Masentuneiden ikäihmisten aivot surkastuneet

Kalaöljyn käytölle löytyi uusia tieteellisiä perusteita

Aivojen rakenteesta ja toiminnasta saadaan nykyisin uutta tietoa ns. kuvantamismenetelmien avulla. Australialaiset tiedemiehet kuvasivat 24 nuorena masentuneen, 27 yli 60-vuotiaana (ensi kertaa) masentuneen ja 37 terveen samanikäisen verrokin aivot. Tässä sovelletusta tutkimusmenetelmästä käytetään nimitystä volumetrinen magneettikuvaus, MRI. Sillä mitattiin aivojen kokonaistilavuus sekä erikseen oikean ja vasemman otsalohkon tilavuus.

Nuorena masentuneista käytetään nimitystä varhaismasennus (early onset depression, EOD) ja yli 60-vuotiaana (ensi kertaa) sairastuneiden tautia kutsutaan myöhäsyntyiseksi masennukseksi (late onset depression, LOD).

Kuvat osoittivat, että LOD-potilaiden oikea otsalohko oli keskimäärin 8 % pienempi kuin EOD-potilailla ja 6 % pienempi kuin terveillä verrokeilla. Sitä vastoin vasemman otsalohkon koossa ei havaittu merkittäviä eroja ryhmien kesken. Kaikissa analyyseissä otettiin huomioon tutkittujen ikä, sukupuoli ja aivojen kokonaistilavuus.

Päätelmät:

LOD:ssa aivojen oikea otsalohko on surkastunut. Havainto tukee depression ns. fronto-striataalihypoteesiä. Toisin sanoen myöhäsyntyisessä masennuksessa on kyse aivojen rakenteellisista muutoksista.
Almeida OP, Burton EJ, Ferrier N, McKeith IG, O'Brien JT. Depression with late onset is associated with right frontal lobe atrophy. Psychol Med. 2003;33(4):675-81. [PubMed]

Tri Tolosen kommentti

Kun aivojen surkastuminen näkyy kuvissa, on aivoista tuhoutunut miljoonittain soluja. Mistä aivosolujen tuhoutuminen LOD-masennuksessa johtuu? Lyhytaikainen masennus johtuu fosfolipaasi A2-entsyymin aktivaatiosta, mikä vapauttaa aivoissa ylenmäärin arkidonihappoa ( J Neurosci. 2003;23(19):7317-25). Se metaboloituu 12-lipoxigenaasi-enstyymin vaikutuksesta "toisen käden" (sekundaarisiksi) välittäjäaineiksi, jotka estävät serotoniinia. Kalaöljyn EPA – ja etenkin vahva etyyli-EPA – toimii arakidonihapon vastavaikuttajana, mikä selittää E-EPAa käyttäneiden suomalaistenkin erinomaisia kokemuksia.

Edellä selostetussa kuvaustutkimuksessa ei selvitetty tutkittujen ruokailutapoja. Rotterdamin tutkimuksen mukaan vähäinen omega-3-rasvahappojen määrä veressä - mikä kuvastaa liian vähäistä kalan syöntiä - lisää ikäihmisten masennuksen riskiä. Eräs maailman tunnetuimmista psykiatreista, tohtori Joseph Hibbeln uskoo, että masennukseen sairastuvat ihmiset syövät liian vähän kalaruokaa, polttavat usein runsaasti tupakkaa ja juovat paljon alkoholia. Ne aiheuttavat hapetusstressiä ja riistävät aivosoluista rasvahappoja, jolloin solut vaurioituvat.

Monet muut tutkijat taas uskovat, että aivosolujen kalvojen rasvahapot hajoavat fosfolipaasi-entsyymin (PLA2) liiallisen aktiviteetin vuoksi. Yhtenä syynä entsyymin yliaktiivisuuteen pidetään juuri hapetusstressiä, mikä puolestaan johtuu ihmisen antioksidatiivisen puolustuksen murtumisesta (jota runsas tupakointi ja alkoholin kulutus aiheuttavat).

Entä kuinka solutuhoa voitaisiin ehkäistä ja hoitaa? Ennalta ehkäisyyn riittää kalaruuan syöminen parina päivänä viikossa ja tupakoinnin ja alkoholin kohtuukäyttö. Jo todettua masennusta ei kuitenkaan voi hoitaa ruokavaliolla. Eihän raudanpuuteanemiaakaan hoideta ruokavaliolla vaan rautatableteilla. Masennusta tulisi hoitaa ensisijaisesti ottamalla ruuan lisänä tehokkaita antioksidantteja ja runsaasti kalaöljyä.

Karnosiini on erinomainen endogeeninen antioksidantti, joka hillitsee hapetusstressiä ja suojaa siten aivoja. Karnosiini saa myös lisäravinteena. Suosittelen sitä kaikille mielenterveysongelmista kärsiville (400–800 mg/vrk).

Kalaöljystä tunnettu omega-3-sarjaan kuuluva EPA-rasvahappo hillitsee PLA2- entsyymin liiallista aktiviteettia. Lisäravinteena nautittu EPA-rasvahappo kulkeutuu verestä aivojen solukalvoille ja korvaa niiden tuhoutuneita rasvahappoja. Farmaseuttista laatua olevan kalaöljyn (E-EPA) antaminen psykoosipotilaille on kasvattanut surkastuneet aivot lähes ennalleen ja samalla masennus on parantunut.

Luotettavat tutkimukset ovat osoittaneet, että kalaöljystä voi olla merkittävää hyötyä masennuksen hoidossa. EPA-rasvahapon päivittäinen tarve on silloin 1000 mg. Myös foolihappo voi olla hyvä täydentävä hoito masennukseen.

Kalaöljyvalmisteiden EPAn vertailutaulukko
Kalaöljyn terveysvaikutuksista
Kalaöljyn vaikutukset aivoissa - tri Tolosen katsausartikkeli