Masennus, homokysteiini ja foolihappo

Suomalainen tutkimus (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) osoittaa, että kohonnut homokysteiini on masennuksen riskitekijä. Muiden tutkimusten mukaan foolihappo voi parantaa masennuslääkkeiden tehoa.

Tutkimus on osa sydän- ja verisuonitautien syitä selvittävää laajaa etenevää hanketta. Tähän neljän vuoden seurantaan osallistui 924 miestä, iältään 46–64 vuotta. Aineistosta suljettiin pois sellaiset miehet (6 %), joilla oli ollut entuudestaan psyykkisiä sairauksia.

Masennusta seulottiiin 18-kohtaisella menetelmällä nimeltään Human Population Laboratory Depression Scale. Jokaisen miehen seerumista mitattiin homokysteiinin pitoisuus ja miehet jaettiin tulosten perusteella kolmeen ryhmään (tertiileihin). Ylimmän tertiilin miehillä oli yli 2-kertainen riski sairastua masennukseen kuin alimman tertiilin miehillä.

Tulosten analyysissä kontrolloitiin mahdolliset sekoittavat tekijät: vuodenaika (kuukausi), sydän- ja verisuonitautien historia, tupakointitavat, alkoholin käyttö, siviilisääty sekä koulutus- ja sosioekonominen status. Sen jälkeen tutkijoiden päätelmäksi tuli, että kohonnut seerumin homokysteiinipitoisuus saattaa lisätä keski-ikäisten miesten masennusriskiä.

Tommi Tolmunen, Jukka Hintikka, Sari Voutilainen, Anu Ruusunen, Georg Alfthan, Kristiina Nyyssönen, Heimo Viinamäki, George A Kaplan, and Jukka T Salonen: Association between depressive symptoms and serum concentrations of homocysteine in men: a population study Am J Clin Nutr 2004 80: 1574-1578. [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Kansanterveyslaitoksen aikaisemman tutkimuksen mukaan savolaisilla miehillä on Euroopan korkein veren homokysteiinipitoisuus. Syynä ovat perinnölliset seikat ja elintavat, erityisesti tupakointi, alkoholin käyttö, liikunnan puute sekä liian vähäinen kasvisten ja hedelmien syönti. Kohonnut homokysteiini lisää myös sydän- ja verisuonitautien, aivohalvauksen sekä dementiaan vaaraa. Homokysteiinin kertymistä elimistöön voidaan ehkäistä tehokkaasti, turvallisesti ja edullisesti nauttimalla ruoan lisänä vahvaa foolihapon, B6- ja B12-vitamiinin yhdistelmää.

Tolmusen työryhmä julkaisi 2015 lopulla uuden tutkimuksen, jonka mukaan magnesiumin puute voi lisätä masennuksen riskiä