Juomaveden alumiini ja Alzheimerin tauti

Tutkimus vahvistaa epäiltyä syy-yhteyttä

Alumiinin on jo kauan epäilty lisäävän, Alzheimerin taudin vaaraa. Nyt uusi tutkimus vahvistaa tätä käsitystä. Pohjois-Italiasta saadut tulokset julkistettiin eilen Los Angelesissa pidetyssä Experimental Biology -kokouksessa. Alzheimerin tauti oli yleisintä alueilla, joiden juomavedessä on eniten alumiinia. Lisäksi havaittiin, että alumiini tappaa laboratoriossa viljeltyjä ihmisen soluja.

"Olemme hämmästyneitä näistä havainnoista", sanoi tutkimusryhmän johtaja tohtori Paolo Prolo, Kalifornian yliopiston (LA) tutkija. "En odottanut alumiinin aiheuttavan minkäänlaisia muutoksia ihmisen soluissa".

Työryhmä käytti tutkimuksessa monomeeristä eli yksimolekylääristä alumiinia, joka imeytyy helpointen ihmisen soluihin. Keittoastioiden alumiini sitävastoin muodostuu useista alumiinimolekyyleistä, eikä se näytä vaikuttavan ihmisen aivosoluihin lainkaan, tutkijat sanovat.

Amerikkalaistutkijat keräsivät vesinäytteitä ja selvittivät Alzheimerin taudin esiintymistä Pohjois-Italiasssa. Juomaveden alumiinin (monomeerisen ja muiden tyyppien) pitoisuus vaihteli välilä 5-1220 mikrogrammaa/l (µg/l) ja monomeerisen 5-300 µg/l. Ympäristöviranomaisten mukaan veden alumiinin turvallinen pitoisuus on alle 200 µg/l. Kävi ilmeiseksi, että Alzheimerin tauti oli yleisintä juuri niillä alueilla, joissa monomeerisen alumiinin pitoisuus juomavedessä oli suurin.

Laboratoriossa ihmisen soluviljelmiin lisättiin alumiinia, jolloin se aiheutti soluissa normaaliin solukuolemaan (apoptoosiin) johtavia muutoksia. Kun alumiiniin lisättiin beeta-amyloidia (Alzheimer-potilaiden aivoihin kertyvää ainetta), viljellyt solut kuolivat vieläkin nopeammin. Tutkijat arvelevat, että alumiini voi lisätä muidenkin tautien kuin Alzheimerin vaaraa.

Tri Tolosen kommentti

Alzheimerin taudin syntyyn vaikuttavat monet seikat, kuten D- ja B-vitamiinien saanti ravinnosta. Merkittävä taudilta suojaava tekijä on aivojen "siivoojan", proteasomin aktiivisuus, jota karnosiini-niminen dipeptidi parantaa. Karnosiinia on saatavana luontaistuotteena.

Alzheimerin tauti