Omega-3-tutkimuksia masennuksen hoidossa

Tieteellisiä tutkimuksia: kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja masennus. Alla olevan taulukon raportit on julkaistu pätevissä tiedelehdissä.
Klikkaa tutkijan nimeen, niin sinulle avautuu selostus tutkimuksesta.

Tekijä/
Linkki

Tauti Potilaiden #/ lume? Kalaöljy-
annos (g/vrk)
Tulos

Trebatická ym.2020 Slovakia

Lasten (8–18 v) masennus 30/30

1000 mg EPA +750 mg DHA

lume n6, linolihappo

n6/n3-suhde aleni 6 viikossa 24.2:1-> 7.6:1 
EPA-ryhmässä masennus lieveni sitä enemmän mitä suuremmaksi seerumin EPA-pitoisuus nousi

McNamara ym. 2020
USA
Professor Robert McNamara

Bipolaaritauti 21/21

2100 mg/vrk EPA+DHA

12 viikkoa

Masennuksessa ei eroa plaseboon, mutta potilaiden yleisoireet paranivat kalaöljyryhmässä

Tayama ym. 2019

Lievä masennus Psykoterapia + kalaöljy
Verrokit saivat lumetta
500 mg DHA 100 + 1000 mg EPA Masennus lieveni enemmän kalaöljya saaneilla

Yang ym. 2019

Professori Kuan-Pin Su

P-K Su johti tutkimusta

Vakava masennus

85, 1/3 sai lumetta

3 g EPA tai 1,5 g DHA tahi 2,2 g EPA
12 viikkoa

Kalaöljy, eritoten EPA, suurensi plasman endokannabinoideja, mikä korreloi remissioon pääsyyn.

Carney ym. 2019
Robert M. Carney

Sepelvaltimotauti + masennus
sertraliinihoito (50 mg/pv)

144/puolet sai lumetta 2 g/vrk EPA
Vaikutusjakso 10 vi
Ei eroa EPA - ja lumeryhmien välillä. EPA-annos ehkä liian pieni tai vaikutusjakso liian lyhyt. Pitäisi selvittää, minkälaiset sydänpotilaat hyötyvät EPA-hoidosta.

Chang ym. 2019
Taiwan

Sydänpotilaiden masennus 59/puolet sai kalaöljyä, puolet lumetta 2 g EPAa
1 g DHA:ta
Kalaöljy lievensi vakavaa masennusta merkittävästi

Daisuke Nishi,Tokyo

Nishi ym. 2019 (Tokyo Japan)

Raskausmasennus 108/puolet sai kalaöljyä, puolet lumetta 1,8 g, jossa 1206 mg EPAa Kalaöljy lievensi merkittävästi masennusta, vakiutus perustuu siihen, että EPA lisää estradiolia, ja ne yhdessä hoitavat masennusta

Professori Kuan-Pin Su

Kuan-Pin Su, ym. 2017
Taipei, Lontoo

Masennuspotilaita. EPAn ja DHA:n vertailu masennuksen hoidossa 27 sai puhdasta EPAa
22 sai puhdasta DHA:ta

EPA 3,5 g tai DHA 1,75 g

EPA osoittautui ylivoimaiseksi DHA:han verrattuna. Tulos puoltaa puhtaan, väkevöidyn E-EPAn käyttöä masennuksen hoidossa

Graham Mazereeuw

Graham Mazereeuw ym. 2016
Toronton yliopisto
Kanada

Sepelvaltimotautipotilaita
CAROTID-trial
69 (3/4 miehiä)
61,1 ± 8,5 v
lumekontrolli

1,9 g

12 viikkoa

Kalaöljy vähensi matala-asteista tulehdusta sekä masennusta (Hamilton-pisteitä) verrattuna lumeen

