät masennusta. Entä voisiko kalan rasvahapoista olla apua myös masennuksen hoidossa? Tätä kysymystä on selvitetty jo kahdessa toisistaan riippumattomassa tutkimuksessa.

Israelissa valittiin 20 syvää unipolaarista masennusta potevaa potilasta kuukauden mittaiseen E-EPA -tutkimukseen, joka tehtiin tohtori Boris Nemetsin johdolla Ben Gurion Yliopistossa (Beer-Sheva, Israel). Potilaat olivat kaikki saaneet jo pitkään antidepressiivistä lääkehoitoa, mutta heikoin tuloksin. Potilaat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista toinen sai päivittäin E-EPAa (etyyli-EPAa) ja toinen vastaavaa plaseboa. Samalla potilaat jatkoivat entisten lääkkeittensä ottamista normaalisti. Koejärjestely oli kaksoissokko - siis eivät potilaat itse enempää kuin tutkijat tai hoitohenkilötkään tienneet hoidon aikana, kuka sai aitoa E-EPAa, kuka lumehoitoa.

Kun koodi avattiin ja tulokset analysoitiin, havaittiin, että E-EPA -hoitoa saaneiden oireet olivat vähentyneet merkitsevästi potilaiden omaan lähtötilaan ja plaseboryhmään verrattuna. Oireiden väheneminen alkoi jo parin-kolmen viikon hoidon kuluessa, tutkijat raportoivat. Kuukauden hoidon jälkeen oireet olivat vähentyneet merkittävästi kuudella kymmenestä E-EPAa saavasta, mutta vain yhdellä lumevalmistetta saaneesta potilaasta. Tutkimuksen jälkeen potilaat ovat jatkaneet E-EPAn käyttöä ja heidän tilansa on edelleen kohentunut.
Muuttujat Plasebo Etyyli-EPA
Hamilton Depression Scale (alussa) 22.3 24.0
Muutos 4 viikon kuluttua -2.3 -11.6
Parantuneiden potilaiden määrä 1/10 6/10
Tilastollinen merkitsevyys p<0.001

Tutkijat päättelivät, että E-EPA:lla voi olla litiumin kaltainen antidepressiivinen vaikutus tai se voi olla itsenäinen masennusta estävä aine. E-EPA saattaa myös tehostaa psyykenlääkkeiden myönteistä vaikutusta, he arvelivat.
Nemets B, Stahl Z, Belmaker RH. Addition of Omega-3 Fatty Acid to Maintenance Medication Treatment for Recurrent Unipolar Depressive Disorder American Journal of Psychiatry 2002;159 477-479 [PubMed]

Tri Tolosen kommentti:

Kesäkuussa 2005 julkaistu samojen psykiatrien uusi raportti vahvistaa tämän tutkimuksen havaintoja. E-EPAn tehosta masennuksen hoidossa on paljon muutakin tieteellistä näyttöä.

Masennuslääke Seroxat saattaa lisätä itsemurhan riskiä
E-EPA psykiatristen ongelmien hoidossa
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPA:sta