Masennuksen ja verisuonitautien yhteinen syytekijä on tulehdusentsyymi 5-LOX

Näennäisesti täysin erilaisilla sairauksilla on yhteisiä syytekijöitä: hapetusstressi ja tulehdus. Ennestään tiedetään, että 5-lipoksigenaasi (5-LOX) liittyy verisuonitauteihin. Uusi tutkimus pitää 5-LOX:ia sydän- ja verisuonitautien ja masennuksen yhteisenä nimittäjänä. Toisen uuden raportin mukaan 12/15-LOX on Alzheimerin taudin syytekijä. Lipoksigeenejä voidaan hillitä nauttimalla ruoan lisänä etyyliesteröityä omega-3-rasvahappoa, E-EPAa.

5-lipoxygenaasi (5-LOX) on tulehdusyhdisteitä tuotava entsyymi, joka liittyy niveltulehduksiin, sydänsairauksiin ja valtimonkovetustautiin (lue raportti). Nyt sen uskotaan olevan myös sydän- ja verisuonitautien ja psykiatristen sairauksien yhteinen nimittäjä, kirjoittavat neurobiologien ammattilehdessä amerikkalaiset psykiatrit R. Manev ja H. Manev (The Psychiatric Institute, Department of Psychiatry, University of Illinois at Chicago).

Sydän- ja verisuonitaudit (mm. sydäninfarkti ja verenpainetauti) lisäävät tunnetusti masennuksen ja muiden psyykkisten häiriöiden riskiä ja päinvastoin, mutta niden yhteinen biologinen mekanismi on ollut tuntematon.

Nyt amerikkalaiset tutkijat esittävät, että yhteisenä tekijänä olisivat 5-lipoxygenaasin (5-LOX) avulla syntyvät tulehdusta aiheuttavat yhdisteet. 5-LOx aktivoi näet tiettyä proteiinia, jota kutsutaan nimellä 5-LOX-activating protein (FLAP). Se johtaa omega-6-rasvahapoista (erityisesti arakidonihaposta, AA) syntyvien tulehdusta aiheuttavien eikosanoidien (leukotrieenien) synteesiin elimistössä.

Kasvi-ja eläinrasvojen omega-6-rasvahapoista syntyy elimistössä syklo-oksigenaasi- (Cox) ja lipoksigenaasientsyymien (Lox) vaikutuksesta "pahoja" 2-sarjan prostanoideja ja 4-sarjan leukotrieenejä. Ne aiheuttavat tulehdusta ja sen seurauksena niveltuhoa, masennusta ja sydän- ja verisuonitauteja. Sitä vastoin omega-3-rasvahapoista syntyy tulehdusta ehkäiseviä 3-sarjan prostanoideja (PGE3) ja 5-sarjan leukotrieenejä. Lähde: British Medical Journal 14.2.2004

Näiden "pahojen" leukotrieenien synteesiä voidaan estää nauttimalla omega-3-rasvahappoja, jotka toimivat omega-6-rasvahappojen vastavaikuttajina. Ihmisen 5-LOX- ja FLAP-geeneissä on yliaktiivisia alleleja, jotka lisäävät sekä valtimonkovetustaudin etä psyykkisten sairauksien riskiä. Transgeenisillä hiirillä tehtyjen tutkimusten mukaan 5-LOX-aktiviteetti voi myötävaikuttaa ahdistuksen ja masennuksen ilmaantumiseen.

E-EPAlla – ja omega-3-rasvahapoilla yleensä – on osoitettu olevan erittäin suotuisia vaikutuksia aivojen välittäjäaineisiin ja hormoneihin (2–4). E-EPAlla on siten monipuolisia suotuisia vaikutuksia keskenään hyvinkin erilaisissa taudeissa.

1. Manev R, Manev H.. 5-lipoxygenase as a putative link between cardiovascular and psychiatric disorders. Crit Rev Neurobiol. 2004;16(1-2):181-6. [PubMed]
2. Murck H, Song C, Horrobin DF, Uhr M. Links Ethyl-eicosapentaenoate and dexamethasone resistance in therapy-refractory depression. Int J Neuropsychopharmacol. 2004 Jun [Epub ahead of print] [PubMed]
3, Song C, Li XW, Leonard BE, Horrobin DF. Effects of dietary n-3 or n-6 fatty acids on interleukin-1beta-induced anxiety, stress and inflammatory responses in rats. J Lipid Res. 2003 Jul 1 [PubMed] Full text
4. Hibbeln JR, Bissette G, Umhau JC, George DT. Omega-3 status and cerebrospinal fluid corticotrophin releasing hormone in perpetrators of domestic violence. Biol Psychiatry. 2004 Dec 1;56(11):895-7. [PubM

Tohtori Tolosen kommentti

Toinen uusi tutkimus (1) puolestaan osoittaa, että 12/15-lipoksigenaasi on syytekijänä Alzheimerin taudissa. Nämä uudet havainnot vahvistavat entisestään käsitystä, jonka mukaan kaikki krooniset sairaudet ovat pohjimmiltaan tulehdustiloja, ja siinä mielessä sukua keskenään. Tulehdus ja hapetusstressi ovat "rikoskumppaneita, jotka aiheuttavat, ylläpitävätja kiihdyttävät sairautta. Sen vuoksi kaikissa pitkäaikaistaudeissa tulisi käyttää ruoan lisänä antioksidantteja (esim. karnosiinia) ja farmaseuttista laatua olevaa omega-3:a, jotka vaikuttavat edullisesti kaikkien sairauksien perussyihin. Suomen puhtain kalaöljyvalmiste on etyyli-EPA (E-EPA).

1. Domenico Praticò, Victoria Zhukareva, Yuemang Yao, et al. 12/15-Lipoxygenase Is Increased in Alzheimer’s Disease: Possible Involvement in Brain Oxidative Stress Am J Pathol 2004 164: 1655-1662 [Abstract]

Tulehdusentsyymi 5-LOX ja valtimonkovetustauti
Masennus on koko elimistön tulehdustila
E-EPA ehkäisee veritulppia ja valtimoiden kovettumista