E-EPA masennuksen hoidossa

Englantilainen kliininen kaksoissokkotutkimus vahvistaa muita havaintoja E-EPAn tehosta masennuksessa. Suosittelen aloittamaan annoksella 2 grammaa päivässä (vaikka tässä tutkimuksessa annettiinkin vain 1 g/vrk). Annoksen voi puolittaa sitten, kun masennus on väistynyt. Jatkohoitona 1 g/vrk ehkäisee masennuksen uusiutumista.

Kalaöljystä tyhjiötislaamalla valmistettu E-EPA -niminen rasvahappo on tehokas ja turvallinen ravintolisä vaikean masennuksen hoitoon, todetaan tutkimuksessa, joka julkaistiin arvostetussa psykiatrien ammattilehdessä, Archives of General Psychiatry.

Sheffieldissä Englannissa tehtyyn vuoden mittaiseen hoitotutkimukseen osallistui 70 masennuspotilasta (18–70 ikävuotta), jotka eivät olleet siihen mennessä saaneet apua tavanomaisista psyykenlääkkeistä (antidepressanteista). Potilaat tulivat tutkimukseen perhelääkäreiden lähettäminä. Potilaat jaettiin sattumanvaraisesti neljään ryhmän, jotka saivat joko plaseboa tai E-EPAa 1, 2 tai 4 gramman päiväannoksina 500 mg:n pehmytgelatiinikapseleissa. Kapselit otettiin aamuin illoin. Tarkoitus oli selvittää, onko E-EPA tehokkaampaa kuin plasebo ja mikä E-EPA-annos olisi tehokkain. Kussakin neljässä ryhmässä oli 17–18 potilasta. Kaikki potilaat jatkoivat samalla entistä (tehotonta, raportissa tarkemmin määrittelemätöntä) lääkitystään ja heidän tilaansa arvioitiin kolmenlaisen psykiatriassa käytetyn depressioskaalan avulla. Arvioinnit tehtiin neljästi, alussa ja 4:n, 8:n ja 12 viikon kuluttua E-EPA-hoidon alkamisesta. Tärkeimpänä muuttujana pidettiin Hamiltonin depressioskaalaa ja kaksi muuta olivat apumittareita.

Tulokset

Plaseboon verrattuna 1 g/vrk E-EPAa saaneet potilaat paranivat huomattavasti kaikkien kolmen arviointiskaalan testeissä (taulukko alla). Tilastollisesti merkitsevä ero ilmeni jo kuukauden kuluessa hoidon alusta, ja erot kasvoivat 8 ja 12 viikkoon mennessä E-EPAn hyväksi. E-EPA paransi merkitsevästi plaseboa paremmin masennusta, ahdistusta, unihäiriöitä, seksuaalista halukkuutta ja vähensi itsemurha-ajatuksia.

E-EPAa (1 g/vrk) saaneista 69 % paransi kliinisesti tulostaan vähintään 50 %:lla (Hamilton Depression Rating Scale), kun vastaava tilan koheneminen havaittiin vain 25 %:lla verrokeista. Yllättävää kyllä, 2 ja 4 g E-EPAa saaneissa ryhmissä tulos ei ollut sen parempi kuin 1 g/vrk saaneiden keskuudessa. Mitään vakavia sivuvaikutuksia ei ilmennyt. Eräät potilaat, jotka ottivat E-EPAa 4 g/vrk, raportoivat lieviä vatsavaivoja.

Taulukko. Potilaiden paranemis-% 12 viikossa lääkäreiden ja potilaiden itsensä arvioimana

Plasebo E-EPA p-arvo
Hamilton Scale (lääkäri) 25 % 69 % 0.001
MADRS Scale (lääkäri) 17 % 62 % 0.001
Beck Scale (potilas itse) 25 % 69 % 0.003

Johtopäätökset

Yksi gramma E-EPAa päivässä näyttää antavat hyvän tehon kroonisen, lääkeresistentin masennuksen hoidossa.

E-EPAn vaikutukset aivoissa ovat toisenlaiset kuin perinteisten masennuslääkkeiden, eikä E-EPA aiheuta lääkkeille ominaisia sivuvaikutuksia, toteavat tutkijat. E-EPA tarjoaa aivan uuden mahdollisuuden hoitaa tehokkaasti ja täysin luonnonmukaisesti vaikeaakin masennusta ja muita mielenterveyden häiriöitä, kuten kroonista väsymystä ja skitsofreniaa.

Peet M, Horrobin DF. A dose-ranging study of the effects of ethyl-eicosapentaenoate in patients with ongoing depression despite apparently adequate treatment with standard drugs. Arch Gen Psychiatry. 2002;59(10):913-9. PubMed

Tri Tolosen kommentti

Tämä tutkimus vahvistaa useita muita kliinisiä tutkimuksia (taulukko), esimerkiksi israelilaisen psykiatriryhmän tutkimustuloksia (lue raportti) sekä aikaisemmin julkaistua mullistavaa tapausselostusta, jossa E-EPA paransi 7 vuotta kestäneen nuoren miehen lääkeresistentin masennuksen "dramaattisesti".

Kalaöljyn omega-3-rasvahappoja suositellaan myös raskaudenaikaiseen masennukseen. Joka viides nainen masentuu raskauden aikana (lue raportti). EPA ja E-EPA ehkäisevät myös raskauskomplikaatioita ja turvaavat sikiön aivojen ja silmien normaalia kehitystä ja vähentävät hänen riskiään sairastua myöhemmin elämässään psyykkisiin häiriöihin.

Chiu CC, Huang SY, Shen WW, Su KP. Omega-3 fatty acids for depression in pregnancy. Am J Psychiatry. 2003;160(2):385. Lue raportti

Omega-3-tutkimuksia masennuksessa (taulukko)
E-EPAsta Suomen Lääkärilehdessä
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPA:sta