Mary A. Fristad

Mary A. Fristad, L. Eugene Arnold ym. 2016. Ohio State University USA

7–14-vuotiaiden kliininen masennus 72/lumekontrolli
12 viikkoa
2000 mg
7:1 EPA:DHA
Kalaöljy tehosti psykoterapiaa, potilaat toipuivat nopeammin
Mary A. Fristad
Mary A. Fristad, PhD Department of Psychiatry and Behavioral Health, The Ohio State University, USA, 2015
Lasten ja nuorten kaksisuuntainen mielialahäiriö
NCT01507753
23 lasta ja nuorta
7–14 v
lumekontrolli,
12 viikkoa
1600 mg
7:1 EPA:DHA
Masennus ja mania lievenivät
Janet R. Wozniak
Janet R. Wozniak, USA, 2015
Kaksisuuntainen mielialahäiriö (lapset ja nuoret) 24 lasta 5–12 v 325 mg EPA + 225 mg DHA
+ inositoli (80 mg/kg)
Masennus ja mania lievenivät
Professori Robert K. McNamara
Robert K. McNamara, USA, 2015
Kaksisuuntainen mielialahäiriö 130 henkilöä, bipo-potilailla matala omega-3-indeksi, joka korreloi oireiden vakavuuteen Ei annettu, mitattiin vain punasolujen omega-3-indeksi Tulokset puoltavat kalaöljyn käyttöä taudin ehkäisyssä ja hoidossa
Associate professor Sarah M. Conklin
Sarah M. Conklin, 2015, USA
Yliopisto-opiskelijoiden
masennus
23 nuorta, ikä 20 v. Puolet sai kalaöljyä, verrokit maissiöljyä 1,4 g EPA + DHA päivittäin 3 viikkoa 2/3 kalaöljyä saaneista parani, verrokeista vain joka viides (20 %)
Professori Robert K. McNamara
McNamara ym. 2014, USA
Lääkeresistenttejä
potilaita, joilla oli jälkioireita. Isompaa annosta saaneet paranivat kaikki, pienempää saaneista 40 %.
20 nuorta, joista puolet sdai "pientä" ja puolet "suurta" kalaöljyannosta päivittäin 10 viikkoa 2,7 g suuri annos ja 16,3 g pieni annos 40 % (2,7 g:lla/vrk) ja 100 % (16,2 g:lla/vrk) parani täysin
Jazayeri ym. 2008
Iran
E-EPA tehosti fluoksetiinin vaikutusta 8 viikossa 48 nuorta jaettuna 3 ryhmään 1 g E-EPA vertailu fluoksetiiniin E-EPA oli yhtä tehokasta kuin fluoksetiini. E-EPA lisäsi fluoksetiinin tehoa.
Rondanelli ym. 2010 Italia
----------------------
Lespérance ym.

2010
Kanada
Kliininen masennus,
naisia
------------
Kliininen masennus
46/lume
66–99 v.
----------


432/lume
1670 mg EPA, 830 mg DHA)
----------
1050 mg E-EPA, 150 mg E-DHA
Tehokkaampaa kuin lume

----------------
Tehokkaampi kuin lume niillä, joilla ei ahdistushäiriötä

Mischoulon ym. 2009
USA

Vakava masennus 57/lume 1,0 g
E-EPA, ei lääkitystä
E-EPA tehokkaampaa kuin lume
Lucas ym.
2009
KanadaSu ym.
2008
Taiwan
Stressi/
masennus
Raskaus- ja imeytysajan vakava masennus
120/lume

24/lume
1,05 g E-EPA +
150 mg E-DHA


2,2 g E-EPA
1,2 g E-DHA
Stressioireet
lievenivät, masennuksessa ei eroja ryhmien kesken

Kalaöljy-
ryhmässä parempi tulos 6-8 viikossa
Peet ym.
2008
UK, Iran
Vakava masennus 60 1 g E-EPA tai fluoksetiini tai
E-EPA + fluoksetiini
E-EPA + fluoksetiini oli ylivoimaisesti tehokkaam-
paa kuin pelkkä lääkitys
Stoll ym., 1999

