Näin kalaöljy ehkäisee ja jarruttaa Alzheimerin tautia

Alzheimer-potilaan aivoissa vallitsee hapetusstressi ja tulehdus (inflammaatio), jota aiheuttavat 12- ja 15-LOX-entsyymit, todetaan Harvardin yliopiston uudessa tutkimuksessa. Tilanne on sama myös Parkinsonin taudissa. Farmaseuttista laatua oleva kalaöljy E-EPA ehkäisee LOX-entsyymejä, mikä selittää sen kroonisia sairauksia ehkäisevää ja jarruttavaa vaikutusta. Myös foolihappo ehkäisee Alzheimerin tautia.

Alzheimerin tauti on yleisin dementian aiheuttaja. Tauti yleistyy väestön vanhetessa kaikkialla, mutta myös tuhansia verrattain nuoria alle 65-vuotiaita sairastuu Suomessakin joka vuosi. Neurologit – mm. dosentti Timo Erkinjuntti – ovat alkaneet suositella kalaöljyä dementian ehkäisyyn. Omega-3-rasvahappojen vaikutus perustuu ainakin osittain lipoksigenaasientsyymien (LOX) ja "pahojen", tulehdusta aiheuttavien eikosanoidien hillintään. E-EPA-niminen omega-3-rasvahappo toimii myös antioksidanttina eli se ehkäisee sekä tulehdusta että hapetusstressiä. Asian ymmärtämiseksi on tarpeen selvitää solukalvon rakennetta ja sen toimintaa.

Kuva 1. Klikkaa kuvaan (ja siellä nuoleen Membrane Tutorial ja sen jälkeen solukalvon eri osiin), niin näet solukalvon rakenteen ja toiminnan liikkuvana kuvana. Solujen kalvot muodostuvat steroleista, proteiineista ja fosfolipideistä, joiden molekyylit ovat kahdessa kerroksessa, lipofiiliset päät poispäin ja rasvahappoketjut sisäänpäin.[Flash]

Eikosanoidien muodostus rasvahapoista
Solukalvoilta irtoaa kaiken aikaa välttämättömiä rasvahappoja, joita solukalvoilla toimivat entsyymit, syklo-oksigenaasit (COXit) ja lipoksigenaasit (LOXlit eli LIPOXit) hapettavat "hyviksi", neutraaleiksi tai "pahoiksi" eikosanoideiksi.

Hapettuvia lähtörasvoja ovat dihomogammalinoleenihappo, arakidonihappo (AA) ja eikosanopentaeenihappo (EPA). Niiden määrä ja keskinäiset suhteet solukalvolla määrävät sen, minkä sarjan eikosanoideja kudoksissa muodostuu.

Ravinnon ja lisäravinteiden rasvahappokoostumus määrää solukalvojen rasvahappokoostumuksen ja sen, muodostuuko kudoksissa (mm. aivoissa) "hyviä, "huonoja" vaiko neutraaleja eikosanoideja. Länsimaisessa ravinnossa on omega-6-rasvahappojen (joihin mm. arakidonihappo, AA, kuuluu) suhde omega-3:een 10–20-kertainen. AA:n pitoisuus solukalvoilla on suuri ja siitä syntyy tulehdusta aiheuttavia 2-sarjan prostanoideja ja 4-sarjan leukotrieenejä. AA:sta syntyvien eikosanoidien ylituotanto on osasyyllinen kaikissa kroonisissa sairauksissa, muun muassa Alzheimerin taudissa.

4-sarjan leukotrieenit ovat sytotoksisia eli soluja tuhoavia, mikä selittää nyt julkaistujen havaintojen merkitystä Alzheimerin taudissa.

Aspiriinin ja uudempien s ärky- ja tulehduslääkkeiden vaikutus perustuu COX- ja LOX-entsyymien estoon (lue lisää).

COX- ja LOX-entsyymien toiminta
COX-entsyymit katalysoivat solukalvoilta irtoavien rasvahappojen muuttumista prostaglandiineiksi, prostasykliiniksi ja tromboksaaneiksi. 5-lipoksigenaasit (5-LOX) puolestaan tuottavat rasvahapoista lipoksiineja. 12- ja 15-LOXit hapettavat linoli- ja arakidonihappoja tietoa siirtäviksi yhdisteiksi (signaalisubstansseiksi). hydoksyloitunmeiksi rasvahapoiksi (hydroksi-eikosatetraeenihapoiksi [HETES] ja hydroksi-oktadekadienoicihapoiksi [HODES] sekä "pahoiksi" leukotrieeneiksi. Niinpä 12- ja 15-LOX ovat päätekijöitä hapetusstressissä, sanovat Harvardin yliopiston neurologit.

