E-EPA tehostaa masennuksen lääkehoitoa

E-EPA tehostaa merkitsevästi fluoksetiini-nimisen lääkkeen vaikutusta masennuksen hoidossa, ilmenee englantilaisen psykiatrin Malcolm Peetin johdolla tehdystä kliinisestä tutkimuksesta. Se vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan E-EPAa (vähintään 1000 mg /vrk) tulisi käyttää masennuksen lisähoitona.

Psykiatrit vertasivat E-EPAn, fluoksetiini-nimisen SSRI-lääkkeen ja niiden yhdistelmän tehoa 60 vakavaan masennukseen sairastuneen avohoitopotilaan aineistossa. Heidät jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään, joista yksi sai kahdeksan viikkoa päivittäin joko 1000 mg/ E-EPAa, toinen 20 mg fluoksetiinia ja kolmas niiden yhdistelmää. Potilaat tutkittiin ja arvioitiin kahden viikon välein.

Kaikki potilaat eivät noudattaneet hoito-ohjetta loppuun asti. Mukana vähintää neljä viikkoa pysyneiden 48 potilaan tulosten mukaan E-EPA + fluoksetiinin yhdistelmä antoi merkitsevästi paremman hoitovasteen kuin fluoksetiini tai E-EPA yksinään.

"Fluoksetiini ja EPA näyttävät olevan yhtä tehokkaita masennusoireiden hallinnassa. EPAn ja fluoksetiinin yhdistelmä on ylivoimaisesti tehokkaampi kuin kumpikaan yksinään", kirjoittavat tutkijat.

Jatkotutkimuksessa kävi ilmi, että E-EPA ehkäisee stressiä vähentämällä lisämunuaisen kuorikerroksen kortilsolin eritystä (Jazayeri ym. 2010).

Jazayeri S, Tehrani-Doost M, Keshavarz SA, Hosseini M, Djazayery A, Amini H, Jalali M, Peet M. Comparison of therapeutic effects of omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid and fluoxetine, separately and in combination, in major depressive disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2008 Mar;42(3):192-8. [PubMed]
Jazayeri S, Keshavarz SA, Tehrani-Doost M, et al. Effects of EPA and fluoxetine on plasma cortisol, serum IL-1beta and IL-6 concentrations in patients with major depressive disorder. Psychiatry Research 2010, 178(1) 112-5.

Tohtori Tolosen kommentti

Suomessa fluoksetiinia myydään reseptilääkkeenä valmistenimillä Seronil, Seromex, Fluoxetine Ranbaxy ja Fluoksetiini Ennapharma. Fluoksetiinia on saatavilla 10, 15, 20, 40, 60 ja 90 mg kapseleina ja 10 tai 20 mg tabletteina. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan näiden lääkkeiden käyttäjien olisi edullista ottaa samanaikaisesti E-EPAa 1000 mg päivässä. Se nopeuttaa toipumista masennuksesta (joka muutoin vie keskimäärin 8 kuukautta). Tässä tutkimuksessa annettu päivittäinen EPA-määrä vastaa 5–7 annosta Atlantin lohta.

Psykiatrian professori Malcolm Peet on tutkinut E-EPAa masennuksen ja skitsofrenian lisähoitona 1990-luvulta alkaen. Hänen mukaansa DHA:ta sisältävä kalaöljy on tehotonta – kun taas EPA on tehokasta – niin masennuksessa kuin skitsofreniassa. Peet on julkaissut aiheesta useita tutkimuksia ja katsauksia psykiatrien ammattilehdissä. Peet kuului Yhdysvaltain Psykiatriliiton Omega-3-komiteaan, joka suosittelee kalaöljyn käyttöä masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa (lue lisää). Peetin mukaan masennuksessa tehokkainta on sellainen kalaöljy, joka sisältää EPAa vähintään 90 % ja DHA:ta alle 5 %, mieluiten alle 3 %. [Peruskalaöljyissä on 12 % EPAa ja 18 % DHA:ta; loput 70 % ovat muita rasvahappoja.] DHA vastustaa EPAn antidepressiivistä ja antipsykoottista vaikutusta. E-EPA ei sisällä DHA:ta lainkaan, siksi se on tehokkainta kalaöljyä mielitautien ehkäisyssä ja hoidossa..

E-EPA tehostaa myös antipsykoottisten lääkkeiden vaikutusta ja vähentää niiden sivuvaikutuksia, ilmeni toisesta, äsken julkaistusta tutkimuksesta. Psykoosiin sairastuneet nuoret (15–29-vuotiaat) toipuivat merkittävästi nopeammin, kun lääkitykseen lisättin E-EPAa 2 grammaa päivässä (lue lisää). E-EPAn määrä vastasi 10-15 annosta lohta. Ruokavalion muutoksilla ei voida saada riittävää tehoa. Näyttää siltä, että E-EPA vakiinnuttaa asemaansa psykiatrisessa hoidossa.