Keski-iän ylipaino lisää Alzheimerin taudin riskiä

Jos olet keski-iässä ylipainoinen, sinusta voi tulla vanhemmiten raskas henkinen taakka omaisillesi, muille läheisille ja yhteiskunnalle. Lihavuus on krooninen tulehdustila, joka altistaa monille kroonisille sairauksille.

Ennestään tiedetään, että diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit altistavat muistihäiriöille, Alzheimerin taudille ja muille dementioille. Mutta myös "terveille" ylipanoisille nelikymppisille kehittyy myöhemmin elämässä tavallista enemmän dementioita, kertoi tohtori Rachel A. Whitmerin työryhmä neurologien kongressissa (American Academy of Neurology 58th Annual Meeting) San Diegossa. Ne uutisoitiin tänään myös Reutershealthin verkkosivuilla.

Vaikka painoindeksin (BMI) ja Alzheimerin taudin välillä tiedetääkin olevan syy-yhteyttä, tämä on esimmäinen tutkimus, jossa selvitettiin eri lihavuustyppien merkitystä taudin riskiin. Aineistona oli lähes 9 000 naista ja miestä, iältään 40–45 vuotta. Heidät oli tutkittu ensimmäisen kerran 1964–1973, josta lähtien heidän terveydentilaansa on seurattu. Heistä mitattiin mm. ihopoimun paksuutta lavan alta ja kolmipäisen pohjelihaksen kohdalta.

Keskimäärin 23 vuoden seuranta-aikana aineistossa diagnosoitiin 221 Alzheimerin tautia. "Otimme analyysissa huomioon taudin tunnetut riskitekijät kuten diabeteksen, aivohalvauksen, veren kohonneet rasvat (hyperlipidemian). Niiden lisäksi lihavuus korreloi vahvasti Alzheimerin tautiin", sanoo Whitmer. Erityisesti lavan alta mitattu ihopoimun paksuus kertoi tulevasta dementian riskistä: Se oli 3-kertainen niillä, jotka kuuluivat ylimpään viidennekseen (verrattuna alimpaan kvintiiliin. Tutkitut jaettiin ihopoimun paksuuden perusteella viiteen ryhmään, joita sitten verrattiin toisiinsa). Vastaavasti pohkeen ihopoimun paksuus puolestaan merkitsi 2,5-kertaista Alzheimerin taudin riskiä. Yhteys oli vahva vaikka tutkijat ottivat huomioon painoindeksin. "BMI on hyvä ylipainon ja lihavuuden osoitin, mutta se ei ota huomioon rasvakudoksen jakautumista eri puolille kehoa"; Whitmer sanoo Reutersille. Toisin sanoen, vaikka ihminen olisi normaalipainoinen, hänellä voi olla rasvaa väärissä paikoissa, mikä altistaa hänet dementialle, tulkitsee Whitmer.

"Lääkäreiden tulee muistuttaa keski-ikäisille ihmisille, että heidän on hallittava painoaan. Se ei ole hyväksi pelkästään sydämelle, se on hyväksi myös aivoille", tohtori Whitmer muistuttaa. Hän toimii Oaklandissa Kaliforniassa tutkimuslaitoksessa nimeltään Kaiser Permanente Foundation Research Institute. Seuraavaksi hänen työryhmänsä aikoo mitata ylipainoisten ihmisen tulehdussytokiineja ja selvittää, mikä merkitys rasvasoluilla on on veriaivoesteeseen ja ihmisen kognitiivisiin (tiedollis-taidollisiin) toimintoihin.

Tohtori Tolosen komentti

Jo vuonna 2003 Göteborgin yliopiston18-vuotinen seurantatutkimus jo osoitti, että nuorten ylipaino lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin (lue lisää). Sekin on tiedetty jo kauan, että ylipaino ja lihavuus ovat tulehdustiloja, mikä näkyy kohonneina tulehdussytokiineina veressä, syljessä ja selkäydinnesteessa. Hiljaa kytevä tulehdus (inflammaatio) onkin merkittävä yhteinen nimittäjä ylipainon ja dementoitumisen välillä.

Julia Wärnbergin väitöskirja osoittaa, että tulehdussytokiinit ovat koholla jo ylipainoisilla nuorilla (13–18-vuotiailla). Tutkija suosittaa mm. omega-3-rasvahappojen käyttöä lihavuuden torjunnassa (lue tiedote). Naisten vyötärön ympärysmitta ei saisi olla yli 80 cm eikä miesten yli 90 cm.

Painoindeksitaulukko
Vähärasvainen ruokavlio ei olekaan sydänystävällistä
Ortoglykeeminen ruokavalio
CLA - perusteellinen katsaus
Low calorie diet affects aging-regulated factors