USA
Bipolaarinen, remissiossa 44/lume 9.6 g
etyyli-
esteröityä
4 kk
Toipuminen nopeutui ja uusimiset vähenivät
Stoll ym. 2004, USA Bipolaarinen 12 naista/9 ja12 verrokkia High/low Solukalvojen joustavuus lisääntyi
Wozniak ym. 2007
USA
Bipolaarinen 20 lasta
6-17 vuotiaita avohoi-
dossa
ei verrokkeja
1,3-4,3 g
EPA+DHA,
8 viikkoa
Young Mania Rating Scale (YMRS) aleni tilastollisesti merkitsevästi
Keck ym. 2006 USA Bipolaarinen ja rapid cycling bipolar 120/lume 6 g E-EPA ,
4 kk
Ei eroa plaseboon
Nemets
ym. 2002
Israel
Masennus 20/lume 2 g E-EPA, jossa 0,2% E-vit Selvä paraneminen 3. viikosta alkaen
Peet ym. 2002
Englanti ja Skotlanti
Masennus 70/lume 1, 2, 4 g
E-EPA
vain 1g/vrk -ryhmässä selvää paranemista
Zanarini, Frankenburg 2003
USA
Rajatila, naisia 30/lume 1 g E-EPA Aggressio ja depressio vähenivät
LLorente
ym. 2003
USA
Synnytyksen jälkeinen depressio 44 DHA
45 lume
200 mg DHA Plasman DHA nousi 8%, ei vaikutusta depressioon
Silvers ym. 2005
Uusi Seelanti
Masennus 77/lume 8 g, jossa 2 400 mg DHA
600 mg EPA 80 mg E-vitamiinia
Ei eroa plaseboon
Marangell ym. 2003 USA Masennus 36/lume 2 g DHA
6 viikkoa
Ei tilastollista eroa plaseboon Montgomery-
Asberg Depression Rating Scalessa
Su ym.
2003
Taiwan***
Masennus 28/lume 9,6 g 4 viikossa selvä parannus, 8 viikossa vielä selvempi tulos
Chiu ym. 2003
USA
Uusiutunut masennus, odottava nainen 1/ei lumetta
tapaus-
selostus
4 g E-EPA
2 g DHA
Paraneminen alkoi 4 viikossa, lisäparan-
nusta 6 viikossa, toipui kokonaan 10 viikossa
Sagduyu ym. 2005 USA Bipolaarinen 37/ ei lumettaa 0.5 - 6 g Ärsyynty-
minen väheni
Case report and testimonial Bipolaarinen 1/ei lumetta, mutta vertaa aikaisem-
paan tilaan
2,2 g EPA
1,8 g DHA
Flax seed oil
Lue raportti
Osher ym. 2005
Israel
Bipolaarinen 10, ei plaseboa 1,5-2 g
E-EPA
Hamiltonin skoori parani vähintään
50 % 8:lla kymmenestä
Nemets ym. 2004
Israel
Unipo-
laarinen
2/ ei lumetta
toisella 15 vuoden hoitore-
sistentti masennus
2 g E-EPA Molemmat paranivat remissioon, Serge kuukaudessa
Nemets ym. 2006
Israel
Lasten
(6-12 v.) vakava masennus
28/14 400 mg EPA
200 mg DHA
16 viikkoa
Merkittävä teho,
suositellaan hoidoksi
Frangou ym. 2006
Englanti
Bipolaarinen 75/lume 1 g; 24 potilasta.
2g
E-EPA
12 viikkoa
Hyvä teho kummallakin annoksella. "E-EPA on tehokas ja turvallinen lisähoito."

Ayton ym. 2004**
Anoreksia, vaikea 1
tapaus-
selostus
1 g E-EPA 15-vuotias tyttö parani 3 kk:ssa kuoleman kielistä
raportti suomeksi
Ayton ym. 2004** Englanti Anoreksia, vaikea 7 potilasta/
ei lumetta
1-4 g E-EPA 3 toipui täysin, 4 osittain 3 kk:ssa
raportti suomeksi
Amminger
ym. 2006
Autismi 13 lasta
5-17 v.
840 mg EPA
700 mg DHA
6 viikkoa
Poikkeava käytös, mm. ylivilkkaus väheni merkitsevästi. Iso effect size
Puri
ym. 2004
Englanti
Krooninen väsymys-
oireyhtymä
1 tapaus 2 g E-EPA 6 vuoden oireet hävisivät E-EPAlla 2 kk:ssa. Aivokuvissa surkastuma korjaantui.
Puri
tapaus-
selostus
Lääkere-
sistentti 7 v masennus
parani täysin
Tapausselostus 4 g E-EPA Dramaattinen paraneminen, lue raportti suomeksi

*) Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan klikkaamalla TÄHÄN (pdf)
**) Artikkeli kokonaisuudessaan TÄSSÄ (pdf)
Tohtori Agnes Aytonin esitelmä Helsingissä 2005 (yhteenveto)

***) Sun katsaus: Biological mechanism of antidepressant effect of Omega-3 fatty Acids: How does fish oil act as a 'Mind-Body Interface'? Neurosignals. 2009;17(2):144-152. Free Full Text

Psykiatrian apulaisprofessori Robwert K. McNamaran pääkirjoitus (2006): masennus ja omega-3 (pdf)

Taulukossa esitettyjä ja muita omega-3-tutkimuksia tarkkaan ruodittuina englanniksi (pdf)

Aivoperäinen hermokasvutekijä - avain mielenterveyteen
Omega-3-rasvahapot edistävät neurogeneesiä

Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa on jo yli tuhat dokumenttia omega-3:sta ja masennuksesta.

Sveitsissä tehdään parhaillaan laajaa valtion rahoittamaa tutkimusta lasten masennuksen hoidosta EPA-kalaöljyllä (Häberling) ym. 2019).


Häberling I, Berger G, Schmeck K, Held U, Walitza S. Omega-3 Fatty Acids as a Treatment for Pediatric Depression. A Phase III, 36 Weeks, Multi-Center, Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized Superiority Study. Front Psychiatry. 2019;10:863. Study protocol article. Free Access