Kuva 2. Fosfolipaasi A2-entsyymi (PLA2) irrottaa solukalvon fosfolipideistä rasvahappoja, jotka voivat hapettua "hyviksi", "pahoiksi" tai neuraaleiksi eikosanoideiksi (signalsubstans) taikka se voi kiinnittyä uudelleen solukalvoon. PLA2 on yliaktiivinen mm. neuro-psykiatrisissa häiriöissä (Alzheimer, Parkinson, masennus. skitsofrenia, ADHD ym.).

Alzheimer-potilaiden 12/15-LOXit ja hydroksihapot koholla
Tutkijat mittasivat 12/15-LOXin aktiivisuutta ja proteiinien pitoisuutta Alzheimer-potilaiden ja terveiden verrokkien aivojen eri alueilla. Potilaiden aivojen frontaali- ja temproraalialueiden 12/15-LOX-aktiivisuus oli merkittävästi suurempaa kuin verrokkien. Sitä vastoin pikkuaivojen alueilla ei havaittu eroja. Löydös varmistettiin immunohistokemiallisin menetelmin. Myös 12/15-LOXin metaboliittien (aineenvahduntatuotteiden) – hydroksieikosatetraeenihappojen [HETE] – pitoisuus oli merkittävästi suurempi Alzheimerin taudissa kuin verrokeilla. Näiden hapetustuotteiden pitoisuus korreloi suoraan aivojen lipidiperoksidaatioon ja kääntäen E-vitamiinpitoisuuteen. Toisin sanoen, E-vitamiinia kuluu tavallista enemmän, kun se yrittää torjua vapaita radikaaleja ja niiden aiheuttamaa soljen härskiintymistä. Havainto tukee käsitystä, jonka mukaan E-vitamiini ehkäisee ja jarruttaa Alzheimerin tautia.

"Tuloksemme osoittavat, että Alzheimerin taudissa 12/15-LOX-reitti on yliaktivoitunut ja se korreloi aivojen hapetusstressiin (pro- ja antioksidanttien epätasapainoon) merkiten samalla sitä, että tämä entsyymi vaikuttaa Alzheimerin taudin syntyyn ja sen kulkuun", kirjoittavat neurotieteilijät johtavassa patologian lehdessä (1).

Uuden norjalaisen tutkimuksen mukaan Parkinsonin tautiin liittyvä dementia on samankaltainen kuin Alzheimerin taudin (2.) Kummassakin taudissa syytekijäinä ovat hapetusstressi ja tulehdus. Molempiin voidaan siten soveltaa samanlaista ravitsemushoitoa.

1. Praticò D, Zhukareva V, Yao Y, et al. 12/15-Lipoxygenase Is Increased in Alzheimer’s Disease: Possible Involvement in Brain Oxidative Stress Am J Pathol 2004;164: 1655-1662. [Abstract]
2. Aarsland D, Andersen K, Larsen JP, et al. The rate of cognitive decline in Parkinson disease.
Arch Neurol. 2004 Dec;61(12):1906-11.

Tri Tolosen kommentti:

Tri Barry Sears on antanut Alzheimerpotilaille suuria päiväannoksia (jopa 10 grammaa) farmaseuttista kalaöljyä suorastaan mullistavin tuloksin (Barry Sears: Omega Zone, ihmeitä tekevä kalaöljy, Otava 2002). Meidän kaikkien kannattaisi ottaa sitä 500–1 000 mg päivässä jo ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa. Alzheimerin tautiin sairastuneiden E-EPAn tarve on moninkertainen terveisiin nähden.

Harvardin uusi tutkimus selittää myös kalaöljyn edullisia vaikutuksia masennuksessa koska siinäkin aivoissa vallitsee hapetusstressi ja tulehdus.

12/15-LOXit ovat yliaktiivisia myös syöpätaudeissa, muun muassa eturauhassyövässä (Cancer Res. 2003 May 1;63(9):2256-67). Tämä tieto selittää osittain sitä, miksi puhdistettu kalaöljy ehkäisee syöpää ja hillitsee sen leviämistä.

Alzheimerin tautiin ei ole tehokasta lääkehoitoa, sanovat Amerikan lääkärilehdessä (JAMA) meta-analsyysin kirjoittanet neurologit. Memantiini, rivastigmiini, donepetsiili ja galantamiini ovat teholtaan vaatimattomia.

Foolihappo ehkäisee Alzheimerin tautia
Masennus ja 5-LOX-entsyymi