Tupakointi lisää masennuksen riskiä

Tupakointi lisää masennuksen riskiä, kertoo uusi norjalainen tutkimus. Mitä enemmän ja kauemmin polttaa, sitä suurempi riski. Tässä on uusi painava syy olla koskaan aloittamatta tupakointia ja lopettaa se, jos on kerran aloittanut.

Tohtori Ole Klungsoyrin johtamat Oslon yliopiston tutkijat seurasivat 11 vuotta 1190 yli 18-vuotiasta miestä ja naista. Yli 20 savuketta päivässä polttavilla oli nelinkertainen riski sairastua masennukseen tutkimusajankohtana verrattuna tupakoimatomiin samanikäisiin ihmisiin. Samoin tupakointiaika vuosissa korreloi masennusriskiin. Sitä vastoin terveydentila ja muut elintavat, kuten liikunta ja stressi eivät liittyneet tässä aineistossa masennuksen riskiin. Tutkijat tulkitsevat tulosta siten, että tupakointi saattaa vaikuttaa haitallisesti suoraan aivojen mielialaa ja emootioita säätävään neurokemiaan.

Biokemialliset syytekijät vaikuttavat kumpaankin suuntaan, tupakoinnista masennukseen ja päinvastoin. Nikotiini heikentää serotoniinin synteesiä hermosoluissa, sanoo Klungsoyr Reutershealthin haastattelussa. Tosin tutkijat myöntävät, että on vaikea sanoa kumpi tulee ensin muna vai kana. Yhtäältä stressatut ihmiset tupakoivat muita usemammin ja toisaalta stressi altistaa masennukselle etenkin niitä ihmisiä, joilla on ns. masennusgeeni. Tässä aineistossa ei kuitenkaan masennus edeltänyt tupakointia. Persoonallisuustyyppi saattaa myös altistaa sekä tupakoinnile että masennukselle, tutkijat pohtivat. He varoittavat ihmisiä milloinkaan aloittamasta tupakointia.

Klungsøyr O, Nygård JF, Sørensen T, Sandanger I. Cigarette Smoking and Incidence of First Depressive Episode: An 11-Year, Population-based Follow-up Study Am. J. Epidemiol. 2006; 163: 421 - 432 [Abstract]

Tri Tolosen kommentti

Tupakansavu sisältää noin tuhatta erilaista myrkyllistä yhdistettä, mm vapaita radikaaleja. Ne ovat hapettavia aineita, jotka kuluttavat elimistön antioksidantteja. Se puolestaan heikentää aivoperäisen hermokasvutekijän määrä ja aktiivisuutta, mikä heikentää aivosolujen kykyä erittää serotoniinia. Toinen tuore tutkimus osoittaa, että tupakoitsijoiden veren F2a-isoprostaanin pitoisuus on suurempi kuin tupakoimattomien. Isoprostaanit ovat tulehdusta aiheuttavia eikosanoideja, jotka lisäävät mm. masennuksen ja syöpätautien riskiä. Antioksidantit estävät isoprostaanien syntyä ja ovat siksi hyödyllisiä tupakoiville. Tärkeintä on tietenkin olla tupakoimatta.
Bruno RS, Leonard SW, Atkinson J et al. Faster plasma vitamin E disappearance in smokers is normalized by vitamin C supplementation Free Radical Biology and Medicine 2006;40(4 )689-697 [Abstract]


Antioksidantit – tri Tolosen katsaus
Anti- ja pro-oksidanttien merkityksestä
Masennuksen raviste