Diabeetikoilla huomattava B1-vitamiinin puutos

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikot potevat piilevää huomattavan suurta B1-vitamiinin eli tiamiinin puutetta, osoittaa uusi brittitutkimus. Sitä johtanut Warwickin yliopiston professori Paul Thornalley suosittaa diabeetikkoja ottamaan ruoan lisänä B1-vitamiinia, jonka tehokkain muoto on nimeltään benfotiamiini. Thornalley on Euroopan johtavia diabetestutkijoita.

Tämä on ensimmäisiä tutkimuksia, joissa tiamiinin puutos osoitetaan diabeetikoilla. Tiamiinia on pääasiassa lihassa, hiivassa ja viljatuotteissa. Kaikki muutkin luonnolliset ruoka-aineet sokereita ja rasvaa lukuunottamatta sisältävät tiamiinia. Diabeetikkojen B1-vitamiinin puutos ei johdu siitä, etteivätkö he yleensä saisi ravinnostaan terveille suositeltua määrää tätä vitamiinia (1,1 mg/vrk) vaan siitä, että heidän elimistönsä erittää sitä monta kertaa enemmän kuin ei-diabeetikkojen, sanoo Thornalley. Diabeetikot erittävät munuaisten kautta virtsaan tiamiinia noin 15 kertaa enemmän kuin ei-diabeetikot. Tiamiinia tarvitaan mm. kohonneen verensokerin aiheuttamien biokemiallisten reaktioiden (liitännäistautien) ehkäisyyn.

Tiamiinin puutosta ei ole aikaisemmin raportoitu diabeetikoilla, koska sitä ei ole osattu epäillä eikä mitata riittävän herkällä menetelmällä. Perinteisesti tiamiinia on mitattu määrittämällä transketolaasi-entsyymin aktiivisuus. Suurta aktiivisuutta on pidetty osoituksena riittävästä tiamiinin saannista. Nyt on kuitenkin havaittu, että elimistö voi reagoida B1-vitamiinin puutteeseen myös lisäämällä entsyymin aktiivisuutta, sanoo professori Thornalley. Tässä tutkimuksessa mitattiin 94 henkilön tiamiinipitoisuus uudella menetelmällä sekä punasolusta että veriplasmasta. Heistä 26 sairasti tyypin 1 ja 48 tyypin 2 diabetesta. Verrokkeina oli 20 tervettä henkilöä.

Diabeetikoilla tiamiinin pitoisuus oli keskimäärin noin 75 % pienempi kuin terveillä verrokeilla. Terveiden tiamiinipitoisuus oli keskimäärin 64.1 nmol/l, tyypin 1 diabeetikoilla 15.3 nmol/l ja tyypin 2 diabeetikoilla 16.3 nmol/l. Tilannetta ei kyetä korjaamaan ruokavaliota kohentamalla, vaan diabeetikko tarvitsee ravintolisää. [Suomessa Yhtyneet Kliiniset Laborarotoriot antaa plasman tiamiinin (fB-B1-Vit) viitearvoiksi 75–220 nmol/l.]

Tiamiinin puutos valtimoiden seinämien endoteelisoluissa altistaa ne kohonneen sokeripitoisuuden aiheuttamille makro- ja mikrovaurioille, sanoo professori Thornalley. Tiamiini ehkäisee diabeteksen lisätauteja, sydän- ja verisuonimuutoksia sekä silmänpohja-, hermosto- ja munuaisvaurioita, joten tutkijat suosittavat diabeetikoille vitamiinilisää. Parhaillaan on käynnissä useita tutkimuksia, joissa diabeetikoille annetaan tiamiinia, eritoten sen tehokkaana muotona, benfotiaminina.

Tiamiinilla saattaa olla valtava merkitys diabeteksen lisätautien ehkäisyssä ja hoidossa”, sanoo professori Thornalley. "Ruokavalion täydentäminen vitamiinilisällä voi olla tehokas keino näiden liitännäistautien riskin vähentämisessä”, hän sanoo BBC:n haastattelussa. Britannian Diabetesliittoa tutkimuksessa edustanut Matt Hunt sanoo: "Tutkimus saattaa avata hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Noin 80 % diabeetikoista kuolee sydän- ja verisuonitauteihin, ja diabetes on suurin työikäisen väestön sokeutumisen aiheuttaja Britanniassa”, hän lisää. Huntin mielestä nyt tarvitaan lisää tutkimuksia aiheesta. ”Kaikkiin tutkimuksiin, jotka voivat auttaa, on suhtauduttava vakavasti” hän muistuttaa.

Thornalley PJ, Babaei-Jadedi R, Al Ali H, et al. High prevalence of low plasma thiamine concentration in diabetes linked to a marker of vascular disease. Diabetologia 2007 Aug 4; [Abstract]

Tutkimusta selostetaan mm. BBC:n uutisissa, Daily Mailissa ja Daily Telegraphissa 8.8.2007. Ison-Britannian Diabetesliiton lehti Balance selostaa tutkimusta laajasti joulukuun numerossaan (s. 26).

BBC News 8.8.2007
Daily Telegraph 8.8.2007
Warwickin yliopiston tiedote

Tohtori Tolosen kommentti

Saksalaiset lääkärit ovat määränneet benfotiamiinia diabeetikoille jo yli 15 vuotta. Kokemuksen mukaan siitä on heille hyötyä vaikka verikokeet näyttäisivätkin viitearvojen mukaista pitoisuutta.

B1-vitamiini suojaa diabeetikon silmänpohjan soluja
Ravintolisät paransivat diabeteshoitajan silmämuutokset

Benfotiamiinia diabeettisen hermovaurion hoitoon Saksassa
Saksan Diabetesliitto puoltaa benfotiamiinihoitoa
Benfotiamiinia Unkarissa diabeettisen neuropatian hoitoon
Benfotiamiini estää aterianjälkeisen verensokerin nousun haitat
Benfotiamiinin vaikutusta diabetekseen tutkitaan Unkarissa
Saksalaisprofessori Reines suosittaa benfotiamiinia diabeetikoille
Benfotiamiini – kirjallisuuskatsaus
Diabeetikoilla usein sinkin puutetta, mikä lisää sydäntaudin riskiä
Diabeetikkomiehillä usein testosteronin puutetta
Karnosiini ehkäisee diabeetikon LDL-kolesterolin sokeroitumista
Diabeteksen ravitsemushoito