Masennuslääkkeet lisäävät sydänpotilaan kuolemanvaaraa?

Sepelvaltimotautia potevat masennuslääkkeitä syövät henkilöt ovat tavallista suuremmassa kuolemanvaarassa, kertoo American Psychosomatic Society Denverissä. Vastikään havaittiin, että masennuslääkkeet voivat aiheuttaa sikiölle vakavia keuhkovaurioita. Onkohan vielä uusia ikäviä yllätyksiä tulossa?

Tohtori Lana L. Watkinsin työryhmä Duke-yliopistossa selvitti masennuslääkkeiden aiheuttamaa riskiä 921 sydänpotilaan aineistossa. Potilaat olivat iältään 29–90-vuotiaita ja heidät oli otettu sairaalaan sepelvaltimoiden varjoainekuvausta (angiografiaa) varten. Heillä kaikilla todettiin kuvauksessa sepelvaltimotauti.

Lähes 20 % potilaista käytti masennuslääkkeitä. Niistä 2/3 oli SSRI-lääkkeitä. Kolmen seuraavan vuoden kuluessa kuoli 21,4 % masennuslääkkeitä käyttäneistä ja 12,5 % muista sydänpotilaista. Tilastollisessa analyysissa otettiin huomioon muut mahdolliset sekoittavat tekijät, minkä jälkeen pääteltiin, että masennuslääkketiden käyttö lisäsi kuoleman riskiä 62 % riippumatta muista riskitekijöistä.

"Tämä ei ollut lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, joten on mahdollista että masennuslääkkeitä käyttäneet olivat jollakin tavalla sairaampia kuin muut sydänpotilaat. Ehkä heidän immuunijärjestelmänsä reagoi eri tavoin kohonneeseen verenpaineeseen, liikunnan puutteesen, tupakointiin tai alkoholin käyttöön", tutkijat pohtivat. "Siksi emme voi tässä vaiheessa kehottaa ketään lopettamaan lääkitystään", Watsins sanoo Reutershealthin haastattelussa. Hän kehottaa lääkäreitä tarkoin seuraamaan sydänpotilaita, jotka syövät masennuslääkkeitä. Työryhmä suunnittelee uutta tutkimusta, jossa on takoitus selvittää kuolemaan johtavia (biokemiallisia) syytekijöitä.

Lähde: Reutershealth 7.3.2006

Tohtori Tolosen kommentti

Masennus ja sydäntaudit liittyvät toisiinsa (Archives of General Psychiatry 2006). Kymmenet tutkimukset osoittavat että nämä molemat taudit ovat tulehdustiloja, joissa potilaan veressä, syljessä ja selkäydinnesteessä tulehdussytokiinit ovat koholla. Masennuslääkkeiden käyttö ei kuitenkaan millään lailla vaimenna inflammaatiota. Päinvastoin useat tutkimukset ovat osoittaneet, että masennuspotilailla on kaksinkertainen riski kuolla sydänpysähdykseen tai muuhun sydänvikaan. Näistä syistä jokaisen masennus- ja sydänpotilaan tulisi ottaa ruoan lisänä tulehdusta vaimentavia ravintolisiä, joista tehokkaimpia ovat E-EPA ja karnosiini sekä perinteiset vitamiini-hivenaineantioksidantit. Amerikkalaiset ja englantilaiset huippupsykiatrit, mm. Andrew Stool Joseph Hibbeln, Jerry Cott ja Basant K. Puri suosittavatkin masennuksen hoidoksi E-EPAa ja sen lisänä antioksidantteja. Itse lisään vielä luetteloon orgaanisen kromin, magnesiumin, foolihapon ja muut B-vitamiinit. Ne kaikki nopeuttavat toipumista masennuksesta ja parantavat sydänpotilaan ennustetta.

Masennus kaksinkertaistaa sydänpysähdyksen riskin
Masennus ja antioksidantit – Hibbeln, Cott, Stoll
Masennuslääkkeet kritiikin kohteena
Masennuksen täydentävä ravitsemushoito
Sydän- ja verisuonitautien ravitsemushoito
Etyyli-EPA lisää statiinien tehoa ja ehkäisee sydänkuolemia