Masennuslääkkeiden aiheuttama itsemurhariski

Seroxatin ja muiden masennuslääkkeiden on jo pitkään arveltu lisäävän itsemurhia. Tänään ilmestyneen Amerikan lääkärilehden (JAMAn) brittitutkimus vertaili neljän masennuslääkkeen riskiä toisiinsa. Niiden välillä ei havaittu merkittäviä eroja. Itsemurhan riski oli 38-kertainen yhdeksän ensimmäisen käyttöpäivän aikana. Kolmen kuukauden kuluttua se oli vähentynyt yhteen neljäsosaan.

Tutkimuksessa verrattiin neljää yleisesti käytettyä masennuslääkettä: paroksetiinia (Seroxat), fluoksetiinia, amitriptyliiniä ja dotiepiiniä.

"Äskettäin huolta on aiheuttanut paroksetiinin (Paxil, Seroxat) aiheuttama itsemurhariski nuorilla käyttäjillä", sanoo Reutersin haastatelussa tutkimusta johtanut tohtori Susan S. Jick (Boston University in Lexington, Massachusetts). "Mutta serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeiden) turvallisuus yleensäkin on jo pitkään ollut kiistanalainen", hän jatkaa. SSRI-ryhmään kuuluvia yleisesti käytettyjä masennuslääkkeitä ovat fluoksetiini, paroksetiini ja sertraliini (Zoloft). Amitriptyliini ja dotiepiini taas kuluvat vanhempaan, trisyklisten lääkkeiden ryhmään.

Tutkimuksessa oli 159 810 brittiläistä 10-19-vuotiasta masennuslääkkeiden käyttäjää. Heistä 555:llä oli esiintynyt itsemurha-ajatuksia. Heitä verrattiin 2062 muuhun saman aineiston potilaaseen. Itsemurhaa suunnitelleet jakaantuivat melko tasaisesti kaikkia eri lääkkeitä käyttäviin ryhmiin. Prosentuaalisesti eniten – 29 % – oli kuitenkin paroksetiiniryhmässä, mutta tilastollisesti ero muihin oli rajatapaus. Kukaan itsemurhaa hautoneista ei kuitenkaan ollut toteuttanut sitä.

Itsetuhoisen käyttäytymisen vaara oli suurimmillaan 1–9 päivän aikana lääkkeen aloittamisesta. Se oli tuolloin 38-kertainen ennen lääkitystä vallinneeseen aikaan nähden ja 4-kertainen verrattuna vähintään 3 kuukauden käyttöaikaan.

JAMA julkaisi aiheesta myös pääkirjoituksen. Siinä tohtorit Simon Wessely ja Robert Kerwin (Institute of Psychiatry in London) sanovat, että uudet tiedot valaisevat jossakin määrin nykyistä sekavaa tilannetta (lääkehoidon suhteen). "Minkä hoidon lääkäri valitseekin, nuorten huolellinen seuranta on välttämätöntä. Seurattavia seikkoja ovat erityisesti aktivoituminen, agitaatio ja itsemurha-ajatukset".

Hershel Jick, MD ; James A. Kaye, MD, DrPH ; Susan S. Jick, DScAntidepressants and the Risk of Suicidal Behaviors JAMA. 2004;292:338-343. [Full text]

E-EPA-tutkimuksia masennuksessa – taulukko
Masennuksen täydentävä ravitsemushoito