Laihduttajille orgaaninen kromi on parasta

Orgaaninen kromi hillitsee makeannälkää, polttaa kaloreita ja ehkäisee stressiä, ahdistusta ja masennusta. Kromi nostaa myös serotoniinia.

Monet laihduttajat tietävät, että kromista voi olla hyötyä insuliinin toiminnalle, verensokerin tasapainotukselle, karoreiden poltolle ja lihasten kiinteyttämiselle. Eräiden tutkimusten mukaan kromi ehkäisee ja lievittää myös masennusta ja ahdistusta. Mutta ovatko kaikki kromivalmisteet samanarvoisia?

Kromin eri muodot

Kromi esiintyy luonnossa kemiallisesti eri valenttisina yhdisteinä, 3-arvoisena (ravintokromina) ja 6-arvoisena, heksavalenttina "teollisuuskromina". Ne ovat kemiallisilta ja biologisilta vaikutuksiltaan täysin erilaisia yhdisteitä. (6-arvoista kromia käytetään metalliesineiden, kuten kylpyhuoneen hanojen, auton puskureiden yms. pintakäsittelyaineena.)

Ravintolisien kromi

Ravintolisissä käytetään vain 3-arvoista ravintokromia. Sitä on saatavana epäorgaanisena ja orgaanisena. Epäorgaaninen kromi imeytyy huonosti suolesta vereen, kun taas orgaaniset kromin suolat, kromipikolinaatti ja kromitrinikotinaatti (kromin ja B3-vitamiinin yhdiste) imeytyvät hyvin.

Uusia tutkimuksia

Kromin merkityksestä laihtumiseen, insuliinin toimintaan, diabetekseen ja veren rasvoihin on PubMed-tietokannassa satoja tieteellisiä tutkimuksia. Ne osoittavat johdonmukaisesti, että kromilisästä on hyötyä. Kromitrinikotinaatti alentaa tehokkaasti veren kohonnutta kokonais- ja LDL-kolesterolia, mikä vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä (1). Eläinkokeiden mukaan kromitrinikotinaatti auttaa laihtumaan. Tutkijat suosittavat tätä kromiyhdistettä myös ikääntyville ihmisille, joilla on usein ylipainoa (2).

Kromitrinikotinattia on annettu ihmisille jopa 600 mikrogrammaa (µg) päivässä ilman minkäänlaisia sivuvaikutuksia (3).

Kromipikolinaatti on osoittautunut hyödylliseksi sokeriaineenvaihdunnassa (4). Oxforfin yliopiston tutkimusten mukaan kromipikolinaatti lisää muun muassa seerumin tryptofaanin pitoisuutta. Tryptofaanista ihminen valmistaa mm. tärkeitä hermon välittäjäaineita, serotoniinia, noradrenaliinia ja melatoniinia. Näin ollen kromilisä voi ehkäistä stressiä, univaikeuksia, ahdistusta ja masennusta, mikä saattaa olla hyvinkin hyödyllinen vaikutus etenkin naisten paino-ongelmien hoidossa (5).

Orgaanisesta kromista (600 µg/vrk) on merkittävää hyötyä atyyppisen masennuksen ja siihen liittyvän lihomisen hoidossa (6). Orgaaninen kromi (esim. B3-vitamiiniin sidottu kromi, kromitrinikotinaatti) on erittäin turvallista satojen mikrogrammojen päiväannoksina (7). Nämä uudet tutkimukset saattavat perin outoon valoon Suomen terveys- ja elintarvikeviranomaisten asettamat raja-arvot, joiden mukaan kromia saisi olla ravintolisissä vain 50 µg. Meillä viranomaiset yrittävät estää ihmisiä käyttämästä ravintolisiä, kun taas esimerkiksi Israelin terveysministeriön työryhmä suosittaa orgaanista kromia ja muita hivenaineita ja vitamiineja ikääntyville ihmisille (8).

1. Preuss HG, Wallerstedt D, Talpur N. Effects of niacin-bound chromium and grape seed proanthocyanidin extract on the lipid profile of hypercholesterolemic subjects: a pilot study. J Med. 2000;31(5-6):227-46.[PubMed]
2. Talpur N, Echard BW, Yasmin T, et al. Effects of niacin-bound chromium, Maitake mushroom fraction SX and (-)-hydroxycitric acid on the metabolic syndrome in aged diabetic Zucker fatty rats. Mol Cell Biochem. 2003 Oct;252(1-2):369-77. [PubMed]
3. Crawford V, Scheckenbach R, Preuss HG. Effects of niacin-bound chromium supplementation on body composition in overweight African-American women. Diabetes Obes Metab. 1999 Nov;1(6):331-7. [PubMed]
4. Shinde UA, Goyal RK. Related Articles, Links Effect of chromium picolinate on histopathological alterations in STZ and neonatal STZ diabetic rats. J Cell Mol Med. 2003 Jul-Sep;7(3):322-9. [PubMed]
5. Franklin M, Odontiadis J. Effects of treatment with chromium picolinate on peripheral amino acid availability and brain monoamine function in the rat. Pharmacopsychiatry. 2003;36(5):176-80. [PubMed]
6. Docherty JP, Sack DA, Roffman M et al. A double-blind, placebo-controlled, exploratory trial of chromium picolinate in atypical depression: effect on carbohydrate craving. Journal of Psychiatric Practice 2005;11(5):302-14 [PubMed]

7. Shara M, Yasmin T, Kincaid AE. Safety and toxicological evaluation of a novel niacin-bound chromium (III) complex. Journal of Inorganic Biochemistry 2005;99(11):2161-83 [PubMed]
8. Dror Y, Stern F, Berner YN, et al. Micronutrient (vitamins and minerals) supplementation for the elderly, suggested by a special committee nominated by Ministry of Health] Harefuah. 2001 Nov;140(11):1062-7, 1117. Review. [PubMed]

Päivitys 11.12.2016

Ruotsalais-amerikkalainen kliininen  tutkimus vahvistaa, että kromipikolinaatti parantaa ylipainoisten ahmattien veren sokeriatasapainioa ja insuliiniherkkyyttä (Sala ym. 2017).

Sala M, Breithaupt L, Bulik CM, et al. A Double-Blind, Randomized Pilot Trial of Chromium Picolinate for Overweight Individuals with Binge-Eating Disorder: Effects on Glucose Regulation. Journal of Dietary Supplements. 2017 Mar 4;14(2):191-199. Abstract