Masentuneilla sydänpotilailla liian korkea AA/EPA-suhde

Sydäninfarktiin liittyy usein masentuneisuutta. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan masentuneilla sydänpotilailla on veren korkea arakidonihapon (AA, omega-6) ja matala EPAn (omega-3) pitoisuus. Toisin sanoen AA/EPA-suhde on liian korkea. Se voidaan helposti normalisoida ottamalla ruoan lisänä runsaasti EPAa sisältävää kalaöljyä, mieluiten E-EPAa.

"Alentunut veren omega-3-happojen pitoisuus ja tulehdus (inflammaatio) liittyvät sekä masennukseen että sydäninfarktiin", kirjoittavat Maastrichtin yliopiston kardiologit, joita johti sydänprofessori Harry Crijns.

He tutkivat onko infarktin jälkeen masentuvilla sydänpotilailla korkeampi AA/EPA-suhde kuin niillä, jotka eivät masennu ja onko masentuneilla tulehduksen merkkinä korkeampi CRP (C-reaktiivinen proteiini).

Seerumin AA/EPA-suhde ja CRP mitattiin 50 infarktin kokeneelta potilaalta, joista 29 oli masentunut ja 21 ei ollut masentunut. Masentuneiden AA/EPA-suhde oli merkitsevästi korkeampi kuin ei-masentuneiden. CRP-arvoissa ei ilmennyt merkitseviä eroja.

Johtopäätös: Infarktin jälkeen masentuneilla potilailla on muita korkeampi AA/EPA-suhde. Se tulisi normalisoida jo ennalta ehkäisevästi ottamalla ruoan lisänä runsaasti EPAa sisältävää kalaöljyä.

Schins A, Crijns HJ, Brummer RJ et al. Altered omega-3 polyunsaturated fatty acid status in depressed post-myocardial infarction patients. Acta Psychiatr Scand. 2007 Jan;115(1):35-40 [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Upsalan yliopiston tutkimuksen mukaan sydänpotilaiden AA/EPA-suhde on noin 7:1, elleivät potilaat ota kalaöljyä ruoan lisänä. Suhdeluvun tulisi olla alle 2:1 (Jabbar ja Saldeen 2006). Siihen päästään vaivattomasti ottamalla E-EPAa 1000 (-1500) mg päivässä (lue lisää). Maailman suurin sydänpotilaiden kalaöljytutkimus JELIS on tehty E-EPAlla ja sen tulokset olivat erinomaiset: kuolleisuus väheni lähes 20 % (lue lisää). Yhdysvaltain Sydänliitto AHA suosittaa kalaöljyä sydäntautien ehkäisyyn ja hoitoon (ks. viitteet alla).
Jabbar R, Saldeen T. A new predictor if risk för cardiac sudden death. Upsala Journal Med Sci 2006;1112)169-78 [Free Full Text. pdf]
Deckelbaum RJ, Akabas SR n–3 Fatty acids and cardiovascular disease: navigating toward recommendations Am J Clin Nutr 2006 84: 1-2. [Full Text] [PDF]
DeFilippis AP, Sperling LS. Understanding omega-3's. Am Heart J. 2006;151(3):564-70 [Free Full Text]

Yhdysvaltain Psykiatriliitto (APA) suosittaa kalaöljyä
E-EPA lisää statiinien tehoa ja suojaa sivuvaikutuksilta
Kalaöljyn sydän- ja verisuonivaikutuksista
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta